Bloedonderzoek

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

Bloedonderzoek

#1 , 10 apr 2018 15:27

Deze morgen mijn bloed eens laten controleren in de kliniek met voorschrift van huisarts, was een routine controle na 2 jaar, ik vroeg of ze mij wilden ook de uitslag me willen mailen tegen betaling natuurlijk, waarop ze me zei dat dit onmogelijk was en ik me moet wenden naar de huisarts, nu zal het zeker nog 2 maanden zijn eer ik de huisarts bezoek om voorschriften voor pilletjes.
Kan ik eisen dat men mijn uitslag me bergen ??
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
mava105
Berichten: 19419
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 10 apr 2018 15:51

Bij onze huisarts mag je 2 dagen later even bellen, en geeft ze u die uitslagen wel. Gratis en voor niets

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#3 , 10 apr 2018 16:09

Het labo stuurt enkel de gemeten waarden door. Het is daarna aan de huisarts (die normaal ook uw medische achtergrond kent) om deze waarden te interpreteren en u de correcte conclusies mee te delen. Vandaar dat een labo zelden die meetwaarden rechtstreeks naar de patiënt stuurt, aangezien deze er weinig zal uit kunnen opmaken.

Zoals hierboven gezegd: gewoon even bellen met uw huisarts. Els je echt de meetwaarden wenst, kan hij je die wel doorsturen.
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Reclame

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#4 , 10 apr 2018 16:13

Vroeger werd het bloed afgenomen door een ander labo en die stuurde altijd zonder vragen dit op per brief, vandaar dat ik die vraag stelde.
Nu als ik foto's laat nemen krijg ik een kaartje mee met een code en ik kan al die foto's thuis bekijken, dit doen ze ook zonder er naar te vragen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#5 , 10 apr 2018 16:21

Dit hangt volledig af van de dienst die je raadpleegt. Veel ziekenhuizen werken bijvoorbeeld met NexuzHealth, waardoor foto's, scans etc... voor de patiënten raadpleegbaar zijn (maar zeker niet alle info die het ziekenhuis over je heeft). Zo zullen er labo's zijn die ook via zo'n platform werken om resultaten te delen met huisarts en / of patiënt, maar andere labo's zullen niet met zo'n platform werken.

Maar wat is er mis met gewoon even naar je huisarts te bellen of even langs te gaan om de resultaten te bespreken? Zomaar de waarden lezen in die tabellen zal je niet veel wijzer, maken, hoor... In zo'n verslag staat echt niet "Patiënt is over het algemeen gezond, maar moet letten op blah, blah, blah..." Neen, er staat: "Waarde X = A microgram, Waarde Y = B%, Waarde Z = C", etc... Meer niet. Op basis van die info kan uw huisarts dan in mensentaal uitleggen wat er al dan niet scheelt...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

pluspower
Berichten: 96
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 apr 2018 16:34

Eenmaal per jaar ga ik op bloedonderzoek in een ziekenhuis. De uitslag ontvang ik gratis enkele dagen nadien per post (niet per email). Daarop staat mijn uitslag met daarnaast een tabel met de normale waarden.

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#7 , 10 apr 2018 16:39

dit vind ik ook maar normaal, heb zopas een mail naar de kliniek - labo gestuurd
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

The Oscars
Berichten: 357
Juridisch actief: Nee

#8 , 10 apr 2018 17:29

U kan rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van uw huisarts) bij het labo een kopie opvragen van de gegevens en dit op basis van artikel 9, paragraaf 3 WPR en artikel 10, paragraaf 2 WVP.

Wet Verwerking Persoonsgegevens (art. 10, par 2)

(Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#9 , 10 apr 2018 19:56

U kan rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van uw huisarts) bij het labo een kopie opvragen van de gegevens en dit op basis van artikel 9, paragraaf 3 WPR en artikel 10, paragraaf 2 WVP.

Wet Verwerking Persoonsgegevens (art. 10, par 2)

(Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>
Dit was wat ik zocht !!!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

basejumper
Berichten: 3487
Locatie: Diest

#10 , 10 apr 2018 21:34

Ik Heb het afgelopen jaar 2 keer mijn bloed laten testen. Dokter vroeg me zelf of ik een kopietje wou. Stak de ochtend nadien in mijn mailbox. Rechtstreeks van het labo.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#11 , 11 apr 2018 08:08

gisteren avond laat 21:45 uur kreeg ik de volgende mail

Geachte Heer Cxxxs,

Zoals u deze morgen verteld is, kunnen we de resultaten enkel bezorgen aan de aanvragende arts.

Met vriendelijke groeten

dr. Axxx Pxxxx
klinisch bioloog - ziekenhuishygiënist

tel.: 09 xxxxxx

Deze morgen heb ik dit terug gestuurd

Hallo,
Een beetje verbaast daar de meeste labo's dit wel doen.

Daarom vraag ik ook dat u de wetgeving er ook zult over respecteren!

8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art:10 § 2.WVP (Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>
(Onverminderd het bepaalde in artikel 9, § 2, van voornoemde wet, kan op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene, de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.) <W 2002-08-22/45, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 06-10-2002>

22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt.

art:,9 § 3. De patiënt heeft recht op afschrift van het geheel of een gedeelte van het hem betreffend patiëntendossier (...), overeenkomstig de in § 2 bepaalde regels. Ieder afschrift vermeldt dat het strikt persoonlijk en vertrouwelijk is.

Ik hoop dan ook dat ik ook dat je aan mijn vraag tegemoet zal komen

hoogachtend
Cxxxx jxxxx
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

artemis
Berichten: 3085

#12 , 11 apr 2018 09:34

De opdrachtgevende arts had moeten aanvinken dat aan u ook een kopie bezorgd werd.

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15276
Juridisch actief: Nee

#13 , 11 apr 2018 09:52

Op de opdracht brief kon je niks aanvinken, en heb het gevraagd voor ze prikten.

Het is niet de arts die de opdracht betaald , maar wel de ziekenfonds die dit betaald uit hoofde van mij.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

The Oscars
Berichten: 357
Juridisch actief: Nee

#14 , 11 apr 2018 10:07

De opdrachtgevende arts had moeten aanvinken dat aan u ook een kopie bezorgd werd.
Zie in die zin het advies Nationale Raad Orde van Geneesheren: https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/ad ... resultaten

Gebruiker21
Berichten: 10787
Juridisch actief: Nee

#15 , 11 apr 2018 11:54

De wettekst zegt toch dat dit ook via een arts kan gebeuren? Het labo kan dus perfect zeggen: "Sorry, maar je zal even met uw voorschrijvende arts moeten gaan praten."

Het labo heeft verder geen globaal medisch dossier van de patiënt. Dit heeft de huisdokter. Dus voor een afschrift daarvan zal je ook even de huisdokter moeten raadplegen.

Ik begrijp niet goed waarom je zo'n schrik hebt van de huisdokter?
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”