Hoe er 100% zeker van zijn dat een weiland niet verpacht is?

Syl23
Topic Starter
Berichten: 9

Hoe er 100% zeker van zijn dat een weiland niet verpacht is?

#1 , 8 jaar 6 maand geleden (18 jul 2011 20:07)

Dag iedereen,

De koop van ons huis met achterliggende grond (ong. 40 are) is bijna rond. De bedoeling is om op de achterliggende grond onze paarden te laten grazen. Rond de periode dat we de pre-compromis zouden gaan tekenen, stond er nog maïs op de grond. We waren toen bang dat de grond verpacht was (hij was in ieder geval niet vrij en onbelast...), maar de verkopers verzekerden ons dat ze de (mondelinge) overeenkomst met de gebruikers van het stuk grond toen reeds al (mondeling) opgezegd hadden. Een maand later (toen de maïs klaar was om te oogsten) is de maïs ook netjes weggehaald. Voor alle zekerheid hebben we toen ook nog de gebruikers van het stuk grond gecontacteerd met de vraag of zij de grond pachtte en of de overeenkomst effectief opgezegd was. Ook zij konden dit bevestigen. Daarna is de pre-compromis getekend. Hierin is nogmaals de voorwaarde opgenomen dat de grond vrij en onbelast moet zijn bij aankoop van het onroerend goed.

Ondertussen zijn we omwille van de ganse procedure (een overlijden van een erfgenaam + vrederechter omdat twee van de erfgenamen als minderjarige worden beschouwd; met voogd dus) bijna een jaar verder. Nu staat er dus tarwe op het veld... :shock:. Ik neem aan dat dit indertijd meegezaaid is met de maïs???? De maïs is nog niet zo heel lang geleden af gedaan, ik zie niet in dat die tarwe op zo korte tijd kan rijpen?? Ik ken wel niets van het verbouwen van gewassen :wink:. Maar het lijkt me niet dat het nog rap rap bijgezaaid is. Zeker niet omdat de overeenkomst volgens zowel verkoper als gebruiker al opgezegd was! :x.

Op den duur begin je dan wel te twijfelen of ze je niet aan het bedotten zijn... Ben nogal skeptisch van aard :wink:. We hebben de weide nodig. Uiteindelijk kunnen wij, als het eenmaal van ons is, natuurlijk wel de tarwe laten afdoen en er weiland van maken. Maar ik zou niet willen dat ze dan alsnog met één of ander papiertje komen zwaaien, of er een advocaat aan de deur staat, of we een boete krijgen omwille van broodroof (letterlijk :wink: ) of iets dergelijks... Ik wil gerust wachten totdat de tarwe rijp is, en dan mogen de gebruikers die nog komen afdoen en het veld eventueel terug klaarleggen om in te zaaien. En dan moeten ze oprotten. :mrgreen:

Ok, de verkoper en gebruiker beweren beiden wel dat het niet verpacht is... Nu... Maar is dat ook zo als wij zelf onze paarden er op hebben lopen??? Ik zou het liefst van al gewoon 100% weten dat de boel wel of niet (liefst niet) verpacht is. Dan staan we sterk in onze schoenen. Of weten we onmiddellijk dat we het niet moeten kopen...

In de akte komt sowieso dezelfde voorwaarde te staan als in de pre-compromis: vrij en onbelast, geen pacht. Maar ik zou het liever nu al weten. Niet dat we achteraf de koop moeten gaan ontbinden... We hebben al zolang op het huis gewacht, als er nu nog iets tussenkomt, wat we op voorhand hadden kunnen weten, dan word ik gek... :x.

Maar dat is net het vervelende aan die pacht, hè, dat je het nooit echt zeker weet? :wink: Anders zouden heel wat pijnlijke conflicten vermeden kunnen worden...


Groeten,
Sylvia

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Vandebos
Berichten: 16087

#2 , 8 jaar 6 maand geleden (18 jul 2011 20:52)

Registratiekantoor in uw buurt.

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 8 jaar 6 maand geleden (20 jul 2011 12:36)

“Art.2.De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing :2°.op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden en weiden,na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd,het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling...“(4 november 1969 Pachtwet).

Een ‘cultuurcontract’ of ’seizoenpacht’ dat hieraan voldoet valt dus buiten toepassing van de Pachtwet. Onderzoek of dit hier al dan niet het geval is.

Eis vooraf van de verkoper een schriftelijke verklaring van de exploitant dat diens exploitatie een seizoenpacht betreft en dat er tussen hen geen pachtovereenkomst bestaat betreffende die grond.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Terug naar “Landbouw recht”