waarde woonhuis in landbouwzone

stefken
Topic Starter
Berichten: 2

waarde woonhuis in landbouwzone

#1 , 22 jan 2009 00:53

Door onze (schoon)ouders is een aantal jaren geleden is de boerderij afgesplitst van het woonhuis. Iemand van de kinderen heeft de boerderij overgenomen en heeft hierbij dan een 'noodwoning' gebouwd. Nu zijn onze ouders hoogbejaard en wonen ondertussen in rusthuis. Het ouderlijk huis van weleer is momenteel onbewoond. De vraag is nu de volgende: diegene die de boerderij uitbaat wil dit huis wel kopen, maar dan teggen zeer lage prijs, want hij beweert dat dit voor hem geen waarde heeft, hij heeft immers een (nood)woning. Indien hij dit toch koopt moet hij immers het huis of zijn noodwoning afbreken, want bij zijn bedrijf kan maar één (of geen?) huis horen. Is het echter niet mogelijk dat iemand anders het huis koopt (uiteraard tegen een interressantere prijs) en hier zelf in gaan wonen? Dit zou dan de prijs dan toch een beetje opdrijven, daar de boer dan misschien wel genoodzaakt is om een tegenbod te doen omdat hij anders misschien riskeert om zijn 'noodwoning' te moeten verlaten. Het ware uiteraard beter geweest dat de landbouwer destijds alles (inclusief woonhuis) had gekocht, maar dat is nu te laat. Om onze ouders toch nog een extra budget te geven willen we toch dat dat hier iets meer uit de de bus komt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
dieke
Berichten: 1299

#2 , 22 jan 2009 14:05

Ik ken zeker niet alles aangaande deze specifieke regelgeving, maar zelfs al zou u erin slagen om het woonhuis ook op papier af te splitsen van de boerderij (dus een apart lot ervan maken), dan nog blijft dat huis dan in landbouwzone staan en zal er alleen een landbouwer mogen wonen. Je mag immers niet als gewone particulier wonen in landbouwzone.

Mij dunkt dus dat de huidige bewoner van de boerderij + noodwoning wel een punt heeft. (Met de huidige beknopte informatie die ik uit jouw bericht afleid en met mijn beperkte kennis terzake :wink: )

Franciscus
Berichten: 34701

#3 , 22 jan 2009 18:23

hoe is dat ooit geregistreerd kunnen worden - is die grond verkocht - met uitsluiting van de oorspronkelijke boerderij??
wie heeft er hier voordeel bij gehad en wie nadeel ( erfenis??) -
cru gezegd is de erfenis van dat stukje grond niet veel meer waard

raadpleeg eens uw notaris om juist te weten wat u kan doen - normaliter mag / kan men niet bouwen in landbouwgebied -

Reclame

stefken
Topic Starter
Berichten: 2

#4 , 24 jan 2009 00:45

Bedankt voor de reacties.
Het woonhuis is wel degelijk nog eigendom van de ouders. Al de omliggende terreinen zijn verkocht of aan de kinderen geschonken.
We zullen ons licht ook eens bij een notaris opsteken.

simonjo
Berichten: 284

#5 , 25 jan 2009 20:03

Die woning ligt wellicht in agrarisch gebied, maar daar zijn ook diverse gradaties van.

Uw notaris kan duidelijkheid geven over de situatie van dat perceel, wat is de exacte kwalificatie (tuinzone, bouwland, weide, ...), zijn er erfdienstbaarheden, ...

De gemeentelijke bouwdienst gaat u veel meer info kunnen geven over wat mag met die oude woning, instandhoudingswerken, eventueel isolatie plaatsen tegen buitenmuur + facadesteen om aan EPB normen te voldoen.


Maar het zal niet simpel zijn om van iedereen een antwoord te krijgen dat ongeveer op een lijn ligt voor dergelijke gevallen. Zeker niet als het in agrarisch gebied ligt

kirederf

#6 , 07 feb 2010 20:24

je kan perfect als niet-landbouwer in een landbouwzone gaan wonen, laat ons dat duidelijk zijn.

Franciscus
Berichten: 34701

#7 , 09 feb 2010 18:06

Dat mag je eens uitleggen en staven met wetteksten.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#8 , 09 feb 2010 18:16

je kan perfect als niet-landbouwer in een landbouwzone gaan wonen, laat ons dat duidelijk zijn.
De agrarische zones in Vlaanderen staan inderdaad vol met hoevegebouwen die gerenoveerd en getranformereerd zijn tot luxevilla's..
Maar een niet-landbouwer kan geen toelating krijgen om een nieuwe woning in een landbouwgebied op te richten.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Franciscus
Berichten: 34701

#9 , 10 feb 2010 17:34

Naast ons op de buiten is het landbouwgebied - kan nooit niet worden gebouw zegde men tegen mijn ouders (let op de dubbele ontkenning). Er staan nu 2 villa's. Van 2 firma's die zich echt nog met landbouw bezig houden.

Vaoke
Berichten: 400

#10 , 11 feb 2010 22:15

Wanneer het aantal landbouwers afneemt.. zal defacto ook de feitelijke bestemming van dergelijke bedrijfsgebouwen wijzigen; diene Open - VLD'er Dirk Van Mechelen omschreef dat ooit eens als de dynamiek (sic) eigen aan de landbouwsector.
Bij mijn weten mogen er wel "instandhoudingswerken" uitgevoerd worden; geen renovaties waarmee de aard van de bewoning grondig en definitief wordt gewijzigd.. dat worden "zone-vreemde-woningen".
De aap zal uit de mouw komen wanneer die gebouwen ooit verkocht worden (uit de hand: akte zeer goed lezen of je bent gezien).. openbaar: de notaris zal de bezwarende elementen (bijv. geen vergunning, etcetera) voorlezen.. wat voor een goede verstaander onmiddellijk negatieve repercuties heeft op het vlak van prijsniveau.

fran123
Berichten: 67

#11 , 10 mei 2011 08:20

stel je koopt een huis hoeve aan in landbouwzone, de grond is verpacht aan landbouwers. De huidige bewoner is al jaren bejaard en verkoopt het huis. ER is al jaren geen uitbatingsvergunning meer of geen mileuvergunning op de hoeve. Tenzij natuurlijk op de gronden , omdat er altijd een bestaande milieuvergunning moet zijn toch . Maar de gronden worden dus uitgebaat door een buur landbouwer.

nu is de vraag , kan je op een hoeve die al jaren stil ligt , terug een uitbatingsvergunning aanvragen om zelf te starten als landbouwer ?

Jan S
Berichten: 397

#12 , 10 mei 2011 13:12

Een niet-landbouwer kan wel degelijk in agrarisch gebied wonen via een 'zonevreemde functiewijziging'. Uiteraard moet hiervoor aan welbepaalde voorwaarden worden voldaan, wat in casu vermoedelijk niet het geval zal zijn.

ART. 11. Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een eventueel leegstaand landbouwbedrijf, met als nieuw gebruik uitsluitend wonen, op voorwaarde dat al de volgende voorschriften nageleefd worden:
1° de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij de bedrijfswoning, krijgen als nieuw gebruik wonen, met uitsluiting van meergezinswoningen maar met inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft;
2° de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst worden van de bedrijfswoning en kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als woningbijgebouwen, of als accommodatie voor tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft.
Bovenstaand bericht omvat enkel mijn persoonlijk visie en geen sluitend juridisch advies.
Raadpleeg ook steeds de bevoegde overheid.

calendomatic
Berichten: 81

#13 , 25 mei 2011 08:25

Als ik mij niet vergis moet een schenking ingebracht worden en zal dit dus afgtrokken worden van het geheel aan de waarde van nu. Tenzij dat het geschonken is met vrijstelling van inbreng buiten paart.

Terug naar “Landbouw recht”