Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

Re: Voorrang of niet ? Links of rechts voorbijrijden ?

#16 , 11 maand 3 weken geleden (26 okt 2017 15:28)

In het wegverkeer is een vluchtheuvel een verhoogd weggedeelte waar voetgangers tijdens het oversteken tijdelijk veilig kunnen wachten (vluchten) alvorens de oversteek te vervolgen.
Hierdoor kan een oversteek van een drukke verkeersweg in twee etappes worden gedaan, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchtheuvel

Zonder verkeersborden mag je zowel links als rechts rijden, hoe zou hier een vrachtwagen links kunnen afdraaien als hij rechts zou moeten rijden.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

TomVDJ
Berichten: 10241
Juridisch actief: Nee

#17 , 11 maand 3 weken geleden (26 okt 2017 15:47)

Vrouw van de TS kon die vluchtheuvel toch niet "voorbij rijden"? Voor zover ik kan zien is héél dat punt (dus alle drie de "straatjes" die zich rond die boom bevinden) verhoogd.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Jabbe
Berichten: 580

#18 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 14:30)

Ik zie geen enkel probleem:
- voor mij is dit geen vluchtheuvel in de wettelijke betekenis. De gemeente zal wel beoogd hebben om de snelheid van voertuigen af te remmen om de veiligheid bij het kruisen te verhogen.
- voorrang van rechts blijft primordiaal bij elke oversteek, vóór of voorbij de boom, in de 'straat' links or rechts van de boom.
Voorzigtigheid blijft geboden.

Reclame

Luckas007
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#19 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 17:26)

Thnx iedereen ! Na mails met de verzekering en een tekeningetje op basis van jullie uitleg, is beslist dat de driehoek inderdaad langs links mocht voorbij gereden worden en is mijn vrouw dus niet aansprakelijk gesteld voor het ongeval !

Drone
Berichten: 1525
Locatie: st-niklaas

#20 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 19:08)

Luckas007 schreef:Thnx iedereen ! Na mails met de verzekering en een tekeningetje op basis van jullie uitleg, is beslist dat de driehoek inderdaad langs links mocht voorbij gereden worden en is mijn vrouw dus niet aansprakelijk gesteld voor het ongeval !of de verzekering van de tegenpartij daar mee akkoord gaat is een ander zaak . . .

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#21 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 19:10)

Drone schreef:
Luckas007 schreef:Thnx iedereen ! Na mails met de verzekering en een tekeningetje op basis van jullie uitleg, is beslist dat de driehoek inderdaad langs links mocht voorbij gereden worden en is mijn vrouw dus niet aansprakelijk gesteld voor het ongeval !of de verzekering van de tegenpartij daar mee akkoord gaat is een ander zaak . . .

Welke wettekst in de wegcode zou dit verbieden?
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

Drone
Berichten: 1525
Locatie: st-niklaas

#22 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 20:32)

sloeberken schreef:
Drone schreef:
Luckas007 schreef:Thnx iedereen ! Na mails met de verzekering en een tekeningetje op basis van jullie uitleg, is beslist dat de driehoek inderdaad langs links mocht voorbij gereden worden en is mijn vrouw dus niet aansprakelijk gesteld voor het ongeval !of de verzekering van de tegenpartij daar mee akkoord gaat is een ander zaak . . .

Welke wettekst in de wegcode zou dit verbieden?


is al eerder aangehaald hier;

Wegcode artikel 9.6 : Behoudens plaatselijke reglementering moet elke bestuurder de inrichtingen bestemd om het verkeer te leiden, zoals zuilen en verkeersgeleiders, aan zijn linkerhand laten.

Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.


juist om te voorkomen dat als men op de schijndallei rijd en men wilt links afslagen via die scherpe bocht, er een ongeval zou kunnen gebeuren, immers er is heel slechte zichtbaarheid voor beide bestuurders en dit is ter voorkomen als men iets verder rijd voorbij de boom en dan pas links afdraait.

als men bovenstaand artikel correct toepast kunnen er geen conflicten zijn en is de kans op ongevallen nihil

ik weet dat ik weer de advocaat van de duivel speel en als ik het verhaal van topic starter goed begrepen heb is zijn vrouw spijtig genoeg in fout, het kan duidelijker met verkeersborden, dat geef ik toe, maar de wegbeheerder heeft waarschijnlijk gepoogd met de aanleg het verkeer te geleiden zoals in eerder aangehaald artikel.

de verzekering van de tegenpartij zal waarschijnlijk zich dan ook op eerder genoemd artikel beroepen.

sloeberken
Berichten: 10301
Locatie: Erpe Mere

#23 , 11 maand 3 weken geleden (27 okt 2017 20:59)

Is in elk geval is het geen vluchtheuvel en geen rotonde, dit is een afbakening rond een boom op de rijbaan.
In elk geval heeft verkeer die van rechts komt steeds voorrang, behalve als hij uit een verboden richting komt wat hier niet het geval is.
Als u redenering zou kloppen @Drone dan zou de van links komende wagen ook rechts van dat punt moeten rijden.
De vrouw van TS kan nooit in fout zijn.
Kennis is nog geen wijsheid, dit komt door de jaren.

TomVDJ
Berichten: 10241
Juridisch actief: Nee

#24 , 11 maand 2 weken geleden (30 okt 2017 10:46)

Drone schreef:Wegcode artikel 9.6 : Behoudens plaatselijke reglementering moet elke bestuurder de inrichtingen bestemd om het verkeer te leiden, zoals zuilen en verkeersgeleiders, aan zijn linkerhand laten.
Een boom is geen "inrichting bestemd om het verkeer te leiden". Ik zie twee aparte straatjes, waar toevallig een boom tussen staat. Ik zie niet één enkele straat waarbij de twee rijstroken gescheiden worden door een boom. Er is geen enkel verkeersbord dat dit zo suggereert.
Drone schreef:Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.
Héél dit kruispunt is verhoogd. Je KAN dus niets aan uw linkerhand laten.
Drone schreef:als men bovenstaand artikel correct toepast kunnen er geen conflicten zijn en is de kans op ongevallen nihil
Het probleem is dat de verkeerssignalisatie (of het gebrek eraan) er niet op wijst dat we over bovenstaande artikel spreken. En in dat geval blijft gewoon de voorrang van rechts geldig. En deze is flagrant genegeerd door de tegenpartij.
Drone schreef:en als ik het verhaal van topic starter goed begrepen heb is zijn vrouw spijtig genoeg in fout,
Waarom? Welk artikel uit de wegcode DAT HIER VAN TOEPASSING IS, heeft de vrouw genegeerd? Voor zover ik kan zien is hier één enkele regel van toepassing, en dat is de voorrang van rechts.
Drone schreef:het kan duidelijker met verkeersborden, dat geef ik toe,
Duidelijker? Neen, met verkeersborden zou je een compleet ander verhaal krijgen! Het gebrek aan verkeersborden maakt het niet gewoon "onduidelijk", het creëert een totaal andere situatie. Eéntje waar de voorrang van rechts geldt!
Drone schreef:maar de wegbeheerder heeft waarschijnlijk gepoogd met de aanleg het verkeer te geleiden zoals in eerder aangehaald artikel.
Wegbeheerder heeft misschien gepoogd, maar ongelofelijk gefaald in dat geval.
Drone schreef:de verzekering van de tegenpartij zal waarschijnlijk zich dan ook op eerder genoemd artikel beroepen.
Zoals ik al zei: een boom is geen verkeersgeleider, en er is niets dat er op duidt dat dit geen twee normale straten zijn. Artikel is dus niet van toepassing...

Uw redenering is een beetje: "De vrouw is in fout, want moest de wegbeheerder verkeersborden gezet hebben, dan had ze gezondigd tegen een artikel in de wegcode." Wel, die "moest de wegbeheerder..." maakt héél het statement nietig, want de wegbeheerder heeft immers geen verkeersborden gezet.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Jabbe
Berichten: 580

#25 , 11 maand 2 weken geleden (30 okt 2017 11:51)

Jabbe schreef:Ik zie geen enkel probleem:
- voor mij is dit geen vluchtheuvel in de wettelijke betekenis. De gemeente zal wel beoogd hebben om de snelheid van voertuigen af te remmen om de veiligheid bij het kruisen te verhogen.
- voorrang van rechts blijft primordiaal bij elke oversteek, vóór of voorbij de boom, in de 'straat' links or rechts van de boom.
Voorzigtigheid blijft geboden.Even corrigeren: voorzichtigheid (typduiveltje :roll: )

En over mijn eerste punt wil ik nog even toevoegen dat men evengoed had kunnen voorzien in verkeersdrempels en het kruispunt ongemoeid laten (met dezelfde situatie als qua inrichting kruispunt), maar de estetiek haalt het ook in sommige gemeente waarbij men dan ook maar kiest om het kruispunt te verhogen, te herbestraten en met verkeersremmers af te werken.
Vóór men het kruispunt oprijdt wordt reeds gewaarschuwd d.m.v. verkeersbord A51 (Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt aangeduid) met een onderbord van het type III dat de aard van het gevaar aanduidt: "verhoogd kruispunt!"

Wie de wegcode leest vindt het volgende over verhoogde inrichtingen en gebodsbepalingen:
1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]
Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg
Artikel 22ter. Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen

22ter.1. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b:

1° moeten de bestuurders deze inrichtingen dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur;

2° is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen;

3° is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

AfbeeldingA14 AfbeeldingF4a AfbeeldingF4b AfbeeldingF87

22ter.2. De in 22ter.1. bedoelde verhoogde inrichtingen moeten voldoen aan de vereisten inzake aanleg en aan de technische voorschriften die door Ons worden bepaald.


Verder bij de lokale politie vind ik als aanvulling:
Het is ook mogelijk dat een verhoogde inrichting aangekondigd wordt met verkeersbord A51 aangevuld met onderbord “snelheidsremmer” of “plateau”.
AfbeeldingA51
In dat geval, of wanneer er geen verkeersborden staan, is de snelheid op de verhoogde inrichting beperkt tot het snelheidsregime waarin de bestuurder zich op dat moment bevindt maar dient deze ook zijn snelheid aan te passen in functie van de plaatsgesteldheid.


Ter vergelijking: aan het begin van de Schijndallei bevindt zich een andere verhoogde inrichting: rond punt dat voorafgegaan wordt door een voorrangsbord AfbeeldingB1 en haaietanden vóór de verkeersremmers.

Inazuma
Berichten: 3424

#26 , 10 maand 2 weken geleden (01 dec 2017 17:01)

Jabbe schreef:
Jabbe schreef:Ik zie geen enkel probleem:
-

Verder bij de lokale politie vind ik als aanvulling:
Het is ook mogelijk dat een verhoogde inrichting aangekondigd wordt met verkeersbord A51 aangevuld met onderbord “snelheidsremmer” of “plateau”.
AfbeeldingA51
In dat geval, of wanneer er geen verkeersborden staan, is de snelheid op de verhoogde inrichting beperkt tot het snelheidsregime waarin de bestuurder zich op dat moment bevindt maar dient deze ook zijn snelheid aan te passen in functie van de plaatsgesteldheid.

De lokale politie zit er anders weer eens goed naast ...

Indien niet aangeduid met A14 en / of F87, spreken we NIET over een verhoogde inrichting tenzij deze in een zone 30 ligt en niet moet aangegeven zijn .
Niet correct aangegeven of buiten zone 30 = bepalingen verhoogde inrichting gelden niet ...

Dat aangeven, moet overigens 150m vooraf gebeuren, niet bij oprijden van het kruispunt ...Voor de rest:
Vanuit Taxanderlei is dit wat mij betreft een verkeersgeleider die rechts voorbij gereden moet worden
Weg Wanbeheer.be
De overheid als verkeersovertreder.

Jabbe
Berichten: 580

#27 , 10 maand 2 weken geleden (04 dec 2017 15:16)

De politie volgde hier nochtans gewoon de wet en verduidelijkte via haar website:
(Ze schrijven ook: "Het is ook mogelijk dat...")

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg [bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur] en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. (KB 2002-05-03/31, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 10-06-2002)
../..
Art. 8. <KB 2002-05-03/31, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 10-06-2002> De verhoogde inrichtingen waarbij de hoogte groter is of de lengte van de inrichting of van haar op- of afrit kleiner is dan deze, met inbegrip van de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit besluit, moeten uiterlijk op 1 november 2002 aangepast of verwijderd zijn. Gedurende die periode worden ze gesignaleerd door het verkeersbord A51, aangevuld met een onderbord met een gepaste vermelding.
De verkeersplateaus waarbij de hoogte kleiner is of de lengte van de inrichting of van haar op- of afrit groter is dan deze, met inbegrip van de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit besluit, mogen behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd. Zij worden gesignaleerd door de verkeersborden A14 en F87.
De vorm en de afmetingen van de markeringen op verkeersplateaus die niet beantwoorden aan de markeringen voorzien in de bijlagen tot dit besluit mogen behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd.
Evenwel, wanneer de markeringen verward kunnen worden met andere markeringen voorzien in de artikelen 72 tot en met 77 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, moeten zij uiterlijk op 1 november 2002 zijn aangepast.
Indien een verkeersplateau niet voorzien is van markeringen, moeten de markeringen die bepaald zijn in de bijlagen tot dit besluit, worden aangebracht op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd.


Tenslotte, ik maak me zelfs sterk dat ik kan parkeren op deze inrichting.
Ik zie het dan ook niet als een verkeersgeleider, want dan zouden o.a. gebodsborden D1 of D5 de te volgen richting moeten aanduiden, zoals bvb bij de volgende inrichting (waar evenwel geen verhoogd kruispunt werd voorzien, maar het principe lijkt mij hetzelfde:
https://www.google.be/maps/@51.1605182,4.4268212,3a,60y,163.2h,80.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-5yyC49MkzkYP8dtSijhjw!2e0!7i13312!8i6656

Jabbe
Berichten: 580

#28 , 10 maand 2 weken geleden (04 dec 2017 15:24)

Ik ben wel akkoord dat de gemeente Schoten zich vergist in afstanden berekenen: nl. in 150 cm rekent ipv 150 meter. De borden staan te dicht bij de inrichting.

sethje4
Berichten: 56

#29 , 10 maand 1 week geleden (05 dec 2017 20:06)

Bij mijn weten is een verkeersgeleider nog altijd dit volgens de wegcode:

2.43.
“Verkeersgeleider”: een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren; de verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit beide elementen samen.

Hoeft dus niet persé een D1 bord bij te staan.
En volgens 9.6 dient deze aan de linkerhand gelaten te worden.

Inazuma
Berichten: 3424

#30 , 10 maand 10 uur geleden (19 dec 2017 01:13)

Jabbe schreef:Ik zie het dan ook niet als een verkeersgeleider, want dan zouden o.a. gebodsborden D1 of D5 de te volgen richting moeten aanduiden


Dat moet helemaal niet ... de verkeersregels leggen dat al op .
Weg Wanbeheer.be
De overheid als verkeersovertreder.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Verkeersongevallen”