Ontslag tijdens zwangerschap

Lommer
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

Ontslag tijdens zwangerschap

#1 , 8 maand 3 dagen geleden (16 mei 2018 01:19)

Beste allen,

Hieronder probeer ik mijn verhaal zo kort en correct mogelijk weer te geven.

Enige tijd geleden werd mijn zwangere vriendin ontslagen. Het ontslag kwam zonder enige aankondiging per aangetekende brief, welke vergezeld was van een ontslagmotivatie om als zodoende de reden van het ontslag niet aan de zwangerschap te linken. Er werd ons naar ons gevoel een onrecht aangedaan en gingen in gesprek met leidinggevenden hoger in de bedrijfshiërarchie. We riepen later ook de hulp van de vakbond in. In beide kampen konden we op enige empathie rekenen en werd al snel de beslissing genomen het ontslag nietig te laten verklaren. Mijn vriendin zou binnen een andere tak van het betreffende bedrijf een evenwaardige job worden aangeboden en de verantwoordelijken voor het ontslag zouden worden aangesproken.

Intussen ontving mijn vriendin reeds haar ontslagvergoeding. Tot op heden wacht mijn vriendin op een jobvoorstel, maar de nietigheidsverklaring werd ons wel reeds per aangetekende brief bezorgd.

Vraag 1: indien mijn vriendin de aangeboden job aanvaard, kan de ontslagvergoeding worden teruggevorderd (zijn wij verplicht om deze op een bepaalde manier terug te betalen)?
Vraag 2: Kan mijn vriendin ondanks de nietigheidsverklaring nog aanspraak maken op de standaardsanctie van 6 maand brutoloon wegens ontslag tijdens zwangerschap?

De afgelopen maanden zijn zowel financieel als emotioneel heel hard voor ons geweest en dit werd niet makkelijker toen onze zoon twee maand te vroeg werd geboren en sindsdien op intensive care ligt. Wij wijten de vroeggeboorteaan de stress veroorzaakt door dit gebeuren en willen graag ook verder actie ondernemen.

Vraag 3: Op welke wijze kunnen we verder actie ondernemen?

Bij voorbaat dank

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
royvdb
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#2 , 7 maand 3 weken geleden (24 mei 2018 09:31)

Dit is een zeer rare situatie in ieder geval.

De ontslaghandeling is gesteld. Er is dus mijn inziens zeker aanleiding om op zijn minst te bekijken of de beschermingsvergoeding geëist kan worden.

Het gebeurt wel eens dat een opzeg wordt gegeven en dat tijdens de opzeg de situatie verbeterd en het ontslag wordt teruggedraait. Maar wanneer er gekozen wordt voor verbreking, heeft dit normaal gezien onmiddelijke uitwerking en kan dit dus niet teruggedraait worden.

In jullie geval zou ik de keuze maken: je kan je constructief opstellen, en actief meewerken aan de terugkeer in een nieuwe functie. In het slechtste geval kan je hier voor de zekerheid proberen een dading te onderhandelen waarin jullie beloven geen verdere gerechtelijke actie te zullen ondernemen, en de werkgever beloofd het reeds uitbetaalde bedrag niet terug te vorderen. Of je kan wel moeilijk doen, aangezien er inderdaad verschillende aanleidingen zijn om dit in detail te bekijken.

Als de vakbond nog kan helpen kan je bij hen terecht, maar je kan ook altijd mij persoonlijk contacteren.

Lommer
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 7 maand 2 weken geleden (29 mei 2018 15:18)

Alvast bedankt voor uw antwoord. We wachten alvast nog even de situatie af en kom zeker nog terug op dit topic. Alles zal afhangen van welke jobvoorstel er uit de bus zal vallen.

Reclame

TomVDJ
Berichten: 10689
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 2 weken geleden (29 mei 2018 15:57)

Ik ga niet volledig akkoord met royvdb. Het ontslag is "overruled" door hogergeplaatsten in het bedrijf, blijkbaar. Dit betekent dat vriendin van de topic starter gewoon in dienst is van het bedrijf. De reeds gestorte ontslagvergoeding is volgens mij dan ook een onterechte betaling die door het bedrijf kan teruggevorderd worden.

Aangezien de persoon in feite niet ontslagen is, denk ik ook niet dat ze nog aanspraak kan maken op het boetebedrag voor ontslag omwillen van de zwangerschap.

Een ander aspect is echter de nieuwe functie die haar aangeboden wordt. Als deze wezenlijk verschilt van haar oude functie, hoeft ze dit niet te aanvaarden. Ze kan haar oude werk gewoon terug opeisen. Als de werkgever weigert die job terug te geven, kan je alsnog van een ontslag door de werkgever spreken, en als dan kan aangetoond worden dat dit iets met de zwangerschap te maken heeft, kan je de schadevergoeding eisen. Maar als de oude functie terug opgenomen kan worden, is er niets aan de hand. Ook als de nieuwe functie aanvaard wordt door de werknemer, is er niets aan de hand.

Wat het verband tussen de vroeggeboorte en de stress betreft: ik vrees dat dit een moeilijk haalbare kaart wordt. Je zal een causaal verband tussen het ontslag en de vroeggeboort moeten kunnen aantonen. Stress kan van vele factoren komen. Volgens mij is het zo goed als niet te bewijzen dat het de stress van het ontslag was (en geen andere factor die stress kan veroorzaken) die voor de vroeggeboorte gezorgd heeft (ook de link tussen stress tout court en de vroeggeboorte zal al moeilijk te bewijzen zijn). Ik denk dat je dit best laat rusten, want het gaat gewoon meer stress met zich meebrengen, en de kans op succes is volgens mij héél erg klein.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Lommer
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 2 weken geleden (29 mei 2018 16:16)

Zowel het ontslag als de nietigheidsverklaring van het ontslag zijn door de algemeen directeur getekend. Er is dus niet echt sprake van 'overruling', wel van terugkomen op een genomen beslissing.

Mijn vriendin is sowieso niet van plan terug op dezelfde dienst te gaan werken, gezien de situatie. Ze zal haar oude functie dus niet opeisen. Indien haar toch een 'kelderjob' wordt aangeboden, kan ze deze weigeren zonder dat ze terug naar haar oude functie moet, of dient zij in dat geval dan zelf haar ontslag te geven?

TomVDJ
Berichten: 10689
Juridisch actief: Nee

#6 , 7 maand 2 weken geleden (29 mei 2018 16:21)

Zowel het ontslag als de nietigheidsverklaring van het ontslag zijn door de algemeen directeur getekend. Er is dus niet echt sprake van 'overruling', wel van terugkomen op een genomen beslissing.
Ah, OK, ik ging er van uit dat de directeur niet op de hoogte was, aangezien u zei dat de verantwoordelijken voor het ontslag zouden worden aangesproken. Als de algemeen directeur getekend heeft, is hij verantwoordelijk voor het ontslag en moet hij dus bij zichzelf te rade gaan, maar bon. :wink:
Mijn vriendin is sowieso niet van plan terug op dezelfde dienst te gaan werken, gezien de situatie. Ze zal haar oude functie dus niet opeisen. Indien haar toch een 'kelderjob' wordt aangeboden, kan ze deze weigeren zonder dat ze terug naar haar oude functie moet, of dient zij in dat geval dan zelf haar ontslag te geven?
Als men haar oude job terug aanbiedt, en ze wenst deze niet meer uit te oefenen, zal ze haar ontslag moeten geven. Als men haar echter enkel die "kelderjob" aanbiedt en ze weigert deze, en de werkgever weigert om de oude job terug aan te bieden, zal de werkgever het ontslag moeten geven (er van uitgaande dat de oude en nieuwe job wezenlijk van elkaar verschillen, natuurlijk. In die zin dat de nieuwe job dus niet meer beantwoord aan wat er in het oorspronkelijke arbeidscontract staat).
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Lommer
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#7 , 6 maand 3 weken geleden (27 jun 2018 10:10)

Uiteindelijk hebben we beslist een andere job voor mijn vriendin te zoeken gezien ons dit emotioneel gezien de verstandigste beslissing leek. Dat betekent waarschijnlijk dat ze in deze situatie zelf haar ontslag moet geven, maar goed, dit lijkt ons toch de meest menselijke beslissing. We overlopen verder met de vakbond hoe we dit op de correcte wijze doen. Nogmaals bedankt voor jullie hulp.

Terug naar “Aanwerving & Ontslag”