medisch onderzoek

Thomas Morus
Berichten: 2371
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

Re: medisch onderzoek

#16 , 1 jaar 2 weken geleden (26 nov 2018 23:34)

Een vrouwelijke arts (of omgekeerd een mannelijke arts) weigeren is toch discriminatie op basis van geslacht?
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 14699
Juridisch actief: Nee

#17 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 06:21)

Een vrouwelijke arts (of omgekeerd een mannelijke arts) weigeren is toch discriminatie op basis van geslacht?
Eigenlijk wel !!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Oude Belg
Berichten: 2802

#18 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 09:22)

Ik wil alleen door vrouwelijke roodharige politieagenten staande gehouden worden. Rechters echter mogen lange ook blonde haren hebben. Ze moeten wel perfect de standaardtaal beheersen.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Reclame

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#19 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 11:18)

Er wordt hier toch redelijk licht gegaan over het recht van de patiënt op vrije keuze van de zorgverstrekker, hoor. Het is niet omdat zo'n onderzoek door de werkgever geörganiseerd wordt en dat het puur een controle is, dat hier geen patiënt - arts relatie zou bestaan. De patiënt heeft dus nog altijd het recht om te kiezen wie hij of zij dan als arts wil!

Los daarvan zal het inderdaad héél wat praktische problemen met zich meebrengen als iemand een bepaalde arts of controlearts weigert (en een patiënt moet echt geen reden opgeven voor die weigering. Als staat de linker oorlel de patiënt niet aan, patiënt heeft de keuze), dus mogelijk kan dit inderdaad resulteren in kosten voor de patiënt als deze niet ingaat op het voorstel van de werkgever om door een bepaalde arts onderzoeken te laten doen die in dat geval door de werkgever zullen betaald worden.

Het is een beetje als een bedrijfswagen weigeren: de werkgever kan u niet verplichten voor die bedrijfswagen te kiezen, maar als je die weigert, zal je zelf opdraaien voor de kosten van uw woon-werkverkeer. Idem hier: je kan het gratis onderzoek door die arts weigeren, maar de werkgever kan u wel vragen de nodige medische attesten voor te leggen (of aan de bedrijfsarts te bezorgen) die bewijzen dat je geschikt bent voor de job. Dit zal je dan geld kosten om aan die attesten te geraken bij een andere arts naar keuze.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

LeenW
Berichten: 8676

#20 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 11:19)

Er wordt hier toch redelijk licht gegaan over het recht van de patiënt op vrije keuze van de zorgverstrekker, hoor. Het is niet omdat zo'n onderzoek door de werkgever geörganiseerd wordt en dat het puur een controle is, dat hier geen patiënt - arts relatie zou bestaan. De patiënt heeft dus nog altijd het recht om te kiezen wie hij of zij dan als arts wil!

Los daarvan zal het inderdaad héél wat praktische problemen met zich meebrengen als iemand een bepaalde arts of controlearts weigert (en een patiënt moet echt geen reden opgeven voor die weigering. Als staat de linker oorlel de patiënt niet aan, patiënt heeft de keuze), dus mogelijk kan dit inderdaad resulteren in kosten voor de patiënt als deze niet ingaat op het voorstel van de werkgever om door een bepaalde arts onderzoeken te laten doen die in dat geval door de werkgever zullen betaald worden.

Het is een beetje als een bedrijfswagen weigeren: de werkgever kan u niet verplichten voor die bedrijfswagen te kiezen, maar als je die weigert, zal je zelf opdraaien voor de kosten van uw woon-werkverkeer. Idem hier: je kan het gratis onderzoek door die arts weigeren, maar de werkgever kan u wel vragen de nodige medische attesten voor te leggen (of aan de bedrijfsarts te bezorgen) die bewijzen dat je geschikt bent voor de job. Dit zal je dan geld kosten om aan die attesten te geraken bij een andere arts naar keuze.
Wat dan met een controlearts die u thuis komt nakijken bij ziekte? Mag je die ook gewoon wandelen sturen?

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#21 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 15:27)

Er is een verschil tussen een controle weigere, of de specifieke controlearts weigeren. Als je echt bezwaren hebt dat die specifieke arts de controle doet, denk ik dat je perfect kan vragen dat een andere arts die controle doet (mogelijk moet je die dan zelf betalen, en moet je er ook zelf naar toegaan diezelfde dag of de dag erna).

Om een gelijkaardig voorbeeld te geven: ons zoontje moest door een controle-arts gezien worden ivm verhoogd kindergeld wegens ernstige ziekte. We hoorden dat de aangestelde arts een vrij slechte reputatie had in die zin dat hij erg brutaal en grof omging met kleine kinderen. Wij hebben toen (wel op voorhand) gevraagd naar een andere controle-arts, en dat werd ons zonder boe of ba toegestaan. We hadden een vriendelijk vrouwelijke arts die toen de controle gedaan had.

Ik heb de indruk dat mensen er hier van uitgaan dat, omdat het intiatief tot controle uitgaat van de werkgever, de werknemer plots zijn recht zou verliezen op vrije keuze van zorgverlener. Dit is niet het geval.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#22 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 16:03)

Vrije keuze van beroepsbeoefenaar is niet absoluut, zie artikel 6 Wet Patiëntenrechten en artikel 29 Arbeidsongevallenwet.

Wet Patiëntenrechten
(art.6):

De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet.

Arbeidsongevallenwet ( art. 29):

De getroffene kan de zorgverlener vrij kiezen, behoudens wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn :
1° de werkgever heeft op eigen kosten een door de Koning erkende medische dienst ingesteld of heeft zich aangesloten bij een erkende medische dienst. De Koning bepaalt de voorwaarden voor de oprichting, de werking en de aansluiting;
2° de werkgever heeft voor elk type van in de dienst verstrekte zorg ten minste drie zorgverleners aangewezen tot wie de getroffene zich met uitzondering van het verlenen van de eerste zorgen kan wenden;
3° de oprichting van of de aansluiting bij de dienst, de namen van de zorgverleners en de geografische afbakening tot waar de verplichting geldt om zich tot de medische dienst te wenden, zijn vermeld in het arbeidsreglement of, wat de zeelieden betreft, op de monsterrol;
4° de werknemers worden geraadpleegd onder de voorwaarden bepaald door de Koning;
5° de getroffene is verbonden door een arbeidsovereenkomst met de werkgever in wiens dienst het ongeval gebeurde.
Wanneer de getroffene zich wendt tot een andere zorgverlener dan deze van de medische dienst ingesteld krachtens het eerste lid, vallen de kosten ten laste van de verzekeringsonderneming volgens de voorwaarden en volgens het tarief vastgesteld door de Koning.

eylis
Berichten: 7666

#23 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 17:50)

@Tom: cfr je post: "Er wordt hier toch redelijk licht gegaan over het recht van de patiënt op vrije keuze van de zorgverstrekker." fout hoor: in de functie van bedrijfsarts staat de arts niet als zorgverstrekker tov de werknemer: en die staat daar ook niet als zijn patiënt. de bedrijfsarts heeft een preventieve/adviserende functie. Als de werknemer in de gang en zijn voet verstuikt, dan wordt de werknemer patiënt en de bedrijfsarts zorgverstrekker. Maar dan zou je toch niet eisen dat er een arts van buitenaf komt om de eerste zorgen toe te dienen.

de reden
Berichten: 2720
Juridisch actief: Nee

#24 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 17:53)

Mijn echtgenoot moet op medisch onderzoek gaan voor zijn werk. Mag hij vragen achter een mannelijke arts? (Vorige controle was het een vrouw )
Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht
op de werknemers
voorziet deze mogelijkheid niet, onderscheid op basis van geslacht kan ook niet
wat er wel instaat
de werknemers die zich aan de medische controle onttrekken mag de werkgever niet meer tewerkstellen
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#25 , 1 jaar 2 weken geleden (27 nov 2018 19:17)

Er is een verschil tussen een controle weigere, of de specifieke controlearts weigeren. Als je echt bezwaren hebt dat die specifieke arts de controle doet, denk ik dat je perfect kan vragen dat een andere arts die controle doet (mogelijk moet je die dan zelf betalen, en moet je er ook zelf naar toegaan diezelfde dag of de dag erna).

Om een gelijkaardig voorbeeld te geven: ons zoontje moest door een controle-arts gezien worden ivm verhoogd kindergeld wegens ernstige ziekte. We hoorden dat de aangestelde arts een vrij slechte reputatie had in die zin dat hij erg brutaal en grof omging met kleine kinderen. Wij hebben toen (wel op voorhand) gevraagd naar een andere controle-arts, en dat werd ons zonder boe of ba toegestaan. We hadden een vriendelijk vrouwelijke arts die toen de controle gedaan had.

Ik heb de indruk dat mensen er hier van uitgaan dat, omdat het intiatief tot controle uitgaat van de werkgever, de werknemer plots zijn recht zou verliezen op vrije keuze van zorgverlener. Dit is niet het geval.

Middels een gemotiveerd schrijven kan dit inderdaad, zie pagina 36: https://docplayer.nl/11296004-De-toepas ... kunde.html

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#26 , 1 jaar 2 weken geleden (28 nov 2018 09:33)

de werknemers die zich aan de medische controle onttrekken
Er is een verschil tussen zich "onttrekken" aan een medische controle, of een andere arts wensen om die controle uit te voeren. Nogmaals: de patiënt heeft vrije keuze van zorgverstrekker. Stel dat de werknemer in het verleden een negatieve ervaring gehad heeft met de bedrijfsarts / controlearts, kan niemand de werknemer dwingen zich door die persoon te laten onderzoeken. Zolang de werknemer wel bereid is zich door een adere arts te laten onderzoeken, is dit geen onttrekking aan de controle.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#27 , 1 jaar 2 weken geleden (28 nov 2018 09:35)

@Tom: cfr je post: "Er wordt hier toch redelijk licht gegaan over het recht van de patiënt op vrije keuze van de zorgverstrekker." fout hoor: in de functie van bedrijfsarts staat de arts niet als zorgverstrekker tov de werknemer: en die staat daar ook niet als zijn patiënt. de bedrijfsarts heeft een preventieve/adviserende functie. Als de werknemer in de gang en zijn voet verstuikt, dan wordt de werknemer patiënt en de bedrijfsarts zorgverstrekker. Maar dan zou je toch niet eisen dat er een arts van buitenaf komt om de eerste zorgen toe te dienen.
eylis, het blijft een arts-patiënt relatie, en daarbij heeft de paitënt altijd het recht om onderzoeken door een bepaalde arts te weigeren. Een werknemer kan niet zomaar iedere controle weigeren, maar als de werknemer een probleem met de arts heeft, kan hij perfect vragen de controles door een andere arts te laten uitvoeren. Mogelijk is dit dan op eigen kosten, maar hij heeft wel de mogelijkheid.

Zie het voorbeeld dat ik gegeven heb ivm de controle-arts / adviserend geneesheer bij mij zoontje. Ook daar konden wij perfect een andere arts vragen. En dit was ook geen "zorgverstrekker" zoals jij dit hierboven ziet.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#28 , 1 jaar 2 weken geleden (28 nov 2018 10:31)

Mijn echtgenoot moet op medisch onderzoek gaan voor zijn werk. Mag hij vragen achter een mannelijke arts? (Vorige controle was het een vrouw )
Als er geen lijst is waaruit u arbeidsgeneesheren kunt kiezen, bent u gebonden door de keuze van de opdrachtgever.

Wet betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd:

Art. 3. § 1. De biologische tests, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een werknemer of kandidaat-werknemer mogen niet worden verricht om andere redenen dan die welke verband houden met de huidige geschiktheid van de werknemer voor en de specifieke kenmerken van de openstaande betrekking.

{…}

§ 3. De biologische tests en medische onderzoeken kunnen slechts gevraagd of uitgevoerd worden door de preventieadviseur-arbeidsgeneeskunde die verbonden is aan de afdeling belast met het medische toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarop de werkgever een beroep doet.

Babs_22
Topic Starter
Berichten: 33
Juridisch actief: Nee

#29 , 1 jaar 2 weken geleden (28 nov 2018 13:44)

ze werken samen met een externe dienst (mensura) en daar werken zowel mannelijke als vrouwelijke arts. Dus kan de voorlaatste keer had hij een mannelijke arts en nu de laatste keer was het een vrouwelijke arts. Dus dan mag hij toch kiezen voor een mannelijke arts?

Thomas Morus
Berichten: 2371
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#30 , 1 jaar 2 weken geleden (28 nov 2018 13:53)

Mogelijk dat u mag kiezen maar niet om redenen van geslacht.
Dat valt onder discriminatie tussen de sexen.
Men kan ook niet kiezen voor een mannelijke Rechter of een vrouwelijke Rechter.
Als u privaat naar een dokter gaat omdat u ziek bent kan u wel kiezen want dan is niet zichtbaar dat je een afkeer hebt van dokters met ander geslacht dan het uwe.
De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van morgen.

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”