Gebruiksvoorwaarden en Privacy

webmaster
Topic Starter
Beheerder
Berichten: 1139

Gebruiksvoorwaarden en Privacy

#1 , 9 jaar 3 weken geleden (27 mei 2010 15:01)

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
 • 1. De juistheid van de informatie op dit forum kan NIET worden gegarandeerd en is GEEN vervanging voor professioneel advies. Consulteer steeds een erkend raadsman/vrouw. Forumgebruikers moeten zich realiseren dat de antwoorden op hun vragen afkomstig kunnen zijn van niet-juristen. Deze informatie moet dan ook benaderd worden met de nodige voorzichtigheid. De juridische correctheid van de berichten kan niet gewaarborgd worden. De eigenaars en medewerkers van deze site kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van foutieve informatie.
  2. Noch JuridischForum.be noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de geplaatste berichten, weblinks of advertenties.
  3. De inhoud van de berichten of externe sites waarnaar wordt verwezen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de beheerder, tenzij het bericht opgesteld werd door deze. De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.
  4. Plaatsen van berichten met een inhoud die racistisch, haatdragend, obsceen of ongepast is, is absoluut verboden. De beheerders houden zich het recht voor om ELK bericht, ongeacht diens aard, zonder enige waarschuwing te verwijderen.
  5. Materiaal waarop auteursrechten gelden en/of private correspondentie mogen niet geplaatst worden zonder akkoord van de eigenaar/betrokkene. Namen van personen of firma’s mogen niet worden vermeld. Daar permanente controle van alle berichten onmogelijk is, zijn enkel de plaatsers van het bericht aansprakelijk voor de eventuele schade hierdoor veroorzaakt.
  6. Het gebruik van dit forum is een gunst, geen recht. Toegang tot het forum kan op elk moment en aan eender wie om welke reden dan ook zonder enige voorafgaande waarschuwing ontzegd worden.
  7. Het is juridische professionals niet toegestaan vraagstellers te benaderen via het forum teneinde hen betalende diensten aan te bieden. Eveneens verboden is het maken van publiciteit voor diensten binnen een forum-bericht. Advertenties moeten telkens als zodanig aangeduid worden.
  8. De gebruiker accepteert dat de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd kan worden.
  9. De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering tegen de eigenaars of uitbaters van deze website.
  10. Door het aanmaken van een gebruikersaccount verplicht de gebruiker er zich toe bovenstaande regels zonder enige uitzondering na te leven. Een gebruikersaccount kan op eenvoudige aanvraag verwijderd worden uit de forum-database, echter, de beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van de geplaatste berichten - desnoods na anonimisering - te laten staan op de website.
  11. Eén gebruiker mag meerdere accounts aanmaken op voorwaarde dat deze niet gebruikt worden om inbreuk te maken op de gebruiksvoorwaarden.
  12. Wil aub gebruiksvoorwaarde 1 nogmaals herlezen...
PRIVACY:
 • 1. Bij het plaatsen van een bericht wordt het IP-adres van de opsteller opgeslagen in een vorm die enkel zichtbaar is voor de beheerders van het forum. Bij misbruik of illegale activiteiten kan dit IP-adres de toegang tot het forum ontzegd worden of worden overgemaakt aan de Internet Service Provider (ISP) van de betrokkene of worden overgemaakt aan de gerechtelijke diensten.
  2. De forum-software plaatst cookies op je computer. Deze cookies dienen enkel om het gebruiksgemak te verhogen en bevatten geen persoonlijke gegevens.
  3. De beheerder slaat alle emailadressen op in een centrale database die enkel gebruikt wordt voor het beheer van het forum (activering gebruikersnaam, opvragen paswoord, etc). Deze database wordt beveiligd volgens het goede huisvader-principe. De beheerder is niet verantwoordelijk voor het eventueel bekend worden van deze gegevens naar aanleiding van een hackpoging of andere gevallen van overmacht.
  4. De gebruiker van dit forum stemt ermee in dat - als tegenprestatie voor het gratis gebruik van deze service - hij maximaal één keer per maand een emailbericht kan ontvangen vanwege de beheerder waarin eventueel commerciële boodschappen kunnen voor komen.
  5. Uw privacy is voor ons een belangrijk te beschermen goed, daarom hebben wij aangifte gedaan bij de Belgische Privacy-Commissie voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Verantwoordelijke voor het beheer van deze website:

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.