Verbrekingsvergoeding einde arbeidsovereenkomst

Eliass
Topic Starter
Berichten: 128
Juridisch actief: Nee

Verbrekingsvergoeding einde arbeidsovereenkomst

#1 , 30 jun 2021 08:15

Een kennis diende onlangs zijn ontslag in bij zijn werkgever door afgifte van een brief. De werkgever reageerde uiterst slecht op het ontslag en weigerde de brief te tekenen, dus die werd aangetekend opgestuurd tegen ontvangstbevestiging. Amper een dag na ontvangst van de brief, kwam er een aangetekend schrijven terug dat de ontslagbrief niet voldoet aan de voorwaarden voor wat betreft het vermelden van de duur van de opzegtermijn (klopt trouwens, werknemer hoopte daaromtrent nog te kunnen overleggen met de werkgever en vermeldde enkel dat hij de wettelijk voorziene opzegtermijn zeker wil presteren) en dus nietig wordt verklaard. Daarenboven eist de werkgever een verbrekingsvergoeding (conform de arbeidswet, zijnde opzegtermijn x brutojaarloon).

Kan dat zomaar? En is daar iets tegen te doen? Wat is de kans dat de werkgever tot redelijkheid wordt gebracht in een rechtbank?

Blaatpraat
Berichten: 3587

#2 , 30 jun 2021 10:20

Er klopt iets niet: als de werkgever de opzegbrief nietig verklaart, kan deze niet om een verbrekingsvergoeding eisen.

Kan de brief hier eens gepost worden (met anonimisering)?

denlowie
Berichten: 15761
Juridisch actief: Nee

#3 , 30 jun 2021 11:27

Door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, trad een nieuw bewijsrecht in werking met ingang van 1 november 2020.
Men zal zelfs geen aangetekende brief niet meer moeten sturen,
Artikel 8.1, 1° NBW definieert het begrip geschrift als volgt: “een geheel van alfabetische tekens of van enige andere verstaanbare tekens aangebracht op een drager die de mogelijkheid biedt toegang ertoe te hebben gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen waarbij de integriteit ervan wordt beschermd, welke ook de drager en de transmissiemogelijkheden zijn”.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Eliass
Topic Starter
Berichten: 128
Juridisch actief: Nee

#4 , 30 jun 2021 11:42

Er klopt iets niet: als de werkgever de opzegbrief nietig verklaart, kan deze niet om een verbrekingsvergoeding eisen.

Kan de brief hier eens gepost worden (met anonimisering)?

Wij verwijzen naar uw brief van 23 juni 2021, waarbij u ons op de hoogte bracht van uw beslissing om eenzijdig de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet moet een opzeggingsbrief op straffe van nietigheid "het begin en de duur van de opzeggingstermijn" vermelden.

Uw brief voldoet niet aan deze voorwaarden, wat leidt tot nietigheid van de opzegging.

Deze nietigheid doet evenwel geen afbreuk aan uw beslissing om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, zodat uw arbeidsovereenkomst door uw toedoen op onmiddellijke wijze definitief een einde heeft genomen.

U maakt n.a.v. uw beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen deel meer uit van ons personeel, en wij zullen u de wettelijke documenten m.b.t. uw beëindiging opsturen.

Gelet op de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bent u ons een opzeggingsvergoeding verschuldigd. We begroten deze opzeggingsvergoeding provisioneel op X EUR, op grond van deze berekening: xyz.

Thomas_A
Berichten: 275
Juridisch actief: Nee

#5 , 30 jun 2021 22:03


Uw brief voldoet niet aan deze voorwaarden, wat leidt tot nietigheid van de opzegging.

Deze nietigheid doet evenwel geen afbreuk aan uw beslissing om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, zodat uw arbeidsovereenkomst door uw toedoen op onmiddellijke wijze definitief een einde heeft genomen.
Wat een kromme redenering, slaat nergens op.

Persoonlijk zou ik het verder contact aan een advocaat overlaten. Mogelijk beseft de werkgever dan dat hij helemaal verkeerd zit. Anders zie ik dit wel voor de Arbeidsrechtbank eindigen.

Eliass
Topic Starter
Berichten: 128
Juridisch actief: Nee

#6 , 04 jul 2021 09:31

Verder niemand raad?

LYNX XX
Berichten: 783
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 jul 2021 10:40


Terug naar “Aanwerving & Ontslag”