Bloedonderzoek

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

Re: Bloedonderzoek

#16 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 11:56)

Zie in die zin het advies Nationale Raad Orde van Geneesheren: https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/ad ... resultaten
Voila, net wat ik zei...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Topic Starter
Berichten: 14699
Juridisch actief: Nee

#17 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 12:33)

Heb zeker geen schrik van de huisarts, dit mens heeft al werk genoeg, indien slecht bel ze me wel op, anders zal het nog 2 maanden duren eer ik er naar toe ga.

maar ik heeft het zeker niet op, zal desnoods hun ingebreke stellen en naar de vrederechter gaan, hun leuze is " we hebben een hart voor onze patiënten" dus dit wil ik wel even zien.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#18 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 12:40)

De wettekst zegt toch dat dit ook via een arts kan gebeuren? Het labo kan dus perfect zeggen: "Sorry, maar je zal even met uw voorschrijvende arts moeten gaan praten."

?
Dat kan de klinische bioloog enkel eisen wanneer hij vooraf door de behandelende arts van de patiënt op de hoogte werd gesteld van de therapeutisch exceptie, zoniet, dan moet het labo alsnog de resultaten rechtstreeks meedelen aan de patiënt.

Reclame

denlowie
Topic Starter
Berichten: 14699
Juridisch actief: Nee

#19 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 12:51)

De wettekst is toch zeer duidelijk, staat nergens dat de arts de toelating moet geven, als dit niet duidelijk is dan moeten ze geen wetten meer maken.
En rond de pot draaien is ook geen oplossing.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#20 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 13:06)

De wet geeft twee mogelijkheden waarop de patiënt kan geïnformeerd worden: "hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt." Er staat nergens dat de patiënt kan eisen dat het via de éne of de andere manier moet. Er staat enkel dat de patiënt op één van beide manieren aan zijn resultaten moet geraken. In het geval van dit topic is dit dus via de huisarts.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#21 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 13:08)

maar ik heeft het zeker niet op, zal desnoods hun ingebreke stellen en naar de vrederechter gaan
Voor zoiets? En dan maar klagen dat justitie te veel werk heeft. Tja, als je voor zo'n niemendalletje naar de rechtbank trekt... :roll: :roll: :roll:

En wat is het volgende? Ze sturen de resultaten toch op per post, maar de brief gaat per ongeluk verloren, en dan ga je klagen dat het labo niet omzichtig genoeg met uw gegevens is omgesprongen?
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#22 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 13:20)

De wet geeft twee mogelijkheden waarop de patiënt kan geïnformeerd worden: "hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt." Er staat nergens dat de patiënt kan eisen dat het via de éne of de andere manier moet. Er staat enkel dat de patiënt op één van beide manieren aan zijn resultaten moet geraken. In het geval van dit topic is dit dus via de huisarts.
Dat is enkel het geval wanneer de huisarts zich op de therapeutische exceptie beroept. Als het labo hiervan niet op de hoogte is, moet deze laatste alsnog de resultaten rechtstreeks aan de patiênt meedelen.

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#23 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 13:40)

Heb zeker geen schrik van de huisarts, dit mens heeft al werk genoeg, indien slecht bel ze me wel op, anders zal het nog 2 maanden duren eer ik er naar toe ga.

maar ik heeft het zeker niet op, zal desnoods hun ingebreke stellen en naar de vrederechter gaan, hun leuze is " we hebben een hart voor onze patiënten" dus dit wil ik wel even zien.
Je kunt dit eerst trachten op te lossen via de ombudsdienst van het ziekenhuis. Zorgt dit niet voor een oplossing, dan kan je nog steeds een klacht in dienen bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, zie: https://www.health.belgium.be/nl/de-fed ... de-patient

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#24 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 15:39)

gisteren avond laat 21:45 uur kreeg ik de volgende mail

Geachte Heer Cxxxs,

Zoals u deze morgen verteld is, kunnen we de resultaten enkel bezorgen aan de aanvragende arts.

Met vriendelijke groeten

dr. Axxx Pxxxx
klinisch bioloog - ziekenhuishygiënist

tel.: 09 xxxxxx

Deze morgen heb ik dit terug gestuurd

Hallo,
Een beetje verbaast daar de meeste labo's dit wel doen.

Daarom vraag ik ook dat u de wetgeving er ook zult over respecteren!

8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art:10 § 2.WVP (Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>
(Onverminderd het bepaalde in artikel 9, § 2, van voornoemde wet, kan op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene, de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt.

art:,9 § 3. De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier (...), overeenkomstig de in § 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is.

Ik hoop dan ook dat ik ook dat je aan mijn vraag tegemoet zal komen

hoogachtend
Cxxxx jxxxx
Je zult nu wel de resultaten toegestuurd krijgen van het labo, tenzij uw huisarts het labo heeft ingelicht over het feit dat hij/zij zich beroept op de therapeutische exceptie.

denlowie
Topic Starter
Berichten: 14699
Juridisch actief: Nee

#25 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 15:56)

Voor zoiets? En dan maar klagen dat justitie te veel werk heeft. Tja, als je voor zo'n niemendalletje naar de rechtbank trekt... :roll: :roll: :roll:
Het gaat om het principe, heb twee jaar geleden er ook om gevraagd in de zelfde kliniek, toen moest ik elke maand gaan voor bloed onderzoek.
Ten andere leest ik andere dingen hoor hier op het forum dat men adviseert om naar de rechtbank te gaan.
En vergeet niet ik ben in pensioen en heb tijd zat !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#26 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 16:37)

Het gaat om het principe
Welk "principe" juist? Welk onrecht wordt u juist aangedaan, dat het labo u zegt: "mijnheer, het lijkt ons best dat uw huisaarts eerste de door ons gemeten waarden correct analyseert om u op die manier correcte informatie te geven"?
En vergeet niet ik ben in pensioen en heb tijd zat !
Da's de perfecte reden om de tijd te verdoen van een rechtbank die zich met belangrijke zaken zou kunnen bezig houden. :roll: :roll: :roll:

Sorry, maar in mijn ogen is dit moeilijk doen om moeilijk te kunnen doen. Eigen aan gepensioneerden? :roll:
Laatst gewijzigd door Gebruiker21 op 11 apr 2018 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

LeenW
Berichten: 8676

#27 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 16:42)

Het principe dat de wet moet worden nageleefd lijkt mij voldoende. Verder is het niet aan ons om te oordelen wat belangrijk en niet belangrijk is.

The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#28 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 16:46)

Het gaat om het principe
Welk "principe" juist? Welk onrecht wordt u juist aangedaan, dat het labo u zegt: "mijnheer, het lijkt ons best dat uw huisaarts eerste de door ons gemeten waarden correct analyseert om u op die manier correcte informatie te geven"?
En vergeet niet ik ben in pensioen en heb tijd zat !
Da's de perfecte reden om de tijd te verdoen van een rechtbank die zich met belangrijke zaken zou kunnen bezig houden. :roll: :roll: :roll:

Sorry, maar in mijn ogen is dit moeilijk doen om moeilijk te kunnen doen. Eigen aan gepensioneerden? :roll:
Zijn zelfbepalingsrecht wordt onrecht aangedaan.

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#29 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 16:48)

Het principe dat de wet moet worden nageleefd lijkt mij voldoende.
De wet zegt dat de patiënt aan zijn gegevens moet kunnen, ofwel rechtstreeks, ofwel via een arts. Topic starter kan aan zijn gegevens als hij het simpelweg even aan zijn huisarts vraagt. Wat mij betreft wordt de wet dus nageleefd. TS is van mening dat hij op zijn wenken moet bediend worden door het labo. Hij houdt er dus een andere mening op na. Mij niet gelaten...
Verder is het niet aan ons om te oordelen wat belangrijk en niet belangrijk is.
Niemand verbiedt ons om een eigen mening te hebben hierrond. Ik vind naar het gerecht gaan voor zo'n bagatel gewoonweg belachelijk. TS geeft zelf aan dat hij dit doet omdat hij tijd heeft als gepensioneerde. Dat zegt genoeg, denk ik. Het lijkt me eerder "tijdvedrijf" te zijn voor de TS, dan wat anders. Ik denk niet dat dit moet aangemoedigd worden...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Gebruiker21
Berichten: 10802
Juridisch actief: Nee

#30 , 1 jaar 8 maand geleden (11 apr 2018 16:50)

Zijn zelfbepalingsrecht wordt onrecht aangedaan.
Als zijn huisarts weigert de resultaten mee te delen, wel ja, maar heeft de topic starter zijn huisarts al iets gevraagd?

Je kan ook moeilijk doen om moeilijk te doen, hé... Afin, 'k ga er mijn tijd niet meer insteken. Topic starter mag zijn beide pollekes kussen als dit zijn grootste zorg is op dit moment...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”