Nalatigheid vakbond

Gurenn
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

Nalatigheid vakbond

#1 , 10 mei 2022 16:55

Goedemiddag

Op 30 september werd mijn arbeidsovereenkomst verbroken met nog twee maanden achterstallig loon en een verbrekingsvergoeding te betalen. Dit heb ik op 1 oktober onmiddellijk gemeld bij de vakbond, uiteindelijk bleek dat ze vier maand later pas de ex-werkgever voor het eerst een aanmaning verstuurd hebben om deze zaken op te eisen...

Daarnaast is de vakbond nog steeds bezig met het verwerken van mijn uitkeringsaanvraag en zit deze nog maar net bij de RVA. Die hadden nog opmerkingen waar de vakbond hén over moest antwoorden en dit hebben ze nog steeds niet gedaan. Mijn uitkeringsaanvraag is gepaard met een formulier voor aanvraag van de maatregel 'Springplank tot zelfstandige', waarmee ik een jaar lang een werkloosheidsuitkering kan combineren met een zelfstandige activiteit in bijberoep.

Ik weet dat de vakbond sinds COVID-19 kampt met een enorme administratieve achterstand waardoor alles op zich laat wachten. Begrijpelijk vanuit hun kant, maar feitelijk niet mijn probleem. Ik betaal mijn bijdragen gewoon, dus dienen zij een correcte dienstverlening te voorzien.

Ik zit ondertussen al meer dan negen maand zonder enig inkomen. Ik heb mijn investeringsportefeuille volledig van de hand moeten doen, een deel hiervan uit noodzaak met verlies moeten verkopen. Ondertussen ook geld moeten lenen. Uiteindelijk heb ik van de vakbond enkel een formulier gekregen waarmee ik een tijdelijk leefloon kan aanvragen bij het OCMW in afwachting van een werkloosheidsuitkering, maar het OCMW weigert een leefloon te betalen met terugwerkende kracht, dus daar kan ik mijn schulden niet mee dekken.

Ik wil de vakbond graag aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Enerzijds heb ik beleggingen met verlies moeten verkopen, anderzijds beschik ik ook niet meer over gelden die ik verder kan beleggen. Gezien mijn aanvraag om zelfstandige te worden samengaat met een uitkeringsaanvraag en deze dus ook nog niet behandeld is kan ik nog niet zelfstandig beginnen werken en dit houdt ook heel wat gederfde inkomsten in.

Kan ik de vakbond hiervoor dagvaarden? En dien ik dan de voorzitter-secretaris van de vakbond persoonlijk te dagvaarden? De vakbond zelf heeft immers geen rechtspersoonlijkheid.

Marcus Aurelius
Berichten: 2918
Juridisch actief: Nee

#2 , 10 mei 2022 17:21

Tijdens covid 19 werd er van thuis uit gewerkt, uw dossier had dus moeten ingediend zijn. Ik raad u aan om de RVA in te lichten over de gang van zaken en de nodige bewijsstukken bij te voegen. Het OCMW kan enkel maar voorschotten toekennen en dat is hic and nunc en niet retro-actief. Idem dito voor wat het leefloon betreft. Waarom heeft u niet vanaf het begin een aanvraag om leefloon ingediend bij het OCMW of een voorschot op werkloosheidsuitkeringen. Vergeet niet dat een leefloon pas kan toegekend worden na onderzoek van alle bestaansmiddelen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Gurenn
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 mei 2022 18:12

Tijdens covid 19 werd er van thuis uit gewerkt, uw dossier had dus moeten ingediend zijn. Ik raad u aan om de RVA in te lichten over de gang van zaken en de nodige bewijsstukken bij te voegen. Het OCMW kan enkel maar voorschotten toekennen en dat is hic and nunc en niet retro-actief. Idem dito voor wat het leefloon betreft. Waarom heeft u niet vanaf het begin een aanvraag om leefloon ingediend bij het OCMW of een voorschot op werkloosheidsuitkeringen. Vergeet niet dat een leefloon pas kan toegekend worden na onderzoek van alle bestaansmiddelen.
Ik wist niet vanaf het begin dat ik bij het OCMW terecht kon omdat ik mijn uitkeringen normaal van de RVA moest krijgen.

Maar eigenlijk ging de vraag daar niet over.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 2918
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 mei 2022 19:59

Mag ik er u op wijzen dat gezien u spreekt van een springplank naar zelfstandige, de RVA moet onderzoeken of u überhaupt recht hebt op werkloosheidsuitkeringen gezien de zelfstandige activiteit slecht beperkt cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen. Ik raad u dan ook aan om uw dossier nog eens goed te bekijken en na te gaan in hoeverre u zelf ook niet heeft bijgedragen tot de vertraging van uw dossier.
Als u dan nog meent dat het enkel de vakbond is die "schuldig" is aan deze chaotische toestand en u er zelf helemaal niet hebt toe bijgedragen, dan zou u kunnen overwegen om klacht neer te leggen. Eerlijk gezegd geef ik u niet veel kans om dit dispuut te winnen.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Andere”