ex weigert kids-ID mee te geven.

Vader1
Topic Starter
Berichten: 163
Juridisch actief: Nee

Re: ex weigert kids-ID mee te geven.

#31 , 29 jun 2019 00:24

Bedankt alweer allemaal, momenteel wil mijn ex mijn dochter niet meer meegeven, ze zegt dat ze niet mee wil, maar ik krijg haar niet te zien.
Procedure zal opgestart worden, klacht is neergelegd.
Vakantie om zeep, mijn verlof binnenkort voorbij, en de geboekte reis kan niet doorgaan.
Zal dus de kids ID niet nodig hebben voorlopig.
Ik laat het wel mee op de rechtbank in het vonnis zetten dan.
Erg dat niet naleven vonnis zo zwak afgestraft wordt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Drone
Berichten: 2183
Locatie: st-niklaas

#32 , 29 jun 2019 10:56

Bedankt alweer allemaal, momenteel wil mijn ex mijn dochter niet meer meegeven, ze zegt dat ze niet mee wil, maar ik krijg haar niet te zien.
Procedure zal opgestart worden, klacht is neergelegd.
Vakantie om zeep, mijn verlof binnenkort voorbij, en de geboekte reis kan niet doorgaan.
Zal dus de kids ID niet nodig hebben voorlopig.
Ik laat het wel mee op de rechtbank in het vonnis zetten dan.
Erg dat niet naleven vonnis zo zwak afgestraft wordt.
terug naar de moeder gaan en bij weigering 101 bellen, politie moet dan tussenkomen


eens de politie daar is hun het vonnis laten zien, ze kunnen haar niet verplichten, maar dan zijn ze verplicht om PV op te stellen wegens niet naleven vonnis


hoe meer bewijs u hebt, des te beter

Vader1
Topic Starter
Berichten: 163
Juridisch actief: Nee

#33 , 29 jun 2019 15:08

Politie komt niet tussen, wil ook niet dat mijn dochter ziet dat de politie komt. Al traumas genoeg door deze vechtscheiding. Klacht ingediend, en afwachten tot de volgende afhaling, dan weer klacht indienen. Tegelijk sparen om een advocaat te kunnen betalen

Reclame

Franciscus
Berichten: 34425

#34 , 29 jun 2019 17:32

Politie moet andere ouder wel horen want is een strafbaar feit.
Doe best aangifte in politiezone waar moeder woont (kortere keten voor opstellen van navolgend PV verhoor). Trouwens als kind daar woont is het toch de jeugdrechter van dat arrondissement die bevoegd is.
Wel ervoor zorgen dat politie de verbinding maakt met alle vroegere Pv's dus neem deze mee eb vraag vriendelijk de link te maken.

Vader1
Topic Starter
Berichten: 163
Juridisch actief: Nee

#35 , 30 jun 2019 22:58

Ik doe aangifte in hetzelfde arrondissement en de pv's worden gekoppeld, de politie raadde me dat zelf aan.
Dus tot daar toe zit het goed, al de rest echter is rampzalig, al vier jaar, maand na maand na maand datzelfde gepest.
Mijn dochter begint steeds meer rare trekjes en tics te krijgen, dat kind is op van de zenuwen.
De bedreigingen van de vriend vd ex ook wel beu.
Ik kan me niet eeuwig laten kleineren.

Alexanderzondernaam
Berichten: 113

#36 , 01 jul 2019 14:35

Stuk dat niet helemaal correct was verwijderd - familierechtbank is de bevoegde rechtbank maar voor strafbare feiten zal dat ook de correctionele rechtbank zijn - wijzigen van vonnis is voor familierechtbank JurecaBE moderator

Als een overeenkomst inzake scheiding niet wordt nageleefd, dient u zich naar de familierechtbank te begeven.

Specifiek inzake de kids id vond ik het volgende:
"De Kids-ID is een document dat bij het kind hoort en eigendom is van het kind. Het reist dusmee met het kind, van de ene naar de andere ouder. In heel wat situaties beschikken de kinderen over een Kids-ID maar weigert de ene ouder het af te geven aan de andere ouder bij een vertrek naar het buitenland. Bij vechtscheidingen wordt de Kids-ID als wapen of pestmiddel ingezet om de andere ouder in een lastig parket te brengen. Wat kan er in dat geval gebeuren? Als praten (eventueel via een bemiddelingsproces) geen oplossing biedt, is de enige mogelijkheid om via een kortgedingprocedure door de rechter de afgifte laten bevelen. Het bevel tot afgifte kan eventueel ook gekoppeld worden aan de betaling van een dwangsom, als financieel drukkingsmiddel."

bron: https://www.kinderrechtencommissariaat. ... de-kids-id

Franciscus
Berichten: 34425

#37 , 01 jul 2019 19:23

Ik weet niet waar u die informatie haalt?

Niet naleven van een vonnis is strafbaar. art 432 strafwetboek
Niet betalen van alimentatie is ook strafbaar. art 391 bis strafwetboek
Wat niet strafbaar is, dat als men geen gebruik maakt van zijn omgangsrecht de andere partij daar door de politie een melding van kan laten opstellen

Graag uw wetteksten of omzendbrieven aub.


Om het ineens duidelijk te maken:

Tijdje geleden geschreven door J.Demoor hier op het forum
“""Art.372.Een kind blijft onder het GEZAG van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).Zij dient te verblijven waar het vonnis of de gehomologeerde overeenkomst dit opleggen, ook tegen haar eigen wil of die van haar vader.
Strafwetboek:

“Art.432.§3.Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist...dan worden de straffen bepaald in de §§1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt...aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd,die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het,zelfs met zijn toestemming,ontvoert of doet ontvoeren...“(8 juni 1867 Strafwetboek).
‘De onthouding van een ouder om zijn gezag te doen gelden teneinde de weerstand van een kind tegen de uitoefening van het bezoekrecht van de andere ouder te overwinnen kan,naar omstandigheden...het in art.369bis(nu 432) bedoelde misdrijf opleveren‘[Cass. 21 oktober 1986,R.W. 1986-87,1609-1610,noot;Cass. 28 oktober 1987, J.Dr.Jeun. 1988,7;Cass. 15 maart 1989, J.T. 1989,666;Cass. AR7009,8 februari 1994(X.), onuitg.,geciteerd door TRD&I 1994,545].

“Art.1385bis. De rechter kan op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom,dwangsom genaamd,voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan ..."(Ger.W.).Zie Benelux-Gerechtshof 11 mei 1982(LADAN t. DE BRUIN en WESSENBURG t. PETIT),F.B.U.,III.1.50.3-1,http://www.courbeneluxhof.be/arresten/N ... 1_3_86.pdf

Leg strafklacht neer bij de politie tegen de vader en stel u bij seponering burgerlijk partij bij de onderzoeksrechter. U kan ook bij de burgerlijke rechter vorderen dat de vader u een dwangsom per dag betaalt telkens hij het kind niet afgeeft zoals het moet."""

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#38 , 01 jul 2019 20:09

Kunnen we terug komen op de oorspronkelijke vraag van de TS zonder al te veel verwarrende afwijkingen,
alternatief voor de EID: reispas of paspoort
bewijs in orde met ziekeverzekering, vragen aan ziekenfonds om bewijs, vragen of EZVK of EHIC ook voldoet.
Het document ziekenfonds moet opgevraagd worden aan het ziekenfonds waarbij betrokkene is aangesloten, in dit geval het ziekenfonds van de moeder. De Hulpkas is enkel voor wie niet bij een traditioneel ziekenfonds is aangesloten of ambtshalve wordt aangesloten.
De moeder zondigt tegen het principe dat het kind drager moet zijn van haar EID als ze naar haar vader gaat.

Indien er een vonnis is waarin alles staat gestipuleerd kan betrokkene best de uitvoering van dit vonnis vragen.

Thieu Rutten.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Alexanderzondernaam
Berichten: 113

#39 , 02 jul 2019 09:37

Ik weet niet waar u die informatie haalt?

Niet naleven van een vonnis is strafbaar. art 432 strafwetboek
Niet betalen van alimentatie is ook strafbaar. art 391 bis strafwetboek
Wat niet strafbaar is, dat als men geen gebruik maakt van zijn omgangsrecht de andere partij daar door de politie een melding van kan laten opstellen

Graag uw wetteksten of omzendbrieven aub.

Art 432 van het strafwetboek staat onderaan. Ik lees nergens iets over het niet naleven van een vonnis...

Art 432 is opgenomen is hoofdstuk III van het strafwetboek.
Hoofdstuk III van het strafwetboek gaat over de bescherming van de minderjarigen.

Niet naleven vonnis was van Franciscus een fout woordgebruik en is rechtgezet JurecaBE moderator

Politie kan wel proces-verbaal opstellen inzake weigering recht op persoonlijk contact wanneer het omgangsrecht van een ouder geschonden wordt, maar dat is hier niet van toepassing.
Inzake het niet nakomen van de onderhoudsplicht kan DAVO ook ingeschakeld worden.

Wanneer de overige afspraken (zoals de kids id) van een EOT of gehomologeerde overeenkomst niet nageleefd worden, dient men zich (opnieuw) aan te bieden bij de familierechtbank.

Dus inderdaad, graag uw wetteksten of omzendbrieven aub.

HOOFDSTUK III. - (Aantasting van de persoon van minderjarigen, [1 van kwetsbare personen]1 en van het gezin.) <W 2000-11-28/35, art. 31; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Afdeling I. - <W 2000-11-28/35, art. 31; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of [1 kwetsbare personen]1.
Art. 423-424
Afdeling II. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen en [1 aan kwetsbare personen]1.
Art. 425-426
Afdeling III. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Bepaling aan de afdelingen I en II gemeen.
Art. 427
Afdeling IV. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Ontvoering en verberging van minderjarigen [1 en van kwetsbare personen]1.
Art. 428-430
Afdeling V. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Niet-afgeven van kinderen.
Art. 431-432
Afdeling VI. - Gebruik van minderjarigen [1 en van kwetsbare personen]1 met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf. <ingevoegd bij W 2005-08-10/62, art. 3 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>
Art. 433
Afdeling VII. - Aantasting van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen. <ingevoegd bij W 2005-08-10/62, art. 5 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>
Art. 433bis
Afdeling VIII. - [1 Lokken van minderjarigen via informatie- en communicatietechnologieën met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf.]1
Art. 433bis/1


Artikel 432 strafwetboek
[§ 1

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen worden gestraft:
de vader of moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van de personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan kan de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.
§ 2

Indien de schuldige het minderjarige kind meer dan vijf dagen verborgen houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of het minderjarige kind onrechtmatig buiten het grondgebied van het Koninkrijk vasthoudt, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro], of met een van deze straffen alleen.
Is de schuldige geheel of ten dele ontzet uit de ouderlijke macht, dan is de gevangenisstraf minstens drie jaar.
§ 3

Wanneer over de bewaring van het minderjarige kind mocht zijn beslist, hetzij gedurende het verloop of ten gevolge van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde omstandigheden, dan worden de straffen bepaald in de §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.
§ 4

Indien over de bewaring van het minderjarige kind een aan de rechtspleging door onderlinge toestemming voorafgaande minnelijke schikking is getroffen, worden de straffen bepaald in §§ 1 en 2 toegepast op de vader of de moeder die, vanaf de datum van de overschrijving van de echtscheiding door onderlinge toestemming, het minderjarige kind onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van hen aan wie het krachtens de beslissing of de minnelijke schikking is toevertrouwd, die het niet afgeeft aan hen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren.]

Franciscus
Berichten: 34425

#40 , 03 jul 2019 10:05

Klopt voor de EiD kan politie geen PV opstellen. Ik had geantwoord zonder terug naar oorspronkelijke vraag te gaan.
Voor het niet meegeven of brengen van kinderen zoals voorzien in een vonnis kan politie wel tussenkomen. Maar heeft niet de benaming niet uitvoeren van vonnis Uitleg hierboven.
Is parketcode 42. en heeft als juridische titel niet naleven omgangsrecht.
PV gaat ook naar jeugdrechtbank. Deze zijn bevoegd voor alle familiale geschillen waar er kinderen in betrokken zijn.
Indien het geschil enkel tussen de ouders is over andere zaken is een andere familiekamer bevoegd.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#41 , 03 jul 2019 17:25

Ik denk dat de topic hier best wordt afgesloten. Betrokkene heeft antwoorden gekregen op zijn vraag. Het mondt gewoonweg uit in oeverloze discussies.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Terug naar “Archief”