Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Lommer
Topic Starter
Berichten: 1
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

Ontslag tijdens zwangerschap

#1 , 1 week 1 dag geleden (16 mei 2018 01:19)

Beste allen,

Hieronder probeer ik mijn verhaal zo kort en correct mogelijk weer te geven.

Enige tijd geleden werd mijn zwangere vriendin ontslagen. Het ontslag kwam zonder enige aankondiging per aangetekende brief, welke vergezeld was van een ontslagmotivatie om als zodoende de reden van het ontslag niet aan de zwangerschap te linken. Er werd ons naar ons gevoel een onrecht aangedaan en gingen in gesprek met leidinggevenden hoger in de bedrijfshiërarchie. We riepen later ook de hulp van de vakbond in. In beide kampen konden we op enige empathie rekenen en werd al snel de beslissing genomen het ontslag nietig te laten verklaren. Mijn vriendin zou binnen een andere tak van het betreffende bedrijf een evenwaardige job worden aangeboden en de verantwoordelijken voor het ontslag zouden worden aangesproken.

Intussen ontving mijn vriendin reeds haar ontslagvergoeding. Tot op heden wacht mijn vriendin op een jobvoorstel, maar de nietigheidsverklaring werd ons wel reeds per aangetekende brief bezorgd.

Vraag 1: indien mijn vriendin de aangeboden job aanvaard, kan de ontslagvergoeding worden teruggevorderd (zijn wij verplicht om deze op een bepaalde manier terug te betalen)?
Vraag 2: Kan mijn vriendin ondanks de nietigheidsverklaring nog aanspraak maken op de standaardsanctie van 6 maand brutoloon wegens ontslag tijdens zwangerschap?

De afgelopen maanden zijn zowel financieel als emotioneel heel hard voor ons geweest en dit werd niet makkelijker toen onze zoon twee maand te vroeg werd geboren en sindsdien op intensive care ligt. Wij wijten de vroeggeboorteaan de stress veroorzaakt door dit gebeuren en willen graag ook verder actie ondernemen.

Vraag 3: Op welke wijze kunnen we verder actie ondernemen?

Bij voorbaat dank

royvdb
Berichten: 2
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#2 , 7 uur 58 minuten geleden (24 mei 2018 09:31)

Dit is een zeer rare situatie in ieder geval.

De ontslaghandeling is gesteld. Er is dus mijn inziens zeker aanleiding om op zijn minst te bekijken of de beschermingsvergoeding geëist kan worden.

Het gebeurt wel eens dat een opzeg wordt gegeven en dat tijdens de opzeg de situatie verbeterd en het ontslag wordt teruggedraait. Maar wanneer er gekozen wordt voor verbreking, heeft dit normaal gezien onmiddelijke uitwerking en kan dit dus niet teruggedraait worden.

In jullie geval zou ik de keuze maken: je kan je constructief opstellen, en actief meewerken aan de terugkeer in een nieuwe functie. In het slechtste geval kan je hier voor de zekerheid proberen een dading te onderhandelen waarin jullie beloven geen verdere gerechtelijke actie te zullen ondernemen, en de werkgever beloofd het reeds uitbetaalde bedrag niet terug te vorderen. Of je kan wel moeilijk doen, aangezien er inderdaad verschillende aanleidingen zijn om dit in detail te bekijken.

Als de vakbond nog kan helpen kan je bij hen terecht, maar je kan ook altijd mij persoonlijk contacteren.

Reclame

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”