Registratie Huurcontracten.

Vandebos
Topic Starter
Berichten: 16087

Registratie Huurcontracten.

#1 , 13 dec 2012 20:34

Gelet op de talloze vragen die steeds weerkeren met betrekking tot de registratie van een huurcontract een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

1) De registratie van een huurcontract is verplicht binnen de twee maand na het afsluiten ervan.

2) Niet registratie heeft geen enkele repercussie wat betreft een contract van bepaalde duur.

3) Niet registratie heeft bij een negenjarig huurcontract als gevolg dat de huurder kan opzeggen wanneer hij wenst zonder schadevergoeding en zonder de wettelijke opzegtermijn te moeten respecteren. Tevens heeft dit als gevolg dat bij verkoop van het pand de nieuwe eigenaar gedurende de eerste drie maanden na het verlijden van de akte een opzeg voor eigen bewoning van drie in plaats van zes maand kan geven.

Opgepast! een contract van bepaalde duur dat overgaat in een negenjarig contract (gebrek aan een opzeg) valt onder dezelfde regels als een origineel negenjarig contract. (niet registratie heeft bovenvermelde gevolgen)

4) Een huurcontract moet door de verhuurder geregistreerd (wet), de huurder kan zelf de registratie uitvoeren om zijn rechten te beschermen bij verkoop van het pand.

5) De geldigheid van de registratie loopt vanaf het ogenblik dat de registratie plaatsvind. Een paar voorbeelden:

- een huurder geeft zijn opzeg zonder de wettelijke termijn te respecteren vanwege niet registratie; indien de verhuurder het contract registreert voor kennisname van de opzeg zal de opzeg zelf als geldig worden beschouwd doch de periode ongeldig en omgezet naar de wettelijke periode van drie maand. (registratie op de dag van kennisname zelf wordt door de rechtbank als lakend beschouwd en van de tafel geveegd) registratie na de kennisname heeft geen enkel nut. Vandaar ook het belang steeds aangetekend een opzeg te geven.

- een huurder die van zijn eigenaar verneemt dat het pand wordt verkocht en die constateert dat het contract niet werd geregistreerd kan dit steeds zelf doen om zijn rechten op een maximale opzegperiode op de nieuwe eigenaar te garanderen. Hiertoe geldt als enige beperking dat de registratie dient te gebeuren voor het verlijden van de akte. De voorzichtige huurder zal dan ook registratie verifiëren en indien nodig remediëren van zodra hij hoort van de verkoopsintenties van zijn verhuurder. De huurder is niet verplicht de verhuurder te melden dat hij deze registratie heeft uitgevoerd.

6) Registratie is doorgaans gratis maar niet in de volgende gevallen:

- de registratie van het contract gebeurt meer dan twee maand na ondertekening. (€ 25)
- het betreft een huurcontract van een handelspand. ( 0.2% van de totale handelshuur van het contract.)

7) De plaatsbeschrijving kan samen met het contract of binnen de maand erna geregistreerd worden zonder meerkost.

8) Extra bijlages die zich in de looptijd van het contract aanbieden (verandering huurprijs, gewijzigde plaatsbeschrijving, andere gezinssamenstelling of ondertekenaars contract) kunnen gratis bij de registratie worden opgenomen.

9) U kan uw lokale registratiekantoor steeds terugvinden door op deze link "AKRED" te selecteren in "administratie", vervolgens "registreren van huurcontracten van onroerende goederen" te selecteren in "bevoegdheid", de postcode van de gemeente en de straatnaam in te geven.

10) U kan ook zelf van bij u thuis nakijken of het contract al dan niet werd geregistreerd. Hiertoe dient u te beschikken over een internetverbinding, een eid kaartlezer en de pincode van uw identiteitskaart.

Steek uw eidkaart in de lezer

Ga naar:

MY MINFIN

Klik op "Naar MyMinfin met authenticatie (en zie je persoonlijke fiscale gegevens)"
Klik op "Klik om u te authentificeren en in te loggen"

Aanvaard het gebruik van het certificaat en geef uw pincode in.

Klik op documenten. rechts zou een sectie moeten zijn met de naam "Onroerende voorheffing en huurcontracten" als hierin geen huurcontract staat is het niet geregistreerd.

Hier is wel enige voorzichtigheid geboden, sommige registratiekantoren hebben een achterstand bij registratie, voor contracten jonger dan 12 maanden zou ik steeds langsgaan bij het lokale registratiekantoor. dan heeft u absolute zekerheid en een attest om dit aan te tonen.

11) Indien blijkt dat een contract niet werd geregistreerd en u heeft hiervan een gedateerde bevestiging nodig, dan kan u steeds tegen een kleine vergoeding ( € 3 op datum van aanmaken van deze post) een attest dat stipuleert dat op datum X er voor het pand gelegen te geen huurcontract was geregistreerd op uw naam.

12) Er zijn een aantal registratiekantoren waar men niet graag dergelijke attesten verstrekt om een veelvoud van niet geldige redenen. Het verstrekken van dit attest behoort tot hun plichten. Het is dan ook steeds handig de volgende contactpersoon bij de hand te hebben en eventueel vanuit het registratiekantoor zelf de melding van weigering te plegen.

Contactcenter FOD Financiën
0257 257 57 (gewoon tarief)

Bij blijvende weigering niet aarzelen via vermelde contactpersoon klacht te deponeren. Verzoek hiertoe dan ook vriendelijk om de naam van de ambtenaar die weigert zijn functie naar behoren uit te voeren.

Indien men bijkomende informatie in deze post wenst of fouten wenst te rapporteren kan men mij, JPV of de webmaster dit steeds per pb melden.

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Vandebos
Topic Starter
Berichten: 16087

#2 , 28 jan 2014 20:58

links werden geactualiseerd.

Reclame

Terug naar “Nuttige documenten”