Vlaamse zorgverzekering

meesje
Berichten: 465

Re: Vlaamse zorgverzekering

#16 , 5 maand 3 weken geleden (02 aug 2019 23:09)

Een gepensioneerde is toch geen "inkomende grensarbeider"?

Maar ten gronde:
Nergens vind ik terug dat men bij domiciliering in het buitenland als gepensioneerde aanspraak kan maken op uitkeringen van de Vlaamse sociale bescherming (tenzij men naar Vlaanderen komt voor de zorg).
Graag een bronvermelding van tegengestelde want dat zou enkele mensen die ik ken goed kunnen helpen.

Wanneer een Belgisch gepensioneerde die zijn domicilie heeft in het buitenland wordt opgenomen in bv. een WZC in België omdat de kinderen hier wonen dan zal hij zich wel officieel moeten aansluiten (zelfs al is de opname maar tijdelijk) indien zijn laatste beroepsactiviteit in VL was (dit komt dus wél overeen met de info die u hebt gekregen). In de (meeste) andere gevallen wordt hij administratief aangesloten zonder de zorgpremie te moeten betalen.

Ik wil helemaal niet moeilijk doen maar dit ten gronde uitspitten om mensen te helpen die zich in niet-conventionele situaties bevinden.
M.a.w. heeft een Belgische ouderling die wordt opgenomen in een rusthuis in het zuiden van Spanje recht op dezelfde tussenkomst vanwege de Vl. Sociale Bescherming als degene die hij in identieke omstandigheden zou ontvangen bij opname in een WZC in VL?

Indien niet dan is het opeisen van een zorgpremie illegaal vanuit standpunt EU wetgeving (aangezien men betaalt voor sociale zekerheid die men niet kan krijgen).
Indien zelfde financiële zorgsteun dan zie ik geen probleem.
Waar een weg is is een wil.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#17 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 07:33)

------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

meesje
Berichten: 465

#18 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 12:04)

Heel erg bedankt voor deze informatie!

Dit is wat ik zocht -maar niet vond:
"Je verblijft legaal in België, in een lidstaat van de EU of in een krachtens verordening nr. 883/04 gelijkgestelde staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte, inclusief Zwitserland. Dit op het moment van de betaling van de tegemoetkoming."
Aangezien er tegemoetkoming is voor wie gedomicilieerd in de EER of Zwitserland is er geen overtreding van enige wetgeving en vervalt mijn opmerking in dat verband.

Intussen heb ik ook de sluier kunnen oplichten waarom de persoon voor wie ik deze info opzocht geen zorgpremie diende te betalen niettegenstaande hij in Vlaanderen heeft gewoond. Hij woonde in de Vlaamse rand rond Brussel, maar stond ingeschreven bij een werkgever in Brussel niettegenstaande hij meestal in een filiaal op Vlaamse bodem heeft gewerkt.

Nog op te helderen:
-Klopt het dat sedert begin dit jaar het RIZIV niet meer tussenkomt in de kosten van verblijf in rusthuis en dat dit samen met het budget is overgeheveld naar Vlaanderen?
-Mijn kennis in Spanje is daar voor ziektekosten verzekerd volgens Spaanse regels maar op kosten van de B soc.zekerheid: hoe zit het dan met de tussenkomst van de VL.Soc.Bescherming indien hij in Spanje in een erkend rusthuis wordt opgenomen? Gelden voor de tussenkomst vanuit Vlaanderen wél de regels van de VSB of worden de Spaanse regels ook in dat geval toepast zoals voor de ziekteverzekering?
-De man kan zich vrijwillig aansluiten, maar wat krijgt hij dan concreet meer bij opname in rusthuis in Spanje, ivgl met niet aansluiten? (indien hij daar zoals voor de ziekteverzekering de Spaanse regels toegepast ziet, dan kan hij m.i. geen bijkomende steun van de VSB ontvangen...)

De splitsing tussen verschillende bestuursniveau's van tussenkomst voor zuivere ziektekosten enerzijds, en voor zorgkosten anderzijds, maakt de zaken niet transparanter (in deze casus althans).
Waar een weg is is een wil.

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#19 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 12:43)

Indien hij vrijwillig kan aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming en zijn bijdrage betaalt, kan hij gebruik maken van de Vlaamse Sociale Bescherming. Administratieve aansluiting alleen volstaat niet.

De tussenkomst van het riziv in een woonzorgcentrum was voor de uitbater van het woonzorgcentrum, niet voor de resident. Deze gold tot 31.12.2018.
Zie https://www.inami.fgov.be/nl/profession ... fault.aspx

Betrokkene is aan woonlandpakket Spanje ziekenfondsverzekerd, maar ten laste van België, precies omdat hij enkel een uitkering uit België geniet en niet werkt in Spanje. Want werken gaat altijd boven uitkering.

Voor wat ouderenzorg vanaf 01.01.2019 betreft, zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/finan ... escherming.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

meesje
Berichten: 465

#20 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 13:00)

Nogmaals bedankt.

Wat vroeger aan die instellingen werd betaald door RIZIV wordt nu betaald door de zorgkassen. Dat is me duidelijk.

Voor wie geen zorgpremie betaalt, bv. omdat er geen verplichting of geen mogelijkheid is zal de persoonlijke rusthuisrekening dus hoger zijn. Dat is en was reeds zo voor het kleine groepje voor wie het verboden is aan te sluiten (o.a. ex personeel internationale instellingen).

Maar hoe zit het dan voor onze Vlaamse resident in Spanje?
Wordt zijn Spaans rusthuis op dezelfde wijze vergoed door de Vlaamse zorgkas waarbij hij is aangesloten als een rusthuis in Vl.en komt die bijdrage al of niet in mindering van de factuur die hij moet betalen?
Of gelden naar analogie met ziektekosten de Spaanse voorwaarden voor hem, onafgezien van het feit of hij de zorgpremie al of niet (vrijwillig) betaalt, in welk geval hij geen enkel nut zou halen uit zijn aansluiting.(1)

(1) Mogelijk krijgt hij enkel de "130 EUR" die rechtstreeks wordt uitbetaald aan belanghebbende, maar geen tussenkomst in zijn rusthuisfactuur?

Ook: zou een Belgische Waal (geen zorgverzekering) financieel anders behandeld worden dan een Belgische-Vlaming ingeval van opname in een Spaans rusthuis?
Waar een weg is is een wil.

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#21 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 13:31)

Ook de inwoner van Vlaanderen die wordt opgenomen in een woonzorgcentrum, ontvangt enkel de 130 euro. Ook voor hem is geen extra tussenkomst voorzien. Vergis je je niet met de geestelijke gezondheidszorg?

Voor wat Wallonië betreft, zie o.a. https://www.lm.be/lmmutplus/Nieuws/Page ... lonie.aspx

Ik beperkt mij tot Vlaanderen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

meesje
Berichten: 465

#22 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 13:39)

Ja wat men persoonlijk ontvangt is 130 EUR.
Maar er wordt daarnaast een deel van de totale rusthuisfactuur voortaan ook betaald door de zorgkassen (voorheen door het RIZIV).
De meeste rusthuisbewoners kennen het totale kostenplaatsje niet! Ze zien enkel de "dagprijs" die ze zelf betalen.
Ik ken het systeem redelijk goed, mijn moeder woont in een rusthuis en mijn dochter is er dagelijkse beheerder-directeur (maar zij kan helaas mijn blijkbaar zeer specifieke vraag ivm Spanje niet beantwoorden).

Ik blijf dus met de vraag zitten van de Vlaamse resident in Spanje die daar wordt opgenomen in een rusthuis en -of en hoe- de VSB via de zorgkassen daar al of niet in tussenkomt naar analogie met de regeling zoals toegepast in Vlaanderen.
Mijn vraag betreft niet de 130 EUR.
Waar een weg is is een wil.

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#23 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 14:53)

Het is gewoonweg een kwestie van logica. Indien uw resident is toegetreden tot de betalende Vlaamse Sociale zekerheid, zal hij dezelfde voordelen genieten als zijn landgenoten die in België zijn blijven wonen en ook aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Je kan toch niet verlangen dat België, Vlaanderen, Wallonië, Brussel etc. de Spaanse ouderenzorg financiert. Dit gebeurt door de Spaanse overheid en volgens de Spaanse wetgeving. Dit heeft geen uitstaans met de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit gebeurt nergens en is ook niet aangewezen. Laat ons tenslotte niet vergeten dat bewoners van Spanje met een Belgische uitkering belastingen betalen in Spanje. Onze gezondheidszorgen worden grotendeels gefinancierd vanuit de openbare middelen. Betrokkene kan altijd terugkeren naar België en in aanmerking komen voor de Belgische ouderenzorg. Denk er wel aan, indien betrokkene zich laat uitsluiten uit de Sociale Bescherming, hij terug een wachttijd zal moeten doorlopen. Hierbij aansluitend zal je toch moeten beseffen dat bijstand niet exporteerbaar is, zie o.a. bijlage X van de VO 883/2004. Ik ga hier de discussie beëindigen gezien het een oeverloze discussie is geworden. Ik denk dat je zus je wel de nodige uitleg heeft gegeven, maar dat ze het heeft opgegeven. Stel je eens in de plaats van de overheid, dan krijg je misschien een duidelijker beeld.
Ik stel voor dat je je topic desgevallend verder zet in het Praatcafé. Je hebt immers alle mogelijke uitleg gehad.

Het is wel een Nederlands voorbeeld, maar het geeft je misschien een duidelijker beeld, in hoeverre je überhaupt vatbaar bent voor uitleg.

https://www.vertreknaarspanje.nl/gezondheidszorg.html
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

meesje
Berichten: 465

#24 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 18:23)

Dus als die Vlaming nooit weerkeert naar B heeft hij geen enkele reden om vrijwillig aan te sluiten?

Iedereen aan wie ik de vraag stel slalomt handig om de vraag heen...

"Het is gewoonweg een kwestie van logica. Indien uw resident is toegetreden tot de betalende Vlaamse Sociale zekerheid, zal hij dezelfde voordelen genieten als zijn landgenoten die in België zijn blijven wonen en ook aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming."

Welk zelfde concreet voordeel gaat hij dan (ook) in Spanje genieten?
Kan iemand dat nu eens simpel zeggen...
Waar een weg is is een wil.

Marcus Aurelius
Berichten: 1297
Juridisch actief: Nee

#25 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 18:27)

Een kostprijs van 52 euro per jaar, kan een opbrengst betekenen van 130 euro per maand bij opname in een woonzorgcentrum.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

meesje
Berichten: 465

#26 , 5 maand 3 weken geleden (03 aug 2019 19:11)

Een kostprijs van 52 euro per jaar, kan een opbrengst betekenen van 130 euro per maand bij opname in een woonzorgcentrum.
OK. Dit is duidelijk. Ik ga het zo communiceren.
Bedankt en sorry voor mijn doordraven.
Waar een weg is is een wil.

Terug naar “Andere”