Pagina 1 van 1

Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 02 apr 2021 14:31
door fok13
Ik heb een vraag over een boekhouder die niet stukken cq documenten wil overleggen.
Mijn dochter ligt in een vechtscheiding en hun boekhouder weigert documenten te overleggen nadat we vele malen
gevraagd hebben naar relevante stukken.
Zelfs de advocaat van mijn dochter heeft een mail gestuurd,hij antwoord dan met een vaag briefje en stuurt niets mee.
Het is duidelijk dat hij onder een hoedje speelt met de ex van mijn dochter.
Op welke manier kunnen wij aan de benodigde documenten komen.
Mijn dochter heeft het nodig voor haar IB 2020.
Ik heb altijd gedacht dat een boekhouder neutraal moet zijn in deze.

MVG: X

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 02 apr 2021 14:34
door LeenW
Over welke stukken gaat het hier? Persoonlijk of van een vennootschap?

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 02 apr 2021 14:43
door jef007
en zit uw dochter mee in de zaak?
dient er nog een gezamenlijke aangifte gedaan te worden?

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 02 apr 2021 19:45
door basejumper
Beste


Heeft niets te maken met neutraal zijn. Wel wie zijn klant is.

Lees ook

https://www.uwbemiddelaars.be/nl/inform ... r_2018/948


Beroepsgoederen. In het wettelijk stelsel behoren de beroepsgoederen tot het eigen vermogen van de echtgenoot die deze beroepsgoederen gebruikt. De beroepsinkomsten zijn echter gemeenschappelijk. De beroepsgoederen dragen dus bij tot de vorming van het gemeenschappelijk vermogen en worden in de praktijk ook vaak met gemeenschapsgelden aangekocht. Als dat het geval is moest deze vermogensverschuiving bij het einde van het huwelijk rechtgezet worden via de zgn. vergoedingsrekeningen. Die vergoeding was dan tot nog toe minimaal gelijk aan de intiële aankoopprijs, maar kon hoger liggen ingeval van waardevermeerdering. Dat kon tot onbillijke situaties aanleiding geven omdat beroepsgoederen vaak snel in waarde afnemen.

De boekhouder is in deze vermoedelijk aangesteld door de man. Dan is het logisch dat hij niet zomaar uw vragen ( of die van uw advocaat) beantwoordt. Hij kan er redelijkerwijze van uit gaan dat de professionele activiteit tot het eigen vermogen van de man behoort.

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 03 apr 2021 06:47
door Thomas_A
Speelt dit zich af in Nederland, gezien de term IB 2020 en uw erg Nederlandse naam?

In dat geval best www.rechtenforum.nl raadplegen.

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 03 apr 2021 08:31
door LYNX XX
Met IB 2020 zal TS bedoelen inkomstenbelasting jaar 2020

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 03 apr 2021 08:49
door Thomas_A
Met IB 2020 zal TS bedoelen inkomstenbelasting jaar 2020
Daar ga ik ook vanuit.

Maar volgens mij is die afkorting couranter in Nederland. In België spreekt men eerder van Personenbelasting als het over natuurlijke personen gaat. In Nederland is dit Inkomstenbelasting box 1.

Re: Boekhouder weigert stukken te overleggen

Geplaatst: 03 apr 2021 08:55
door LYNX XX
Met IB 2020 zal TS bedoelen inkomstenbelasting jaar 2020
Daar ga ik ook vanuit.

Maar volgens mij is die afkorting couranter in Nederland. In België spreekt men eerder van Personenbelasting als het over natuurlijke personen gaat. In Nederland is dit Inkomstenbelasting box 1.
Dat het zich afspeelt in Nederland ben ik ook van overtuigd; gezien de naam alleen al. Topic is ook heel onduidelijk.