medisch dossier opvragen

mae
Topic Starter
Berichten: 15

medisch dossier opvragen

#1 , 1 jaar 8 maand geleden (04 apr 2018 09:01)

Onze vader is onlangs overleden. Wij hadden al enige tijd door omstandigheden nauwelijks contact met hem. Wij weten bijgevolg niet hoe zijn gezondheid in de laatste maanden voor zijn dood was en waaraan hij overleden is. Iedereen beroept zich op het beroepsgeheim als wij informatie vragen.
Kunnen wij (zijn kinderen) zijn medisch dossier opvragen? Hoe moeten wij hiervoor tewerk gaan?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
The Oscars
Berichten: 328
Juridisch actief: Nee

#2 , 1 jaar 8 maand geleden (04 apr 2018 14:37)

Kinderen hebben inzagerecht in het patiëntendossier, overeenkomstig artikel 9, paragraaf 4 Wet Patiëntenrechten (afgekort: WPR).

Inzage na het overlijden van de patiënt (art. 9, paragraaf 4 WPR)

Na het overlijden van de patiënt hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiënt, via een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar, het in § 2 bedoelde recht op inzage voorzover hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De aangewezen beroepsbeoefenaar heeft ook inzage in de in § 2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.

mava105
Berichten: 18500
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 1 jaar 8 maand geleden (04 apr 2018 15:55)

een door de verzoeker aangewezen beroepsbeoefenaar, ]
De aanvraag moet dus gebeuren door een andere dokter

Reclame

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”