Pagina 1 van 1

lange pacht zonder notariële akte

Geplaatst: 04 jun 2024 11:57
door miss.evita
We hebben landbouwgrond die al meer dan 50 jaar verpacht wordt aan een landbouwer, maar indertijd is nooit geen akte hiervoor opgesteld.

Een dertigtal jaar geleden was er wel een aangetekend schrijven van de pachter, namelijk dat de zoon van de landbouwer de grond zou pachten, daar zijn vader op pensioen ging.

Nu vraag ik me af:
1) wordt bij die overdracht dit dan gezien als een nieuwe pachtperiode?
(stel dat de vader de grond 20 jaar pachtte, is dan bij overdracht het 21ste jaar, of wordt er bij overdracht de teller terug op nul gezet?

2) bij lange pacht kan de wettelijke prijs met max. de helft worden verhoogd.
Kan dit dan ook aanzien worden als lange pacht, zelfs zonder notariële akte?

Re: lange pacht zonder notariële akte

Geplaatst: 11 jun 2024 14:01
door miss.evita
Niemand een idee?