Schade aan gewassen na storm

SkitSoy
Topic Starter
Berichten: 15

Schade aan gewassen na storm

#1 , 29 apr 2011 13:17

Zelfde vraag als elders op dit forum gepost, maar waarop daar nog geen antwoord is gekomen:

Door een storm is de oogst van A (pas gesneden vlas) in de gewassen van B terecht gekomen, zodat de oogst van B volledig mislukt is.

De storm bereikte geen abnormale windsnelheden.

Kan B A aanspreken, en zo ja, op welke basis? 1382 of burenhinder?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 01 mei 2011 09:23

“Art.1384.Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van ZAKEN die men onder zijn bewaring heeft...”(B.W.).

‘de oogst van A (pas gesneden vlas)’ is een zaak die A onder zijn bewaring had. Is dat pas gesneden vlas oorzaak van schade aan B dan is A schadevergoeding verschuldigd aan B,die het bewijs moet leveren van fout,schade,oorzakelijk verband tussen beide.

‘Een storm met windstoten tot 117 km/u aan de Belgische kust maakt geen overmacht uit, zelfs niet wind tot 130 km/u‘(Antwerpen 25 januari 1999, De Verz. 1999, 527, noot BUSSCHAERT, V.)
‘Als er geen aanwijzingen zijn dat de kwestieuze boom in slechte toestand verkeerde of gebrekkig was, kunnen windstoten (133 km per uur) als overmacht worden beschouwd‘(Brussel 25 juni 1998, R.G.A.R. 1999, nr. 13.092)
‘In België is een windsnelheid tussen 89 en 115 km/u verre van uitzonderlijk en maakt ze geen geval van overmacht uit dat de aansprakelijkheid opheft, ook al zijn stormwinden in voorkomend geval erkend als openbare ramp‘(Luik 27 november 1996, De Verz. 1997, 491).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Terug naar “Landbouw recht”