Landbouwgrond kopen voor eigen tuinbouwbedrijf maar verpacht

kristofdb
Topic Starter
Berichten: 1

Landbouwgrond kopen voor eigen tuinbouwbedrijf maar verpacht

#1 , 26 okt 2010 22:56

Ik heb een zeer aantrekkelijk stuk landbouwgrond op het oog. Prijs, ligging, grootte...allemaal perfect wat ik zocht.
Maar.. het is verpacht.

Ik wil het lapje grond eigenlijk bij aankoop ervan, zo snel mogelijk zelf beplanten met bloemen en planten.

Ik ben kweker-groothandelaar in bloemen en planten, en de opbrengst van die beplanting wil ik graag in eigen zaak verkopen.

Kan ik de grond aankopen, zonder dat ik de pachter er moet bijnemen ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Vandebos
Berichten: 16087

#2 , 26 okt 2010 23:50

Neen maar als u de grond zelf proffessioneel in gebruik wenst te nemen kan u de pacht wel opzeggen. Opgelet dit zal niet kostenloos zijn. Het beste vraagt u aan de eigenaar een kopie van de pachtovereenkomst zodat u deze kan laten nakijken door een advocaat.

turner
Berichten: 4

#3 , 10 mar 2011 23:35

heeft de pachter hierop dan geen voorkooprecht?

Reclame

neogoa
Berichten: 130

#4 , 11 mar 2011 08:35

Niet noodzakelijk, je zal de pachtovereenkomst moeten nagaan om te zien of hij een voorkooprecht heeft.

Ga ook na of er geen authentieke akte opgesteld werd, soms is er een overeenkomst die omgezet werd in een authentieke akte waar er veel meer instaat dan enkel in de pachtovereenkomst.

turner
Berichten: 4

#5 , 12 mar 2011 13:47

Niet noodzakelijk, je zal de pachtovereenkomst moeten nagaan om te zien of hij een voorkooprecht heeft.

Ga ook na of er geen authentieke akte opgesteld werd, soms is er een overeenkomst die omgezet werd in een authentieke akte waar er veel meer instaat dan enkel in de pachtovereenkomst.
dus als ik het goed begrijp heeft een landbouwer enkel het voorkooprecht indien dit effectief schriftelijk werd vastgelegd?

scorpioen
Berichten: 8573
Juridisch actief: Nee

#6 , 12 mar 2011 16:43

Pachtwet
Art. 47. Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom geniet de pachter het recht van voorkoop voor zichzelf of voor zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of voor die van zijn echtgenoot, of voor de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, die daadwerkelijk aan de exploitatie van dat goed deelnemen, overeenkomstig de hierna bepaalde regels.

Art. 7. De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen kunnen als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard :
1° het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Art. 9 [...]
Degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen en indien zij rechtspersonen zijn, hun verantwoordelijke organen of bestuurders moeten :
- ofwel houder zijn van een getuigschrift of diploma afgegeven na het volgen met goed gevolg van een landbouwcursus of van onderwijs aan een land- of tuinbouwschool;
- ofwel landbouwexploitant zijn of geweest zijn in de voorbije periode van vijf jaar gedurende ten minste één jaar;
- ofwel reeds effectief gedurende ten minste één jaar aan een landbouwexploitatie hebben deelgenomen.

In mensentaal: het recht van voorkoop van de pachter vloeit voort uit de wet. Het is niet nodig dat dit in een pachtovereenkomst voorzien is.
Als u een goed met een pachter koopt informeer u goed. De opzeg voor persoonlijke exploitatie kan enkel gedaan worden "bij het verstrijken van elke pachtperiode". Een pachtperiode duurt negen jaar.

Persoonlijke exploitatie betekent het goed zelf als landbouwer gaan uitbaten. Dat is niet het geval als u kweker van bloemen en planten bent.

Terug naar “Landbouw recht”