Bestaat er in Belgie ook een Verklaring Omtrent Gedrag?

lawsome
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Bestaat er in Belgie ook een Verklaring Omtrent Gedrag?

#1 , 5 maand 2 weken geleden (11 aug 2019 16:50)

Wij willen onze dienstverlening uitbreiden naar Belgie. In Nederland bestaat er zoiets als een Verklaring Omtrent Gedrag https://www.justis.nl/ en https://www.aanvragenvog.nl/ waarmee een werkgever aan de werknemer kan vragen om aan te tonen of deze geen strafbare feiten heeft begaan.

Nu wij in Belgie actief worden, willen we dit ook hier van onze nieuwe collega's vragen en daarom ben ik dus benieuwd hoe dat hier werkt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Sianna
Berichten: 141

#2 , 5 maand 2 weken geleden (11 aug 2019 16:52)

Hier noemt dat, denk ik, bewijs van goed gedrag en zeden.

LeenW
Berichten: 8876

#3 , 5 maand 2 weken geleden (11 aug 2019 16:57)

Het heet tegenwoordig "uittreksel uit het strafregister".

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 2 weken geleden (11 aug 2019 16:59)

Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?
Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer.
Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in "een bewijs van goed gedrag en zeden" zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister.

Er zijn twee soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn;

Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is.
Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen valt.

Aanvraag van uittreksels uit het strafregister:

Persoonlijk aan het loket van de desbetreffende gemeente, met de identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk)

Of met een machtiging en de identiteitskaart van de aanvrager.
Elektronisch Loket : dankzij het Internet, uw elektronische identiteitskaart
en IRISbox kan u een uittrekstel uit uw strafregister bestellen en thuis
ontvangen. Voor meer informatie over IRISbox en hoe IRISbox een eerste keer
gebruiken : www.irisbox.irisnet.be

Afleveringstermijn:

Model 1 : één dag na aanvraag.
Model 2 : 3 werkdagen, af te halen aan loket of toegestuurd.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

eylis
Berichten: 7673

#5 , 5 maand 2 weken geleden (11 aug 2019 18:10)

Gezien het feit dat u een Nederlands bedrijf bent dat uw dienstverlening ook naar België wil uitbreiden, raad ik u ernstig aan dan ook een bedrijfsjurist onder de arm te nemen om u in regel te stellen met de Belgische (arbeids)wetgeving als u ook Belgische werknemers wil aannemen. Dit "eerstehulplijns"forum is vooral bedoeld om de gewone mens op weg te helpen in hun zoektocht. Bedrijven pakken dat meteen aan met een professionele contractuele jurist...

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 2 weken geleden (12 aug 2019 09:47)

TS stelde een vraag over Belgische "VOG". Ik heb hierop geantwoord met de nodige uitleg. JF is inderdaad een forum van adviezen. Dit neemt echter niet weg dat er ook hier experten zijn die hun expertise delen met andere experten en samen trachten een antwoord te vinden voor de vraag en/of het probleem van een TS. De experten zijn niet altijd lid van het kernteam van het JF. Zoals op elk forum worden er hier ook foute adviezen gegeven. Het is dan aan de experten om dit recht te zetten en/of aan te vullen zodat TS tenslotte zich een beeld kan vormen wat hij best kan of niet kan doen. Mijn streven is altijd om proberen een oplossing te bieden buiten het gerecht en zonder al te veel kosten en/of nadelen. Ik hoop dat deze keer mijn antwoord niet verwijderd wordt. Vind het jammer als antwoorden zonder meer verwijderd worden zonder enige uitleg via een PB.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Franciscus
Berichten: 33659

#7 , 5 maand 2 weken geleden (12 aug 2019 10:56)

In feite zijn er drie soorten 'uittreksels strafregister'
Eens lezen.
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d505 ... afregister

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 2 weken geleden (12 aug 2019 13:58)

Inderdaad Franciscus,

Voor wat ondernemingen betreft: zie https://polinfo.kluwer.be/newsview.aspx ... 13&lang=nl

D.i. de info die we terug vinden op de website van FOD Justitie.
https://justitie.belgium.be/nl/themas_e ... afregister

Uittreksel strafregister
Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente
Als u in België woont of verblijft.
Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag.
Aanvraagformulier
U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

oefent een gereglementeerde activiteit uit ( zie verkorte lijst met beroepen (PDF, 167.95 KB));
oefent een activiteit uit waarbij u in contact komt met minderjarigen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).

Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.
Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister
Als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België.
Gerechtelijke overheden, gelet op de toepassing CJCS.
Gemachtigde administratieve instanties (art.593 en 594 Wetboek van strafvordering, KB 19.7.2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)
Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
Diplomaten.
Hoe aanvragen?
Per brief of e-mail
FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be (link stuurt een e-mail)

Vermeld op uw aanvraag:

uw naam en voornaam
uw adres
uw geboortedatum en -plaats
uw handtekening
de reden van uw aanvraag
Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)

Drie modellen van uittreksels
Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

Model 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 is (art. 595 Wetboek van strafvordering (externe link));

Model 596-1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten vindt u hier (PDF, 347.78 KB);
Maak voor dit model gebruik van het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel. (DOCX, 26.5 KB)

Model 596-2: model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’. (art. 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering (externe link)).
Meer info
Omzendbrief 204 (PDF, 1.91 MB) (10 juni 2013, pagina 36323 e.v.)
Meest recente en uitgebreide lijst van beroepsactiviteiten (PDF, 347.78 KB) waarvoor een uittreksel vereist is
Typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (DOCX, 26.5 KB).
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

lawsome
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#9 , 5 maand 2 weken geleden (12 aug 2019 15:15)

Bedankt voor alle uitleg en ik snap ook zeker dat een forum foute antwoorden kan bevatten, maar het was voor mij ook vooral om op weg geholpen te worden met de juiste terminologie. Hierbij ben ik zeker geholpen.

Dank u voor uw antwoorden.

:-)

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”