Huwelijk met niet eu burger, rechten na huwelijk

Marcus Aurelius
Berichten: 2199
Juridisch actief: Nee

Re: gezinshereniging met niet eu-burger

#16 , 10 aug 2019 16:55

https://www.myria.be/nl/grondrechten/re ... oorwaarden
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gids ... iging.aspx

Ik denk dat u best even contact zoekt met de dienst burgerzaken van de gemeente waar u woont of de gemeente waar u zich samen met uw echtgenote wil gaan vestigen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Oude Belg
Berichten: 3118

#17 , 10 aug 2019 17:02

kan ik hier het antwoord vinden? zo ja waar? bedankt
viewtopic.php?f=64&t=103705&p=593397#p593397
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Steven Carlo
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#18 , 10 aug 2019 17:16

Indien alle bovenstaande positief is, dan krijgt de niet-EU burger een visum type D waarmee ze naar België kan afreizen.

https://www.agii.be/thema/je-bent-famil ... -belgische

Als ik op bovenstaande website lees denk ik dat je partner hier kan blijven tijdens de aanvraag van de gezinshereniging. Of moet ze eerst terug naar haar land na het huwelijk.
Dat is mijn vraag.
Bedankt

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 2199
Juridisch actief: Nee

#19 , 10 aug 2019 17:26

Art. 10.[1 § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven :

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. [4 Deze voorwaarden met betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het familieleden betreft van een vreemdeling die overeenkomstig artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten :]4
- de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam;
- hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn;
- de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de geregistreerde partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en de kinderen ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze geregistreerde partner en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven;
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Steven Carlo
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#20 , 10 aug 2019 17:40

Dus als ik het goed begrijp kan je partner hier blijven na het huwelijk tot de gezinshereniging is goedgekeurd.
Wetteksten zijn toch niet eenvoudig.

Terug naar “Europees / Internationaal recht”