voorkooprecht als particulier

WP
Topic Starter
Berichten: 1

voorkooprecht als particulier

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (27 dec 2008 11:44)

Ik huur reeds 12 jaar een stuk weiland, als particulier. Binnenkort wordt dit openbaar verkocht, heb ik voorkooprecht?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (29 dec 2008 10:46)

“Art.1.De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op : 1° de pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw. Onder " landbouwbedrijf " wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwprodukten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop...Art.47.Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom geniet de pachter het recht van voorkoop...overeenkomstig de hierna bepaalde regels.”(Pachtwet 4 november 1969).

U geniet slechts voornoemd voorkooprecht INDIEN u pachter bent in de zin van art.1 Pachtwet.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Vaoke
Berichten: 400

#3 , 9 jaar 2 maand geleden (21 nov 2010 14:17)

Mijnheer j. demoor, met alle respect.. maar ik meen te weten dat enkele jaren geleden de "pachtwet" toch wat werd bijgestuurd.
En daarenboven is het zo, en daar ben ik dan absoluut zeker van, dat het voorkooprecht van deze of gene pachter.. toch niet zo absoluut is zoals u wil doen voorkomen; er bestaan dienaangaande nu eenmaal "uitzonderingen" op bedoeld voorkooprecht.

Reclame

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#4 , 9 jaar 2 maand geleden (21 nov 2010 22:03)

Als men gaan landbouwer is kan men geen landbouwpacht hebben.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Yvon
Berichten: 88

#5 , 8 jaar 11 maand geleden (08 mar 2011 22:22)

in praktijk meermaals meegemaakt

de verkopende notaris krijgt melding van een potentiële pacht/pachter
a is de pachter een landbouwexploitant, het volstaat dat hij een ondernemingsnummer heeft (er werd niet gecontroleerd of het een landbouwexploitatie was, of de "pachter" materieel had, of hij nog actief was
b betaalt hij (te bewijzen met een simpel geschrift, ontvangsbewijs of bankuittreksel)

als a en b
pachter, dus voorkooprecht wordt verleend aan die persoon

Terug naar “Landbouw recht”