erfdienstbaarheden

scorpioen
Berichten: 8535
Juridisch actief: Nee

Re: erfdienstbaarheden

#16 , 9 jaar 2 weken geleden (06 jan 2011 13:49)

Daden van gedogen zijn handelingen die slechts een zodanig lichte impact hebben op de rechten van de ander, dat men mag aannemen dat deze ander zijn rechten geenszins bedreigd ziet en zich dus ook niet gedwongen ziet om te reageren. Vaak zullen de daden van gedogen kaderen binnen een vriendschapsrelatie of een relatie van nabuurschap. Alle daden van gedogen zijn afhankelijk van een minstens impliciete instemming van de ware titularis van de zaak. Deze laatste kan, behoudens rechtsmisbruik, dan ook op elk moment een einde maken aan de gestelde handelingen. Kenmerkend voor daden van louter gedogen is dus dat zij de iure geen aanspraak op een recht inhouden en de facto slechts een minimale inbreuk plegen op andermans (eigendoms)recht.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.

Terug naar “Landbouw recht”