Ongeval zonder botsing

pi13
Topic Starter
Berichten: 2

Ongeval zonder botsing

#1 , 08 mei 2012 14:24

Onlags kwam ik achterwaarts van mijn oprit gereden om de baan op te rijden. Er is eerst nog een fietspad waar je half op moet rijden voordat je fietsers/brommers ziet aankomen. Dus ik reed half op het fietspad en stopte om te kijken of er iets aan kwam. Er kwam een meisje op een brommer aangereden, ze remde en viel, zonder in aanraking te komen met mijn auto.
Ben ik hiervoor aansprakelijk?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
daboytommy
Berichten: 49

#2 , 08 mei 2012 15:33

volgens mij wel, u veroorzaakte immers het ongeval door op het fietspad te rijden en in dit geval geen voorrang te verlenen, ook al was dit in uw geval moeilijk te zien. Alleen als u van men ing bent dat u al voldoende lang stilstond en een duidelijk te voorziene hindernis vormde, kan u uw aansprakelijkheid ontkennen en dient de tegenpartij uw schuld te bewijzen

Turaki
Berichten: 6870

#3 , 08 mei 2012 15:48

12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.

Artikel 40ter. Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen.

U bent in fout, u diende zowel voorrang te geven, als het fietspad vrij te houden.

Reclame

Franciscus
Berichten: 34701

#4 , 08 mei 2012 17:27

Kon ze wel voldoende remmen?
Was het wegdek niet glas of lagen er geen steentjes.
Was haar snelheid aangepast?

lohabra
Berichten: 950

#5 , 08 mei 2012 17:38

U bent in fout, u diende zowel voorrang te geven, als het fietspad vrij te houden.
Klopt niet.

1) Een fietspad is géén oversteekplaats.

2) In tegenstelling tot oversteekplaatsen (40ter), is er in de wegcode geen enkele gelijkaardige regel die het stoppen op een fietspad an sich verbiedt. Mocht er toch zulke regel zijn, dan verneem ik het graag. :wink:


Dat de vraagsteller de fietser op diens fietspad voorrang diende te verlenen, staat uiteraard volledig buiten kijf.
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

Turaki
Berichten: 6870

#6 , 08 mei 2012 19:12

U bent in fout, u diende zowel voorrang te geven, als het fietspad vrij te houden.
Klopt niet.

1) Een fietspad is géén oversteekplaats.

2) In tegenstelling tot oversteekplaatsen (40ter), is er in de wegcode geen enkele gelijkaardige regel die het stoppen op een fietspad an sich verbiedt. Mocht er toch zulke regel zijn, dan verneem ik het graag. :wink:


Dat de vraagsteller de fietser op diens fietspad voorrang diende te verlenen, staat uiteraard volledig buiten kijf.
Inderdaad, te snel de tekst overgenomen. Maar voorrang geven was nog steeds verplicht, dus fout ligt bij TS.

Drone
Berichten: 2265
Locatie: st-niklaas

#7 , 08 mei 2012 20:14

dat neemt toch niet weg dat de bromfiets de auto zijn 'manoeuvre' eerst had moeten laten uitvoeren?

m.a.w. stoppen en de auto ofwel de kans geven weg te rijden of terug vooruit de parking op.

als men remt en valt (zoals topic starter zegt), dat zijn voor mij tekenen dat zij tegen een niet aangepast snelheid reed en haar brommer niet onder controle had zoals in artikel 8.3 van de wegcode is omschreven.

8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

Lightning

#8 , 08 mei 2012 21:40

Drone U bent er absoluut naast:
12.4. De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.
De bromfietser had dus voorrang moeten krijgen.

U suggereert (gaat ervan uit) dat de bromfiets met onaangepaste snelheid reed. Dat kan ik nergens afleiden uit het verhaal van de TS. Aan 20 km/h kan je bvb. ook lelijk vallen als je schrikt van een automobilist die plots opduikt op het fietspad.

Turaki
Berichten: 6870

#9 , 08 mei 2012 21:44

Ik vermoed dat TS vlak voor de bromfiets het fietspad opreed, en haar inderdaad voldoende liet schrikken om een val te veroorzaken. Dat hij daarbij stopt om dan pas rond te kijken, maakt mij ook duidelijk dat hij geen voorrang heeft gegeven.

pi13
Topic Starter
Berichten: 2

#10 , 09 mei 2012 08:23

De bromfiets reed niet tegen onaangepaste snelheid en was nog een meter of vijf van de auto toen ze remde, het meisje was wel nog leerling-bestuurder en heeft waarschijnlijk enkel met de voorrem geremd, waardoor ze viel.
Zoals eerder gezegd moet je het fietspad oprijden om te zien of er iets aankomt, en voorrrang geven aan iemand die je niet kan zien is moeilijk. Dient er nog bij gezegd dat ik deze oprit twee keer per dag af moet en dit altijd met de nodige voorzichtigheid doe.

Turaki
Berichten: 6870

#11 , 09 mei 2012 10:27

Jammer genoeg houdt de wetgeving geen rekening met op- en afritten met beperkt zicht. Of u iemand op het fietspad kan zien of niet, u moet voorrang geven.

Langs de andere kant, indien ze tijdig kon stoppen, maar viel omdat ze de bromfiets niet onder controle had, zou een rechter hier wel eens in uw voordeel kunnen beslissen (maar zeker is dit niet).

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#12 , 09 mei 2012 14:38

Hoe kan worden aangetoond dat het nodig was dat de brommer remde?
Het is niet vanzelfsprekend dat men valt bij het remmen. Tenzij men rijdt met slecht afgestelde remmen of overreageert....
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Turaki
Berichten: 6870

#13 , 09 mei 2012 19:37

Hoe kan worden aangetoond dat het nodig was dat de brommer remde?
Het is niet vanzelfsprekend dat men valt bij het remmen. Tenzij men rijdt met slecht afgestelde remmen of overreageert....
Of zeer plots moet reageren. Veel zal afhangen van wat er op het ongevalaangifteformulier staat.

lohabra
Berichten: 950

#14 , 10 mei 2012 12:48

Enige (minimaal klein) lichtpuntje dat ik zou zien: was het een bromfiets klasse A of B? Men dient immers voorrang te verlenen aan een weggebruikers die gerechtigd zijn het fietspad te volgen.

Een bromfiets klasse B, is lang niet altijd gerechtigd het fietspad te volgen ....

En [wellicht offtopic] 12.4bis is hier zelfs ronduit dubbelzinnig opgesteld. Dit artikel heeft het over een weggebruiker die gerechtigd is daar te rijden. Er staat nergens in dit artikel dat de weggebruiker er ook daadwerkelijk moet rijden, om voorrangsgerechtigd te zijn uit hoofde van artikel 12.4bis. Je zit bvb met bromfietsers klasse B, die onder bepaalde omstandigheden het fietspad mogen (doch niet moeten) volgen .....[wellicht offtopic]
The pessimist complains about the wind
The optimist expects it to change
The realist adjusts the sails

Turaki
Berichten: 6870

#15 , 10 mei 2012 13:51

Klasse B mag zo goed als altijd op het fietspad rijden, met enige uitzonderingen (borden D9 en D10, of D7 met onderbord M7). Borden D9 en D10 worden bijna nooit gebruikt, en onderbord M7 kom je ook niet zo vaak tegen.

Er moet dus al sprake zijn van én een klasse B, en een fietspad met D9, D10, of D7 met M7. Kleine kans. Mocht dit het geval zijn, moet je geen voorrang geven. Maar hoe ga je een klasse B aan de voorkant herkennen?

Terug naar “Verkeersongevallen”