Werkvisum verloopt voor de echtscheiding rond is.

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

Werkvisum verloopt voor de echtscheiding rond is.

#1 , 18 dec 2020 13:22

Hallo
Ik ken een persoon die in de maand mei wil huwen met een uit de Filipijnen afkomstige ex-collega van hem.
Ze kennen elkaar al enkele jaren.
In haar land kan je niet scheiden, in ons land kan ze dat wel; Maar ginds blijft ze gehuwd voor het leven.
Ze verblijft in België met een werkvisum, maar dat verloopt straks.
Nu, door een fout van hun advocaat die de verkeerde rechtbank aanschreef moest de zaak opnieuw voorkomen bij een andere rechtbank, waardoor de hele procedure vertraging oploopt.
Hierdoor kunnen ze nog niet huwen, dat kan pas na de echte scheiding die in april een feit zal zijn.
Haar ex is een persoon die ze zo lang ze haar kind heeft nooit meer heeft gezien.
Hij zou nu werkzaam zijn ergens in het midden oosten maar niemand weet waar hij is.
Op de eerdere zitting heeft hij ook zijn kat gestuurd, dus daar was de uitspraak bij verstek.
Details van hoe en wat allemaal ken ik niet.
Een advies dat een advocaat soms geeft is om haar domicilieadres voor enkele weken te veranderen terwijl ze zich verstopt, omdat een uitwijzingsbevel onvermijdelijk wordt door de blunder die hun advocaat geslagen heeft.
Dit advies laat mij denken dat het wel meer op deze manier verloopt.
Nu is de vraag, wat houdt dit in voor de persoon die hen in huis neemt.
Schulden zijn er niet. Een openstaande rekening bij een aannemer die ook fouten heeft gemaakt, en zijn opdracht is ook nog niet voltooid. Het budget is voorzien, en kan door de man betaald worden.
Er is ook het geval van onbewoonbare woning waardoor ze moeten verhuizen. Voorzien in de Vlaamse wetgeving.
de overdrukbuis van de septische put, die nu door wegnemen van een muurtje binnenin in de woning zit is niet door de muur naar buiten gebracht. het stinkt er verschrikkelijk.
Zelfs in Zuidfrika is dit ontoelaatbaar.
Ook heeft zijn aanstaande nu in 1 jaar tijd 2 miskramen gehad.
We weten niet of het veilig is daar te blijven wonen.
Maar hij wil er niet een geval van maken waar stedenbouw bij te pas komt wegens een bouwovertreding, en omdat bij onbewoonbaar verklaring er serieuze gevolgen kunnen zijn voor hun renovatiewerken.
Kortom, het gezin dat hen opvangt, zonder opgave van reden word een nieuw gezin, en de belastingdienst kan dan de lasten verhogen voor het gezin dat hun opvangt.
Daar zit nu het probleem.
Bij de andere optie van onbewoonbaar of onveilige woonst, of medische zaken die nog onderzocht moeten worden
wonen er 2 totaal gescheiden gezinnen op hetzelfde adres met hetzelfde nummer.

Wat zijn hier in dit verhaal de beste opties?

Terug uitzetten naar de Filipijnen is geen optie.
De dame woont in ontucht, pleegt overspel en gaat ginds voor jaren de gevangenis in.
Vlaanderen: tijdelijke opvang.Voormelde principes gelden ook niet in het geval van ‘tijdelijke opvang’, zoals dit wordt omschreven in artikel 5, §1, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In voorkomend geval worden de bewoners van de ondergeschikte wooneenheid steeds als een afzonderlijk gezin beschouwd, terwijl deze worden ingeschreven onder hetzelfde huisnummer als de bewoners van de hoofdwooneenheid (wooncode (LOG.) 05 in het I-T-140).

Artikel 34 legt de hiernavolgende voorwaarden op:

in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt maximaal één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
hetzij asielzoekers en vluchtelingen die op grond van artikel 6, §-1, vierde lid, en artikel 8, §-1, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de opvang van Fedasil moeten verlaten;
hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden;
de huisvesting is tijdelijk voor een totale duur van maximaal drie jaar per goed;
de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#2 , 18 dec 2020 16:24

Eigelijk stel ik mij de vraag 'oorzaak/gevolg'
Als een racistisch rechts advocaat tijd verbeuzelt word de kandidaat 'nieuwe Belg' terug gestuurd.
Democratie?
Onrecht?
verantwoordelijkheid?
wat ka een slachtoffer inroepen hier?

LeenW
Berichten: 10225

#3 , 18 dec 2020 16:45

Ik vrees dat het enige dat juridisch hierover gezegd kan worden, is dat iemand die het bevel krijgt het grondgebied te verlaten, dit ook moet doen. U kan niet verwachten dat dit forum mensen helpt om de wet te overtreden.

Reclame

Ghentian
Berichten: 810
Juridisch actief: Ja

#4 , 18 dec 2020 16:59

Eigelijk stel ik mij de vraag 'oorzaak/gevolg'
Als een racistisch rechts advocaat tijd verbeuzelt word de kandidaat 'nieuwe Belg' terug gestuurd.
Democratie?
Onrecht?
verantwoordelijkheid?
wat ka een slachtoffer inroepen hier?
Ik protesteer ten volle tegen zulke gratuite beschuldigingen! Werkelijk ongehoord.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#5 , 18 dec 2020 17:15

Nochthans raad een advocaat dit regelmatig aan. Bij een regelmatige fout is per definitie een zweem van opzettelijkheid te bespeuren.
het woorje regelmatig is hier de sleutel.
En dat is inderdaad ongehoord.
Mensen worden in de illegaliteit geduwd, en wel waarschijnlijk opzettelijk.
Ze zijn bijna 2 jaar met elkaar, en voor haar komt dan door nonchallance, of opzet, of onkunde straks jaren gevangenis bij.
Ofwel ...
Onderduiken voor 6 weken?
wat nu, en wie heeft hier boter op zijn kop.
Aan het antwoord op deze vragen is niets juridisch.
Dus iedereen kan daar op antwoorden wat hij/zij denkt kwijt te willen. Niet?

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#6 , 18 dec 2020 17:31

PS: In 2009 had mijn eigen raadsman mij niet op de hoogte gebracht van het antwoord van de tegenpartij. ik schreef een brief, om nog een vraag te stellen aan de tegenpartij. Het antwoord was ook duidelijk.
Zoals eerder vermeld zijn wij bereid om....
ik kreeg ook een mes in mijn rug door mijn eigen raadsman.
er kwam een rechtzaak van omdat tegenpartij het beu was.
Ik heb mijn raadsman gezegd dat ik van zijn (ere)loon de procedurekosten heb betaald.
Die wacht nog steeds op zijn 400 euro.
En nu het woordje 'regelmatig'

Kijk, er is een reden waarom ik op een forum geregistreerd ben sinds het jaar 2010, om daar advies te vragen.
Ik vertrouw geen advocaten meer, op misschien een uitzondering na, die 22 jaar terug voor mijn vrouw nog heeft gewerkt.

ook ongehoord neem ik aan. maar wel keiharde feiten.
daar leeft het rechtssysteem van. Dus het zal nu wel dagen waar dit over handelt denk ik.
Het is ook ongehoord dat 1 fout van een pro deze destructieve toestand kan veroorzaken.
Is deze regeling met voorbedachtheid in het leven geroepen in het licht 'beperken van de instroom' waar de regering al enkele jaren aan timmert?

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#7 , 18 dec 2020 18:00

Belgiê is goed ziek vind ik.
Hou je van een buitenlander dan wordt je gestraft.
In mijn vorige topic idem.
Hou je van katten en maak je de tuin katveilig om het aantal wilde katten te helpen indammen dan zegt de lokale politie dat ze de factuur er nog bij geven als een buurtkat in je tuin beland en gekwetst raakt.

Welke hooggeschoolde minister stemt zulke zieke wetgeving? En doen die dat opzettelijk?

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#8 , 18 dec 2020 19:37

Ik wil hier toch nog een poging wagen.
9bis-aanvraag
In bijzondere omstandigheden kan je deze anvraag indienen bij DVZ.
Er staan enkele voorbeelden online, oorlog en dienstweigering (leger) omdat daar zware strffen op staan in bepaalde landen.
In ons geval is het probleem het Christendom.
Als je gehuwd bent in dat land dan is dat voor het leven, want wat God verbind ....
Door het feit dat ze samen met mijn neef onder een dak woont leeft ze voor het land van herkomst in ontucht.
Daar staat een jarenlange gevangenisstraf op, dus vergelijkbaar met dienstweigering in bepaalde landen tijdens bepaalde periodes.
Is het een verstandige optie om dit te checken bij DVZ?
Iemand ervring met deze zaken?
ook heeft ze dus 2 miskramen. de eerste was zinktekort, en nu bloedarmoede.
Dit moet verder worden onderzocht.
Medische redenen kunnen ook bijzondere omstandigheden zijn.

Artikel 3 EVRM houdt een absoluut verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of straf in.
jarenlange opsluiting is een serieuze straf he. wat doen we hier nu mee?

nijltjetweety
Topic Starter
Berichten: 155

#9 , 18 dec 2020 19:51

Dit zijn de gevangenissen in dat land
https://www.rtlxl.nl/programma/beruchte ... 067c7bc1f4

hetzelfde rechtssysteem dat de rechten van de mens ondertekent zend iemand nar de beruchtste gevangenissen nadat hetzelfde rechtssysteem haar eerst bijstaat om de echtscheiding te regelen.
Zeg mij nu niet dat hiervoor geen oplossing bestaat.
En om op de eerdere bemerking, dat mijn vorige berich 'ongehoord is; hoe beschouw je dan de beslissing om na afloop van de werkvergunning iemand naar gevangenissen te sturen die eerder een concentratiekamp zijn.
dat we wereldwijd rechtser zijn gaan kiezen, betekent dit dat we terug het azisme van 80 JAAR TERUG OMARMEN? EN KAN HET ONS GEEN REET MEER SCHELEN WAT ER MET DEZE MENSEN GEBEURT,
Ik vrees dat sommige mensen hier op dit forum dringend eens hun mond moeten wassen, 7 maal hun tong omdraaien alvorens nog iets te zeggen, eens goed voor de spiegel gaan staat en zich eens de vraag stellen wat de gevolgen zijn van de ideologie die zij omarmen.

LeenW
Berichten: 10225

#10 , 18 dec 2020 20:00

Ik denk dat het antwoord reeds gegeven is, we zijn sterk aan het afdwalen.

Terug naar “Europees / Internationaal recht”