Pagina 1 van 1

Opmaken factuur niet zelfsstandige

Geplaatst: 07 mei 2010 19:12
door odil
Beste,

Ik ben geen zelfsstandige en we hebben ook geen vzw.
Ik ben eigenaar van een hondenforum en bezoekers kunnen op het forum adverteren doormiddel van een banner, alle inkomsten gaan integraal naar een goed doel en de leden kunnen op het forum volgen wat er binnenkomt zodat alles eerlijk gaat.

Nu is mijn vraag, kan ik als niet zelfstandige een factuur opmaken?
Zullen die inkomsten invloed hebben op mijn persoonlijke belastingen?

Dank

Geplaatst: 09 mei 2010 10:35
door j.demoor
“Art.3.§ 1. Dit besluit verstaat onder zelfstandige ieder natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. Wordt geacht, tot bewijs van het tegendeel, zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 23, § 1, 1° of 2°, of in artikel 30, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992...”(27 JULI 1967. - Koninklijk besluit nr 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

“Art.23.§1.Beroepsinkomsten zijn inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard,met name:...2° baten...Art.27.Baten zijn alle inkomsten uit een vrij beroep...en alle niet als winst of als bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid...”(10 april 1992 Wetboek van de inkomstenbelastingen).

‘De bedrijfsbelasting treft alle baten,onder welke naam ook,van elke winstgevende bezigheid,d.w.z. van een geheel van verrichtingen die voldoende regelmatig en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid te vormen,wat door de rechter in feite soeverein wordt beoordeeld(Cass. 15 januari 1963,Pas. 1963,I,568).

‘Ik ben eigenaar van een hondenforum en bezoekers kunnen op het forum adverteren doormiddel van een banner‘ genereert inkomsten in de zin van art.23 Wetboek van de inkomstenbelastingen, onafhankelijk van de latere aanwending van die inkomsten. U bent mijns inziens dus WEL zelfstandige.

Geplaatst: 09 mei 2010 11:03
door JPV
“Art.3.§ 1. Dit besluit verstaat onder zelfstandige ieder natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. Wordt geacht, tot bewijs van het tegendeel, zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 23, § 1, 1° of 2°, of in artikel 30, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992...”(27 JULI 1967. - Koninklijk besluit nr 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

“Art.23.§1.Beroepsinkomsten zijn inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden van alle aard,met name:...2° baten...Art.27.Baten zijn alle inkomsten uit een vrij beroep...en alle niet als winst of als bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid...”(10 april 1992 Wetboek van de inkomstenbelastingen).

‘De bedrijfsbelasting treft alle baten,onder welke naam ook,van elke winstgevende bezigheid,d.w.z. van een geheel van verrichtingen die voldoende regelmatig en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid te vormen,wat door de rechter in feite soeverein wordt beoordeeld(Cass. 15 januari 1963,Pas. 1963,I,568).

‘Ik ben eigenaar van een hondenforum en bezoekers kunnen op het forum adverteren doormiddel van een banner‘ genereert inkomsten in de zin van art.23 Wetboek van de inkomstenbelastingen, onafhankelijk van de latere aanwending van die inkomsten. U bent mijns inziens dus WEL zelfstandige.
maar is het een beroepsbezigheid? dat betwijfel ik toch wel.

Je kan toch niet een beheerder van bvb een site van een lokale afdeling van de chiro, die mensen laat adverteren op die site (en veronderstel dat die chiro geen vzw is), kwalificeren als een zelfstandige?

Zolang hij kan bewijzen dat hij effectief die zaken aan een goed doel schenkt en dat goed doel niet dubieus is, lijkt me er toch geen kwalificatie als zelfstandige/beroepsbezigheid te zijn.

Geplaatst: 09 mei 2010 15:56
door odil
Het forum is een hobby, ik verdien er geen cent mee integendeel ik steek er zelf veel geld in en met het forum proberen we elk jaar een goed doel te steunen met donaties van leden en reclame inkomsten.

Als een lid of een adverteerder een bedrag overmaakt dan komt dat bedrag en de naam van het lid of adverteerder op het forum te staan + ik post ook hoeveel er al in de kassa zit en naar welk goed doel het geld gaat, dus de leden kunnen alles volgen zodat niemand achteraf kan zeggen dat ik het geld in mijn zakken steek.
Ik vraag het goede doel ook om op het forum te laten weten dat ze het geld hebben ontvangen dus eerlijker kan niet.

Maar het probleem blijft een factuur, als een bedrijf een advertentie plaatst dan wil hij uiteraard een factuur maar kan ik dit als niet zelfstandige of vzw wel wettelijk opmaken en zal dit invloed hebben op mijn persoonlijke belastingen