Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

foute installatie van centrale verwarming

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (14 sep 2006 17:55)

hallo,

ik heb nu ongeveer 14 maande geleden een nieuwe CVcombiketel laten plaatsen.
Het heeft vijf maand :!: geduurd eer er warm water was, talloze interventies van de installateur ten spijt.
Vanaf dan waren er problemen met ernstige trillingen
waardoor de huurders in het gebouw (7) soms tot vier vijf keer per nacht wakker werden.
De installateur heeft er tot vorige maand over gedaan tot dat opgelost raakte. Verder laat de installatie van de ketel zelf te wensen over(losse buizen, elektrische installatie niet veilig, schouw niet goed bevestigd, etcetera kortom een knoeier.
Op mijn aangetekende brieven en mails reageert ie zelfs geeneens.
De huurders wensen huurmindering vanwege het ongemak.
Nu is mijn vraag of ik mijn advocatenkosten kan op hem verhalen indien ik hem dagvaard? Ik weet uit het verleden dat zelfs voor zon eenvoudige zaken algauw 750 euro wordt aangerekend en als ik dat zelf moet betalen kan ik beter meteeneen andere installateur de zaak laten oplossen..

(Leesbaarheid) bericht aangepast...[LEX]

TAS
Berichten: 67
Reputation: 0

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (15 sep 2006 19:56)

?B.1.2. Het honorarium en de kosten van een advocaat behoren, volgens de wil van de wetgever, niet tot de gerechtskosten die van de in het ongelijk gestelde partij kunnen worden gevorderd.B.1.3. Op grond van de regels van het Gerechtelijk Wetboek draagt derhalve iedere procespartij, behoudens de rechtsplegingsvergoeding, in beginsel zelf het honorarium en de kosten van haar advocaat.Enkel wanneer een procespartij haar recht om in rechte te treden uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (Cass., 31 oktober 2003, C.02.0602.F),kan de tegenpartij een schadevergoeding verkrijgen wegens tergend of roekeloos geding?(Arbitragehof nr.57/2006,19 april 2006).

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (15 sep 2006 23:22)

Dit vond ik op www.sigridvolders.be

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties was reeds een innovatie voor de veelal geplaagde schuldeiser welke geen betaling bekwam van zijn schuldenaars.

Artikel 6 van deze wet bepaalt dat indien partijen niet anders zijn overeengekomen, en de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, de schuldeiser recht heeft op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

Door de meeste rechtsleer wordt aangenomen dat de gemaakte kosten voor de advocaat vallen onder de noemer ?relevante invorderingskosten?.

Nog recenter is het Cassatie-arrest d.d. 2 september 2004, welke eveneens de mogelijkheid voorziet om in geval van een contractuele wanprestatie, de kosten van een advocaat in aanmerking te laten komen als een vergoedbaar element.


(Leesbaarheid) bericht aangepast...[LEX]

Reclame

Lex
Berichten: 3173
Reputation: 0
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#4 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 01:21)

Koen999,

Waaruit leidt u af, of kan u afleiden dat het een 'installatiefout' betrof??

WELKE zekerheid heeft U, dat het toestel geen fabricagefout(en) vertoonde??

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#5 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 07:55)

Koen999,

Waaruit leidt u af, of kan u afleiden dat het een 'installatiefout' betrof??

WELKE zekerheid heeft U, dat het toestel geen fabricagefout(en) vertoonde??


Volgens het technisch verslag dat de invoerder vijf maand na de installatie maakte bleek dat de installateur fouten gemaakt heeft, waardoor er geen of lauw warm water was.

Daarna zijn de problemen met de trillingen begonnen. Omdat de installatie zelf volgens de invoerder zeer dubieus werd uitgevoerd(losse buizen etc) en de trillingen zich mogelijks daardoor voortplantten weigerde de invoerder nog te komen. Uiteindelijk werd het volledige binnewerk van de ketel zowat vervangen, zowat een jaar na de installatie.
Of het nu in orde is valt moeilijk te achterhalen aangezien het zomer is wordt de verwarming ni opgezet.

En heeft dit wel belang of het een fabricage- of installatiefout betreft??
Ik heb een faktuur voor het leveren en plaatsen van een chauffageketel van de installateur, dus hij dient ervoor te zorgen dat alles in orde is >
ik heb met de invoerder van de ketel geen uitstaans, mijns inziens draagt de installateur de volle verantwoordelijkheid tegenover mij , ongeacht de oorzaak van het slecht functioneren van de ketel.

Lex
Berichten: 3173
Reputation: 0
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#6 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 11:17)

koen999 schreef:Ik heb een faktuur voor het leveren en plaatsen van een chauffageketel van de installateur, dus hij dient ervoor te zorgen dat alles in orde is >
ik heb met de invoerder van de ketel geen uitstaans, mijns inziens draagt de installateur de volle verantwoordelijkheid tegenover mij , ongeacht de oorzaak van het slecht functioneren van de ketel.


Dit lijkt me geen gezonde situatie te zijn!

Levering en plaatsing door een derde ontslaat een fabricant NIET van eventuele fabricagefouten.
Garantie is een overeenkomst tussen U en de 'fabricant', daar zit de installatuer voor niets tussen!

Alvoor de installateur voor de rechter te dagen, kan U m.i. beter een ?deskundigenverslag? laten maken.

De vervanging van ?het binnenwerk? zal in het voordeel(*) spelen van de installateur.
INDIEN de installateur zijn verantwoordelijkheid gaat afwimpelen op de fabrikant, dan vrees ik dat er U een paar jaar juridisch getouwtrek te wachten staat.

Die 750 Euro die U voor ogen had, zullen in dit geval dan niet meer zijn dan een ?voorschotje?

(*) sedert wanneer worden ?perfect werkende? onderdelen vervangen?

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#7 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 11:31)

Heeft zo'n deskundigenverslag wel waarde als ik dat laat opmaken?
Kan de rechter niet beter iemand aanstellen?
Als ik dat doe kunnen installateur of fabrikant dat verslag en twijfel trekken en een tegenexpertise vragen.

Lex
Berichten: 3173
Reputation: 0
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#8 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 12:20)

Een rechter is niet gebonden aan uw deskundigenverslag, in die zin zal het weinig waarde hebben.

Een expertiseverslag zal wel aantonen wat er allemaal misgelopen is, en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Dit laatste is belangrijk, ook een vordering tegen de VERKEERDE persoon kost geld!

Het zal nuttig zijn om uw vordering kracht bij te zetten.

In de huidige stand van zaken gaat u ?holderdebolder? een vordering instellen.
Een deskundigenverslag kan U geld en kopzorgen besparen.

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#9 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 13:01)

De installatie van de ketel voldoet niet, daar hoef je zelfs geen expert voor te zijn om dat te zien
,de installateur is sowieso aansprakelijk voor de installatie ervan en als niet geheel dan toch zeker mede aansprakelijk voor de geleden schade door de termijn(13maand) dat het geduurd heeft .

Ik veronderstel dat hij er zelf wel de fabrikant zal bij betrekken .

sperwer
Berichten: 1159
Reputation: 0

#10 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 13:35)

Koen999,

Of de installateur een fout heeft gemaakt of niet en of hij beroepsbekwaam is of niet kan niet door een betrokken partij worden bepaald, nadat deze de werken heeft laten uitvoeren door de installateur op basis van deze zijn vakbekwaamheid.

Dus voor je iemand ergens van beschuldigd, moet je een onafhankelijke expert dit laten nakijken en op papier zetten.

Iemand foutief van iets beschuldigen en voor het gerecht slepen kan je wel eens een heel pak meer gaan kosten dan enkel de gerechtskosten.

Deze kan daarna immers jou voor het gerecht brengen en schade vergoeding eisen.

Dus om je zelf veel Euro's uit te sparen kan je misschien beter even de raad van Lex opvolgen. Voor je naar de rechtbank stapt.

Lex
Berichten: 3173
Reputation: 0
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#11 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 13:40)

Relaas van uw zaak....

Mijn cli?nt (installateur) treft in deze geen enkele schuld, het betrof hier een fabricagefout(verborgen gebrek), dit blijkt overduidelijk uit de vervanging van 'de binnenkant' van de verwarmingsketel.

Op een punt en een komma na, zal de zaak zo verlopen...het resultaat kan U al raden! Case closed en 500 Euro armer.

Zorg dus voor een expertiseverslag waaruit duidelijk blijkt dat er fouten werden gemaakt door de installateur.

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#12 , 1 decennium 1 jaar geleden (16 sep 2006 14:52)

kan ik , zonder te dagvaarden, de rechter vragen voor mij een deskundige aan te duiden ??

kwestie van de kosten ervan op de installateur kunnen te verhalen;
mijn vrees is dat als ik er zelf een aanstel er toch een tweede door de rechter zal aangeduid worden en ik voor de kosten van de eerste kan opdraaien.

sigrid volders
Berichten: 2
Reputation: 0
Contacteer: Website

#13 , 1 decennium 1 jaar geleden (25 sep 2006 18:22)

Een bezoeker van dit forum attendeerde mij erop dat een tekst van mijn website in dit forum werd gepost.

Even een verduidelijking aan de poster :

- er bestaat nog geen wetgeving omtrent de tenlastelegging van de volledige kost van een advocaat bij de tegenpartij

- sinds het geciteerde cassatie-arrest zijn de rechtbanken en hoven hun eigen weg gegaan. Ik heb al evenveel zaken zien afwijzen wat de terugvordering van de advocaatskosten betreft, als toegewezen gezien.

- het recentste arrest van het Arbitragehof legt de bal in het kamp van de wetgever, welke de nodige wetgeving omtrent de terugvordering van advocaatskosten zal dienen op te stellen. Wat dit betreft, staan de bevoegde minister en de Ordes lijnrecht tegenover elkaar.

Dit terzijde, wat Uw vraag over de aanstelling van een deskundige betreft :

- zo U een vordering heeft, dient U de rechter te overtuigen van Uw gelijk, middels bewijzen. De rechter weet niet wat er zich afspeelt bij U thuis, en komt evenmin (uitzonderingen daar gelaten) zich persoonlijk van de toestand vergewissen. U heeft dus een begin van een bewijs nodig, wat kan bestaan uit een eenzijdig geschrift van een installateur. Zo de rechter overtuigd is dat er een probleem bestaat, kan hij een gerechtsexpert aanstellen (kosten - in regel, uitzonderingen daar gelaten- voorlopig ten laste van de eiser van het deskundigenonderzoek, tot de rechter zich er in een eindvonnis over uitspreekt).

- een aanstelling van een gerechtsdeskundige heeft tot doel een onderzoek op tegenspraak te houden. Lees : beide partijen kunnen hun argumenten laten kennen, en de deskundige dient op alle vragen te antwoorden. Dit in tegenstelling tot een eenzijdig attest of verslag, opgesteld ten behoeve van een der partijen (en vaak niet echt objectief).

- U hoeft niet te dagvaarden tot aanstelling van een gerechtsexpert, indien de tegenpartij bereid is om vrijwillig te verschijnen. Een andere mogelijkheid is buiten de rechtbank om werken, middels arbitrage.

Sigrid Volders
Advocaat

koen999
Topic Starter
Berichten: 714
Reputation: 0

#14 , 1 decennium 1 jaar geleden (20 dec 2006 11:17)

Dus voor je iemand ergens van beschuldigd, moet je een onafhankelijke expert dit laten nakijken en op papier zetten.Er zijn nog steeds problemen met de chauffageketel,
als ik het volume van de te verwarmen ruimtes samenreken zou het vermogen van de ketel volgens een paar online CV berekeningsmodules die ik ingevuld heb zo'n 80 kW moeten zijn.

De huurders klagen dat hun studios moeilijk op temperatuur te krijgen zijn.

Nu blijkt dat die installateur een ketel van 28 kW geplaatst heeft.

Weet iemand van jullie soms een onafhankelijk expert in de buurt van Gent ?

CycloLawyer
Berichten: 29
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#15 , 1 jaar 4 maand geleden (20 dec 2016 18:53)

Heb je geprobeerd met de verzoening en de consumentenombudsdienst.be ?

wel, het is wel veel tijd gepasseerd nu, hoe is het afgelopen? ;-)

Terug naar “Andere”