Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Piff
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Mag ik weigeren mij te identificeren?

#1 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 12:32)

Hallo

klein vraagje zoals het onderwerp al zegt, ik had overlaatst een discussie erover, in Amerika hoeft een persoon zich niet hoeft te identificeren of vragen hoeft te beantwoorden en dergelijke, nu waren we erover aan het discussiëren, dat het in België niet of wel zo is en nu heeft deze persoon mij in twijfel gebracht en had ik graag en een precies antwoord gehad, hebben wij ook het recht om ons te weigeren aan identificatie of het niet beantwoorden van vragen?

Ps: Ik dacht dat we ons steeds moesten indetificeren en ik spreek over een gewone situatie waar je aan het wandelen bent en je wordt tegen gehouden en ze vragen voor je identiteitskaart

denlowie
Berichten: 10955
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 12:40)

Iemand met politie bevoegdheid mag je dat vragen, er zijn nu toch voorbeelden genoeg, men controleert soms al als je naar het voetbal gaat, of als je uit een discotheek komt vraag men soms je I.D kaart, zelf gezien.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Piff
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 12:42)

ja dat snap ik, maar ikzelf word veel tegengehouden als ik gewoon nog maar te voet ergens naartoe ga, als ik het recht heb op dat moment om te weigeren, zou ik daar graag weten, als ze je controleren bij een voetbalmatch enzo dat is logisch.

Reclame

denlowie
Berichten: 10955
Juridisch actief: Nee

#4 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 12:49)

Als je weigert heb je veel kans dat men je mee neemt naar hun bureel.

Dat het om den duur vervelend is kan ik zeer goed begrijpen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

TomVDJ
Berichten: 10227
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 12:53)

Inderdaad zoals denlowie zegt: je hebt het volste recht om te weigeren u te identificeren. Een politieagent heeft in dat geval echter het volste recht om u mee te nemen naar het politiebureau voor identificatie.

Gelijkaardig bij een voetbalmatch: de security mag u vragen om u te identificeren. U hebt dan het volste recht dit te weigeren, waarna de security dan ook het volste recht heeft u de toegang te weigeren in dat geval.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!


Skoldt
Berichten: 159

#7 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 14:50)

Niet mijn kennisdomein, maar ik dacht dat men in belgie een identificatieplicht had tegenover daartoe bevoegde personen. Met andere woorden, als een politieagent uw identiteitskaart vraagt, dan moet u die tonen. Het staat u echter steeds vrij te antwoorden of te zwijgen bij de vragen die de agent u stelt.

Jabbe
Berichten: 577

#8 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 15:01)

Er las twee verschillende zaken: identificatie en vragen beantwoorden.

Piff schreef: ... vragen hoeft te beantwoorden

In dit geval is dat ook bij ons zo: je mag je beroepen op je zwijgrecht.

Nadat u uw identiteit hebt bekend gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen.

Zwijgrecht in België vloeit voort uit art 6 van het EVRM:

Uit het verbod tot zelfincriminatie of het recht zichzelf niet te beschuldigen en het recht op een eerlijk proces, volgt:

• het zwijgrecht
• het recht niet mee te werken aan het onderzoek
• het recht om wachtwoorden van documenten, encryptiecodes, gecodeerde berichten vrij te geven
• een eigen intellectuele prestatie te leveren
• gegevens toegankelijk te maken of vrij te geven
• locaties aan te duiden

Jabbe
Berichten: 577

#9 , 1 jaar 4 dagen geleden (12 okt 2017 15:12)

Wat betreft de identificatie en aan wie:
De bepalingen van artikel 1, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten werden behouden in het koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten van 25 maart 2003. Deze bepalingen leggen vast aan wie de identiteitskaart getoond moet worden. Dit is het geval bij elk verzoek van de politie, in het kader van haar wettelijke en reglementaire opdrachten, alsmede bij elke vraag naar certificaten en uittreksels door gemeentelijke of door andere openbare diensten.

Over het algemeen sluiten deze bepalingen de mogelijkheid niet uit om naar de identiteitskaart te vragen bij het onthaal van een gebouw dat tot de openbare of privésfeer behoort. Het spreekt voor zich dat voornoemde bepalingen niet toelaten dat het onthaalpersoneel, bijvoorbeeld, de identiteitskaart langer bijhouden dan nodig om kennis te nemen van de identiteit.

Wat de verplichting betreft om zijn identiteitskaart voor te leggen (zonder dat deze bijgehouden wordt), bepaalt het koninklijk besluit van 25 maart 2003 dat de identiteitskaart voorgelegd moet worden “als de houder het bewijs van zijn identiteit dient te leveren”, dit wil zeggen dat dit beoordeeld moet worden in functie van het algemene principe dat geldt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, namelijk dat het doel waarvoor de voorlegging van de kaart wordt geëist, wettig, bepaald en expliciet moet zijn. Het feit om zich te moeten verzekeren van de identiteit van de bezoekers in het licht van het eigendomsrecht en van de noodzaak om de veiligheid van een gebouw te verzekeren, lijkt aan deze criteria te voldoen. Het is echter niet gerechtvaardigd om de identiteitskaart bij te houden tijdens de duur van het bezoek. Het feit om aan een derde te vragen om zijn identiteitskaart voor te leggen, moet bepaald worden door een wet, een besluit of een intern reglement.
[IBZ]

Koninklijk Besluit betreffende de identiteitskaarten van 25 maart 2003:
Artikel 1. Iedere Belg die volle vijftien jaar oud is, moet houder zijn van een identiteitskaart die als bewijs van inschrijving in het bevolkingregister geldt of, in geval van verlies, diefstal of vernieling van die kaart, van een overeenkomstig artikel 6 afgegeven attest. Dit attest dat in geen geval als identiteitskaart kan gelden, is geldig gedurende één maand en de geldigheidsduur kan worden verlengd door het bestuur van de gemeente waar de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft.
Een van deze beide documenten moet worden overgelegd bij elke vordering van de politie, evenals bij elke aangifte, bij elke aanvraag van getuigschriften en, in het algemeen, telkens als de houder het bewijs van zijn identiteit dient te leveren.
Een van deze beide documenten moet ook worden overgelegd aan de gerechtsdeurwaarder die belast is met de betekening van een exploot of aan de personen die overeenkomstig artikel 37, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, belast zijn met de afgifte van het afschrift van een dergelijk exploot.


Aan welke overheid (-heden) is men verplicht zijn identiteitskaart te tonen?

Krachtens artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, bepaalt de Koning welke de openbare overheden en ambtenaren zijn op wier vordering de identiteitskaart moet worden getoond.

De bepalingen in artikel 1, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten bepalen aan wie de kaart moet worden getoond.

Dit is het geval bij elke vordering van de politie, in het kader van haar wettelijke en reglementaire opdrachten, alsmede bij elke aanvraag van getuigschriften en uittreksels door gemeentelijke diensten of door andere openbare diensten.

De andere overheden dan die welke gemachtigd zijn om te eisen dat de identiteitskaart getoond wordt, mogen de burger slechts vragen om zijn identiteitskaart te tonen: zij kunnen hem geenszins verplichten het te doen.
[IBZ]

Franciscus
Berichten: 31870

#10 , 1 jaar 23 uur geleden (15 okt 2017 16:18)

Rekening houden dat nogal wat inspectiediensten o.a. omdat ze anders steeds politie moeten erbij vragen ondertussen ook een reeks van agenten en officieren van gerechtelijke politie heeft dat wil zeggen dat die personeelsleden ook de verkorte cursussen heeft gevolgd tot het bekomen van die bevoegdheid.

En vergeet aub het verhaaltje dat tonen wil zeggen dat u de identiteitskaart niet ter hand dient te stellen. U dient wel degelijk de identiteitskaart te overhandigen - idem voor uw rijbewijs of voor de documenten van uw wagen of lading van uw vrachtwagen enz enz ...

Ozgun
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#11 , 6 maand 1 week geleden (05 apr 2018 18:26)

Wat gebeurt als ik mij niet identificer aan een politie agent en wat voor boeten kan ik krijgen

Ozgun
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#12 , 6 maand 1 week geleden (05 apr 2018 18:28)

Ik was vandaag megenomen door en politie agent omdat ik mij niet wilden identificeren. Hij zij dat ik kan en boeten verwachten

LeenW
Berichten: 7459

#13 , 6 maand 1 week geleden (05 apr 2018 18:38)

Ik dacht dat dit 200 euro was, maar ben niet zeker.

Ozgun
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#14 , 6 maand 1 week geleden (05 apr 2018 19:27)

En voor verkeer parkering

Ozgun
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#15 , 6 maand 1 week geleden (05 apr 2018 19:27)

En voor verkeer parkering

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Rechten van de Mens / Discriminatie”