Gebed op een openbare plaats

Mouris
Topic Starter
Berichten: 25
Juridisch actief: Nee

Gebed op een openbare plaats

#1 , 22 jan 2018 19:04

Beste. Ik ben een moslim en op een bepaald moment heb ik een gebed voorgeschreven. Tijdens mijn studie zocht ik naar een leeg klaslokaal en bad ik daar, en nu tijdens de werkpauze. Soms bid ik in mijn werkende minibus, soms ga ik tijdens het parkeren zo ver mogelijk en bid ik op mijn tapijt. Het duurt ongeveer 3-5 minuten. Ik wil meteen benadrukken, ik probeer niet iemand lastig te vallen of iets aan iemand te bewijzen. Mijn partner - een Belg - verwijst naar mijn "eigenaardigheden" met begrip.

Maar ik zou graag de juridische component van een dergelijke vraag willen weten als gebed op een openbare plaats. Hoe wordt deze actie geïnterpreteerd door de Belgische femida?

Bedankt voor antwoorden!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
LeenW
Berichten: 9621

#2 , 22 jan 2018 19:23

Er is vrijheid van godsdienst, dus op zich mag u bidden waar u wilt. Uiteraard niet in het midden van het zebrapad of op een andere plaats waar u mensen hindert.

Dat gezegd zijnde, in het huidige klimaat zou ik ook geen Allah akbar luidop uitsroepen op een drukke plaats. Dat is niet juridisch, maar eerder maatschappelijk.

Franciscus
Berichten: 34442

#3 , 22 jan 2018 19:28

Ook opletten gezien alle openbare gebouwen 'godsdienstvrij' zijn - kruis en andere beelden zijn verwijderd ... dus manifest bidden kan hier en daar ook op een openbare plaats tot problemen leiden.

Reclame

Drone
Berichten: 2185
Locatie: st-niklaas

#4 , 22 jan 2018 23:54

als ge het doet in het openbaar is de kans groot dat de mensen 100 of 112 bellen

als ambulancier op de 112 spreek ik uit ervaring :-/

Fluppe zuutes
Berichten: 120

#5 , 28 jan 2018 22:25

Heb al eens zoiets gezien op de invoegstrook van de A12, ikzelf komende van puurs richting Brussel.
Was achteraan een camionette wel uiterst rechts geplaatst ..... vond het uiterst merkwaardig, ook in feite ongepast, en ik vermoed dat dit toch niet zou stroken met de wegcode.
Ik kan verkeerd zijn maar ik vergelijk dit met halt houden om te rusten voor vrachtwagen bestuurders die ook op gepaste tijden dienen halt te houden.
Men weet blijkbaar wel goed hoeveel tijd men heeft om nog ordentelijk te kunnen halt houden, zo zie ik ook dat wat ik toen zag.
Ben misschien verkeerd maar vermoed van niet.

Avelivloms
Berichten: 119

#6 , 03 mar 2018 01:00

Wel ik ga me er eens in verdiepen ...

Avelivloms
Berichten: 119

#7 , 03 mar 2018 11:34

Bidden op de openbare weg moet gelijkgesteld worden met gelijkaardige activiteiten. In groep bidden zal vlug beschouwd worden als een manifestatie waarvoor een toelating van de burgemeester voor nodig is volgens het gemeentelijk politiereglement. Alleen bidden op de stoep kan beschouwd worden - in sommige gevallen - als hinderen van het verkeer (van voetgangers). Natuurlijk is bidden op de openbare weg niet als dusdanig verboden. Voor je ergens op straat bidt, lees het politiereglement. En zeker niet in het midden van het voetpad. Niet in het midden van de rijbaan.

j.demoor
Berichten: 10360

#8 , 03 mar 2018 12:15

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden=EVRM).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Avelivloms
Berichten: 119

#9 , 03 mar 2018 21:56

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden=EVRM).
Conclusie heer demoor ?

Moslims mogen dus het verkeer vijf keer per dag stilleggen om te bidden ? Ja ? Dan mag ik met de mijnen vijf keer per dag het verkeer stilleggen om de Vlaamse onafhankelijkheid te eisen ?

Thomas Morus
Berichten: 3024
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#10 , 03 mar 2018 22:01

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden=EVRM).
Conclusie heer demoor ?

Moslims mogen dus het verkeer vijf keer per dag stilleggen om te bidden ? Ja ? Dan mag ik met de mijnen vijf keer per dag het verkeer stilleggen om de Vlaamse onafhankelijkheid te eisen ?
Neen aangezien het verboden is om met mijnen het verkeer te belemmeren.
Dat is trouwens verboden wapenbezit.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Avelivloms
Berichten: 119

#11 , 03 mar 2018 22:18

“Art.9.1.Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte,geweten en godsdienst;dit recht omvat...tevens de vrijheid hetzij alleen,hetzij met anderen,zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door...”(4 november 1950 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden=EVRM).
Conclusie heer demoor ?

Moslims mogen dus het verkeer vijf keer per dag stilleggen om te bidden ? Ja ? Dan mag ik met de mijnen vijf keer per dag het verkeer stilleggen om de Vlaamse onafhankelijkheid te eisen ?
Neen aangezien het verboden is om met mijnen het verkeer te belemmeren.
Dat is trouwens verboden wapenbezit.
Verboden wapenbezit ?????????
Is dat geen toepassing van de strafwet (wapenwet) bij analogie ?

Thomas Morus
Berichten: 3024
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 03 mar 2018 23:40

Beste demoor. Ik pleit voor een "beginsel van de godsdienstneutrale wetgeving" : beginsel volgens hetwelke, in de ogen van verzoekers, de godsdienstvrijheid bij toepassing van het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel alleen tot gevolg zou mogen hebben dat men niet aan gestrengheden kan blootgesteld worden wanneer men in het openbaar laat blijken dat men een aanhanger is van een in alle opzichten vredelievende godsdienst, maar dat zij geen ander voorrecht kan verlenen; dat de wet bijgevolg geen uitzonderingsbepalingen zou mogen bevatten die een onderscheid maken op grond van geloofsovertuiging of levensbeschouwing; dat zij geen bepalingen zou mogen bevatten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen gelden voor de beoefenaars van één of meer erediensten of voor de aanhangers van één of meer levensbeschouwingen; dat wanneer de wet bijvoorbeeld het onverdoofd slachten van dieren wil toelaten voor de beoefenaars van een bepaalde godsdient, zij iedereen zou moeten toelaten dieren onverdoofd te slachten; dat wanneer zij de aanhangers van een bepaald geloof wil toestaan zich met gedekten hoofde te laten fotograferen voor een foto op een identiteitsdocument, zij die toelating zou moeten laten gelden voor allen, zonder enige uitzondering; dat wanneer de wet bepaalde gelovigen wil toelaten in het openbaar een dolk te dragen, zij eenieder zou moeten toelaten in het openbaar een dolk te dragen; dat, bij wijze van samenvatting, wanneer de wet bijgevolg een uitzondering toestaat wegens de geloofsovertuiging van sommigen, deze uitzondering ook moet gelden voor allen, en zulks zonder enige beperking.

Of hebben gelovigen méér rechten dan anderen ?
Neen, want die mogen niet sneller rijden op de autosnelweg, zij krijgen zelfs geen eigen rijstrook om op te bidden.
Ze mogen ook niet in het publiek urineren, zelfs niet tegen de benen van gefrustreerden.
Alle Belgen gelijk voor de wet. Geldt ook voor de gefrustreerden.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Terug naar “Rechten van de Mens / Discriminatie”