Bloedonderzoek

The Oscars
Berichten: 315
Juridisch actief: Nee

Re: Bloedonderzoek

#31 , 1 jaar 5 maand geleden (11 apr 2018 17:02)

Zijn zelfbepalingsrecht wordt onrecht aangedaan.
Als zijn huisarts weigert de resultaten mee te delen, wel ja, maar heeft de topic starter zijn huisarts al iets gevraagd?

Je kan ook moeilijk doen om moeilijk te doen, hé... Afin, 'k ga er mijn tijd niet meer insteken. Topic starter mag zijn beide pollekes kussen als dit zijn grootste zorg is op dit moment...
Op basis van Denlowie zijn zelfbepalingsrecht, kan hij de tussenkomst van zijn huisarts weigeren.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Topic Starter
Berichten: 14251
Juridisch actief: Nee

#32 , 1 jaar 5 maand geleden (12 apr 2018 19:59)

Op basis van Denlowie zijn zelfbepalingsrecht, kan hij de tussenkomst van zijn huisarts weigeren.
Dit krijg ik als antwoord

Geachte Mr. Cxxxxs,Ik wens mijn collega Dr. Pxxxxe haar advies te volgen nl. enkel de resultaten te bezorgen aan de aanvragende arts.We volgen de aanbevelingen van het advies van de Nationale Raad van Orde van geneesheren (Advies Nationale Raad van 21/02/2009, Klinische biologie – Afschrift van resultaten):§ Het is aangewezen dat de mededeling van klinische resultaten gebeurt via de behandelende arts die het onderzoek voorschreef. Een klinisch bioloog kan enkel een resultaat meegeven. Hij kent niet de medische en psychisch-sociale context van de patiënt om dit resultaat te kaderen.

§ De klinisch bioloog is niet op de hoogte van een eventuele wettelijke uitzondering op het recht om een afschrift van het medisch dossier te ontvangen, bijvoorbeeld de therapeutische exceptie.

§ Wanneer de behandelende arts uitdrukkelijk op het aanvraagformulier vermeldt dat de resultaten rechtstreeks aan de patiënt meegedeeld mogen worden, dan zijn voorgaande aanbevelingen niet van toepassing. De klinisch bioloog moet de identiteit van de patiënt verifiëren.Hierbij trekt de Nationale Raad van Orde van geneesheren geenszins het recht van de patiënt op een afschrift van zijn resultaten in twijfel. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt legt het recht voor de patiënt vast op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffende patiëntendossier (artikel 9, paragraaf 3). Deze wet vereist eveneens dat hem duidelijke informatie wordt verschaft omtrent zijn gezondheidstoestand (artikel 7, paragraaf 1 en 2). Bovendien voorziet hij in enkele uitzonderingen op het recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het patiëntendossier, met name de therapeutische exceptie (artikel 9, paragraaf 3).Een bijkomend advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren (Advies Nationale Raad van 16/01/2010, Klinische Biologie – Afschrift van resultaten) vult bovenstaande aanbevelingen aan met de bemerking dat het aan de klinisch bioloog toegestaan is om de resultaten rechtstreeks aan de patiënt te bezorgen indien hij van mening is dat bovenstaande bezwaren van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren niet van toepassing zijn.Wij vinden het echter aangewezen dat de mededeling van resultaten gebeurt via de behandelende arts die het onderzoek voorschreef. Het afleveren van de resultaten volgt daardoor dezelfde weg als de aanvraag ervan, via de voorschrijvende arts.

Met vriendelijke groetenapr. biol. Sxxxxn De Kxxxxxe
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

The Oscars
Berichten: 315
Juridisch actief: Nee

#33 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 07:59)

Op basis van Denlowie zijn zelfbepalingsrecht, kan hij de tussenkomst van zijn huisarts weigeren.
Dit krijg ik als antwoord

Geachte Mr. Cxxxxs,Ik wens mijn collega Dr. Pxxxxe haar advies te volgen nl. enkel de resultaten te bezorgen aan de aanvragende arts.We volgen de aanbevelingen van het advies van de Nationale Raad van Orde van geneesheren (Advies Nationale Raad van 21/02/2009, Klinische biologie – Afschrift van resultaten):§ Het is aangewezen dat de mededeling van klinische resultaten gebeurt via de behandelende arts die het onderzoek voorschreef. Een klinisch bioloog kan enkel een resultaat meegeven. Hij kent niet de medische en psychisch-sociale context van de patiënt om dit resultaat te kaderen.

§ De klinisch bioloog is niet op de hoogte van een eventuele wettelijke uitzondering op het recht om een afschrift van het medisch dossier te ontvangen, bijvoorbeeld de therapeutische exceptie.

§ Wanneer de behandelende arts uitdrukkelijk op het aanvraagformulier vermeldt dat de resultaten rechtstreeks aan de patiënt meegedeeld mogen worden, dan zijn voorgaande aanbevelingen niet van toepassing. De klinisch bioloog moet de identiteit van de patiënt verifiëren.Hierbij trekt de Nationale Raad van Orde van geneesheren geenszins het recht van de patiënt op een afschrift van zijn resultaten in twijfel. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt legt het recht voor de patiënt vast op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffende patiëntendossier (artikel 9, paragraaf 3). Deze wet vereist eveneens dat hem duidelijke informatie wordt verschaft omtrent zijn gezondheidstoestand (artikel 7, paragraaf 1 en 2). Bovendien voorziet hij in enkele uitzonderingen op het recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het patiëntendossier, met name de therapeutische exceptie (artikel 9, paragraaf 3).Een bijkomend advies van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren (Advies Nationale Raad van 16/01/2010, Klinische Biologie – Afschrift van resultaten) vult bovenstaande aanbevelingen aan met de bemerking dat het aan de klinisch bioloog toegestaan is om de resultaten rechtstreeks aan de patiënt te bezorgen indien hij van mening is dat bovenstaande bezwaren van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren niet van toepassing zijn.Wij vinden het echter aangewezen dat de mededeling van resultaten gebeurt via de behandelende arts die het onderzoek voorschreef. Het afleveren van de resultaten volgt daardoor dezelfde weg als de aanvraag ervan, via de voorschrijvende arts.

Met vriendelijke groetenapr. biol. Sxxxxn De Kxxxxxe
Dat was te verwachten dat ze zich zouden baseren op dat advies van 21 februari 2009 waarnaar ik al eerder verwees in mijn reactie van 11 april jl. (10.07u.).

Deel de klinische bioloog mee dat aangezien uw huisarts hem niet op de hoogte heeft gebracht van de therapeutische exceptie, waarop uw huisarts zich mogelijks heeft beroept, hiermee dan ook geen rekening moet houden en bijgevolg u de laboresultaten alsnog rechtstreeks moet bezorgen.

Bovendien kan volgens H. Leelen, J. Gevers e.a. (Handboek gezondheidsrecht) de arts zich niet beroepen op de therapeutische exceptie bij de uitoefening van het inzagerecht, omdat deze verschilt van het informatierecht waar de therapeutische exceptie wel kan worden ingeroepen.

Een andere optie is dat u zich schriftelijk richt tot uw huisarts tot het bekomen van een afschrift conform artikel 9, paragraaf 3 WPR.

Ten slotte vraagt u aan uw huisarts dat hij voortaan op het aanvraagformulier aanduid dat de resultaten ook naar u mogen worden doorgestuurd.

Reclame

denlowie
Topic Starter
Berichten: 14251
Juridisch actief: Nee

#34 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 09:37)

Woensdag ga ik naar de huisarts, maar ga toch een aangetekende brief schrijven met wat the oscars hier geschreven heeft, dan heeft het toch een doel voor andere die ook een afschrift wil hebben.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#35 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 09:52)

Pfewwww Tom, waar haal jij de tijd toch om tijdens je werkuren zo systematisch en constant op fora te zitten en op alles en iedereen te zitten memmen en commentaar te geven? Heb je dan zo weinig te doen op je werk? Het valt wel op dat je enkel post tijdens de kantooruren

.
Ik zie de relevantie echt niet in van de tijdstippen waarin ik post. Ik weet dat zaken als "time management" in "uwen tijd" niet bestonden, denlowie. En ik begrijp best dat mijn antwoorden niet in uw kraam passen. Als je echt de tijd neemt om te gaan uitzoeken wanneer ik juist post, vind ik dit bijzonder zielig voor jullie beiden. Het geeft aan dat mijn antwoorden niet in jullie kraam passen, maar je niet veel ander weerkwerk kan bieden dan te gaan opzoeken WANNEER ik post, en dit dan proberen tegen mij te gebruiken (wat nergens op slaat, maar kom).

Verder kan ik zeggen dat ik buiten een uitstekende baas (eerder "opdrachtgever"), ook uitstekende mensen heb die voor mij werken (en die ook "tijdens de uren" al eens surfen, privé zaken regelen, etc... Ik kan verder ook zeggen dat ik (idem met de mensen die ik aanstuur) geen "werkuren" heb, maar "werk". Ik (en mijn teamleeden) worden betaald om RESULTATEN op te leveren, niet om "uren te kloppen". Moest ik de resultaten die van mij verwacht worden, niet opleveren, ik denk niet dat ik al 10 jaar voor deze opdrachtgever zou werken. Maar dit terzijde, want het is off topic en jullie hebben daar helemaal geen zaken mee! Dus terug on topic.

Wanneer ga je naar de rechtbank, denlowie? :roll: :roll: :roll:
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#36 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 09:55)

Deze wet vereist eveneens dat hem duidelijke informatie wordt verschaft omtrent zijn gezondheidstoestand (artikel 7, paragraaf 1 en 2).
Dus voor jou is het minder belangrijk dat je duidelijk informatie wordt verschaft? Je wil enkel de cijfertjes? O...K...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

artemis
Berichten: 3042

#37 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 10:16)

De belangrijkste reden om zelf over je laboanalyses te beschikken is dat je dan de vrijheid hebt om ze ook aan een andere arts te kunnen voorleggen.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#38 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 10:26)

De belangrijkste reden om zelf over je laboanalyses te beschikken is dat je dan de vrijheid hebt om ze ook aan een andere arts te kunnen voorleggen.
Niemand belet de topic starter om zijn analyses bij zijn arts op te vragen en ermee naar een andere arts te gaan. Het antwoord dat hij kreeg is toch duidelijk: de wet verplicht om de patiënt ook de nodige informatie te geven omtrent de analyses. Aangezien het labo dit niet kan zonder de achtergrond van de patiënt te kennen, kan het labo niet aan die verplichting voldoen. Vandaar dat zij de resultaten aan de aanvragende arts bezorgen, zodat de arts de resultaten + de volgens de wet verplichte informatie aan de patiënt kan meedelen. Topic starter wil zich eigenlijk boven de wet plaatsen door te zeggen: "de wetgever verplicht de zorgsector wel dat ik informatie moet krijgen, maar ik wens dit niet en wil het labo verplichten zich niet aan de wet te houden." Daar komt het zo'n beetje op neer.

Maar bon, de topic starter zei:
maar ik heeft het zeker niet op, zal desnoods hun ingebreke stellen en naar de vrederechter gaan, hun leuze is " we hebben een hart voor onze patiënten" dus dit wil ik wel even zien.
Ik hoop dat hij de uitspraak van de vrederechter hier laat weten.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 315
Juridisch actief: Nee

#39 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 11:35)

De belangrijkste reden om zelf over je laboanalyses te beschikken is dat je dan de vrijheid hebt om ze ook aan een andere arts te kunnen voorleggen.
Niemand belet de topic starter om zijn analyses bij zijn arts op te vragen en ermee naar een andere arts te gaan. Het antwoord dat hij kreeg is toch duidelijk: de wet verplicht om de patiënt ook de nodige informatie te geven omtrent de analyses. Aangezien het labo dit niet kan zonder de achtergrond van de patiënt te kennen, kan het labo niet aan die verplichting voldoen. Vandaar dat zij de resultaten aan de aanvragende arts bezorgen, zodat de arts de resultaten + de volgens de wet verplichte informatie aan de patiënt kan meedelen. Topic starter wil zich eigenlijk boven de wet plaatsen door te zeggen: "de wetgever verplicht de zorgsector wel dat ik informatie moet krijgen, maar ik wens dit niet en wil het labo verplichten zich niet aan de wet te houden."

.
De patiënt kan de omkadering - bijkomende informatie - van zijn huisarts weigeren en dit op basis van zijn zelfbepalingsrecht.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#40 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 11:48)

De patiënt kan de omkadering - bijkomende informatie - van zijn huisarts weigeren en dit op basis van zijn zelfbepalingsrecht.
Maar in dat geval zondigt het labo tegen een andere wet, namelijk dat ze de patiënt deftig moeten informeren. Het labo KAN dit niet, aangezien ze de (achtergrond van) de patiënt niet kennen. De enige mogelijkheid voor het labo om zich aan de wet te houden dat de patiënt fatsoenlijk moet geïnformeerd worden, is de arts die het onderzoek aangevraagd heeft, te betrekken in het meedelen van de resultaten, zodat deze laatste de resultaten kan kaderen en interpreteren.

Ik denk dat de wet op het correct informeren van de patiënt, hier haaks staat op het "zelfbeschikkingsrecht". Maar bon, we zullen horen wat de vrederechter beslist... ;)
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 315
Juridisch actief: Nee

#41 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 14:20)

De patiënt kan de omkadering - bijkomende informatie - van zijn huisarts weigeren en dit op basis van zijn zelfbepalingsrecht.
Maar in dat geval zondigt het labo tegen een andere wet, namelijk dat ze de patiënt deftig moeten informeren. Het labo KAN dit niet, aangezien ze de (achtergrond van) de patiënt niet kennen. De enige mogelijkheid voor het labo om zich aan de wet te houden dat de patiënt fatsoenlijk moet geïnformeerd worden, is de arts die het onderzoek aangevraagd heeft, te betrekken in het meedelen van de resultaten, zodat deze laatste de resultaten kan kaderen en interpreteren.

Ik denk dat de wet op het correct informeren van de patiënt, hier haaks staat op het "zelfbeschikkingsrecht". Maar bon, we zullen horen wat de vrederechter beslist... ;)
Op de klinische bioloog rust niet de plicht om bijkomende informatie te verstrekken aan de patiënt, aangezien de patiënt geen behandelingsovereenkomst heeft met de bioloog (intuitu persona-karakter). - R.O. Dalcq, La responabilité médicale, TRP 1974, 357

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#42 , 1 jaar 5 maand geleden (13 apr 2018 15:05)

Op de klinische bioloog rust niet de plicht om bijkomende informatie te verstrekken aan de patiënt, aangezien de patiënt geen behandelingsovereenkomst heeft met de bioloog (intuitu persona-karakter). - R.O. Dalcq, La responabilité médicale, TRP 1974, 357
De aanvraag voor de analyse komt van de dokter, niet van de patiënt. Je kan dan ook stellen dat het labo enkel een overeenkomst heeft met de dokter, en bijgevolg aan niemand anders enige info moet geven (het labo moet uiteraard wel met de grootste omzichtigheid omspringen met de gegevens, om de privacy van de patiënt te waarborgen). Bijgevolg zou het labo ook kunnen zeggen geen resultaten via de post te versturen, omdat dergelijke briefwisseling kan onderschept worden door onbevoegden. Data uitwisseling tussen zorgvertstrekkers onderling gebeurd normaal gezien via een beveiligd netwerk, waar dit risico dus veel minder speelt.

Maar bon, onze meningen zijn onze meningen, natuurlijk. De topic starter heeft zijn antwoord ook gekregen van het labo, dat de resultaten dus niet rechtstreeks aan hem zal bezorgen. Topic starter heeft laten weten hier verder mee te gaan, dus ik ben benieuwd naar de uitspraak van de rechter in deze zaak.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 315
Juridisch actief: Nee

#43 , 1 jaar 5 maand geleden (14 apr 2018 18:53)

Op de klinische bioloog rust niet de plicht om bijkomende informatie te verstrekken aan de patiënt, aangezien de patiënt geen behandelingsovereenkomst heeft met de bioloog (intuitu persona-karakter). - R.O. Dalcq, La responabilité médicale, TRP 1974, 357
De aanvraag voor de analyse komt van de dokter, niet van de patiënt. Je kan dan ook stellen dat het labo enkel een overeenkomst heeft met de dokter, en bijgevolg aan niemand anders enige info moet geven (het labo moet uiteraard wel met de grootste omzichtigheid omspringen met de gegevens, om de privacy van de patiënt te waarborgen). Bijgevolg zou het labo ook kunnen zeggen geen resultaten via de post te versturen, omdat dergelijke briefwisseling kan onderschept worden door onbevoegden. Data uitwisseling tussen zorgvertstrekkers onderling gebeurd normaal gezien via een beveiligd netwerk, waar dit risico dus veel minder speelt.

Maar bon, onze meningen zijn onze meningen, natuurlijk. De topic starter heeft zijn antwoord ook gekregen van het labo, dat de resultaten dus niet rechtstreeks aan hem zal bezorgen. Topic starter heeft laten weten hier verder mee te gaan, dus ik ben benieuwd naar de uitspraak van de rechter in deze zaak.
De argumenten van het labo kunnen niet opwegen tegenover 2 duidelijke voornoemde wetteksten, nl. WPR en WVP.

Als het labo niet kan aantonen dat de behandelende arts van Denlowie de therapeutische exceptie heeft toegepast, zal het labo bij een gerechtelijke procedure gesjost worden.

LeenW
Berichten: 8371

#44 , 1 jaar 5 maand geleden (14 apr 2018 21:03)

Het zal wachten zijn tot maandag voor het weerwoord van Tom ;)

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#45 , 1 jaar 5 maand geleden (16 apr 2018 10:43)

Het zal wachten zijn tot maandag voor het weerwoord van Tom ;)
Blij dat je zo uitkijkt naar weerwoord :roll: . Mijn PC staat in het weekend inderdaad zo goed als nooit aan. En als ik dan maandag op het forum hier kijk, besef ik waarom :lol: . Mensen die als argument gebruiken: "Jamaar, uw antwoord is tijdens standaard werkuren geschreven." Heu... Ja, inderdaad, dat weet ik ook. Ik heb het zelf gepost. And your point being...? :roll: :roll: :roll: Soms vraag ik me af waarom ik de moeite nog doe, maar bon, het blijft een fijn tijdverdrijf tijdens mijn micropauzes op het werk ;-). (En sommige info die ik op het forum terugvind is ook relevant voor mijn werk, trouwens). Dus verder terug on topic.

Ik kijk vooral uit naar de uistpraak van de rechtbank. The Oscars meent dat wetgeving inzake correcte informatieplicht naar de patiënt toe (want dit is de wetgeving waarop het labo zich beroept. Ze argumenteren niet zomaar vertrekkende van een eigen mening, maar weldegelijk vertrekkende van een wettekst, die ze ook geciteerd hebben), minder zwaar weegt dan de wetgeving betreffende het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Ik denk echter dat het in zo'n geval aan een rechter is om te bepalen welke wet primeert.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat het labo bereid is de resultaten rechtstreeks aan denlowie te bezorgen. Benieuwd wat hij verder gaat doen... (ik heb een vermoeden dat hij gewoon braafjes naar de huisarts zal gaan om daar de resultaten op te vragen, en dat er weinig in huis zal komen van zijn claim dat hij naar het vredegerecht zal stappen) :wink:
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”