pachtwet

pirro
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

pachtwet

#1 , 10 maand 4 weken geleden (06 jan 2019 11:21)

In de schenkings en verdelingsakte van mijn ouders staat een rubriek, " recht van voorkoop" , en ik citeer:

" De medeverdelers komen overeen ingeval van verkoop , bij niet uitoefening van het recht van voorkoop door de pachter , elkaar een recht van voorkoop te geven op de goederen voorwerp van huidige verdeling.Dit recht zal uitgeoefend worden overeenkomstig de pachtwet zoals deze heden bestaat, met uitzondering nochtans van de toekenning van een vergoeding van twintig ten honderd van de verkoopprijs ingeval van miskenning van dit recht."

Mijn erfdeel dat m'n broer in pacht had is vrij.Dit door een misdrijf gepleegd op m'n perceel , en uitgesproken door de rechter.
Indien ik nu m'n erfdeel ( dat dus pachtvrij is) wil verkopen moet ik m'n zussen ( 2) en men broers ( 2, waarvan één ex pachter) een recht van voorkoop gunnen.Maar geen van hen kan toch nog aanspraak maken op de pachtwet, daar ze geen pachter zijn.Toch zeker niet hun voorkooprecht gebruiken om een andere koper aan te wijzen, die eigenlijk koopt in hun plaats ( zoals voorzien in de pachtwet, voor pachter).
En hoe lang moet de bedenktijd tot kopen of niet kopen zijn ? Een maand zoals in de pachtwet?
Mag ik zelf een aangetekend schrijven doen met de identieke compromis ( compromis , voorkoop akte) , met weglating van de naam van de kandidaat koper en hen veertien dagen bedenktijd geven om mij eveneens aangetekend terug te schrijven bij uitoefening van hun voorkooprecht?

kortom , Is zo'n voorkooprecht zoals geformuleerd in de akte eigenlijk wel toepasselijk.Daar er geenszins nog sprake kan zijn van een pachter, meer zelfs de pachtwet wordt zelfs aangepast , " met uitzondering van de toekenning van twintig ....etc." .

Dus zou ik hen 14 dagen geven om te beslissen , en ik zelf de identieke verkoopakte aangetekend opsturen .

Alvast dank voor de info

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
scorpioen
Berichten: 8449
Juridisch actief: Nee

#2 , 10 maand 4 weken geleden (07 jan 2019 17:22)

U doet er best aan het voorkooprecht aan te bieden zoals voorzien in de pachtwet. Dit is immers voorzien in de overeenkomst en het feit dat er geen pachter is, doet hieraan niets af. De overeenkomst bepaalt niet dat u dit enkel moet doen als er een pachter is.

Reclame

Terug naar “Landbouw recht”