Welke arts heeft recht tot inzage medisch dossier

mava105
Berichten: 19380
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

Re: Welke arts heeft recht tot inzage medisch dossier

#16 , 14 feb 2018 09:00

Met mijn EID en een kaartlezer, kan ik zelf in mijn medische dossier kijken, alle verslagen van dokters, alle medische beelden en scans en naar hartenlust bekijken. Ik kan er enkel niets in wijzigen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Jabbe
Berichten: 586

#17 , 19 feb 2018 18:03

Ik heb al een tijd die e-Health-evolutie gevolgd en dit is wat ik zover weet:
Blijkbaar kunnen ook bepaalde ziekenhuizen het medisch dossier raadplegen dat gemaakt werd in een ander ziekenhuis als die een overeenkomst hebben. En dit hoort blijkbaar ook automatisch bij die consent. Wat als je dit niet wenst? Je hebt geen keuze om dit al dan niet uit te sluiten van je consent.

Ik heb begrepen dat dat wel mogelijk is, t.t.z. dat je de een of andere arts of ziekenhuis kan uitsluiten. Normaal kun je aan je huisarts die je GMD beheert vragen om dit te doen. Maar zelf zou je ook in de mogelijk moeten verkeren om dat te kunnen doen. Als het nu nog niet het geval is, is het alleszins voorzien in de toekomst. Vraag vooral na bij je huisarts.
Is het gewoonweg niet veiliger om die consent volledig in te trekken? Als je doorverwezen wordt geeft de huisarts toch alle medische relevante informatie mee in de verwijsbrief? Is dat eigenlijk niet voldoende?
Wel vervelend als je via spoed wordt opgenomen, naar de radiologie moet en je eigenlijk recent al x-rays hebt laten nemen in een andere voorziening voor een gelijkaardige reden. NIet zo gezond en dikwijls onnodig als men niet over meer informatie beschikt. Toegang tot uw dossier kan dan helpen om efficiënter te werk te gaan.
Als je naar een arts in een ziekenhuis gaat kan die automatisch je med dossier zien eens je die consent gegeven hebt. Hij hoeft mijn toestemming blijkbaar niet te vragen.

De consent is een algemene toestemming, daarna kun je die laten limiteren (voorlopig) via je huisarts tot diegene aan wie je de toegang wil ontzeggen.
Hoe komt het dat je de samenvatting van de huisarts op vitalink zelf niet kan inkijken? Heb je het recht om daar een afschrift van te vragen?

Je kan het meteen aan je huisarts zelf vragen om de samenvatting te geven. Deze beheert immers je dossier (GMD)
Idem voor de apotheker. Eender welke apotheek ziet jouw medicatielijst? Of is dit voorbehouden aan de eigen apotheker?
Bij gelijk welke apotheek wordt je voorschrift ingelezen (barcode of QR-code op het nieuw voorschift) of online via eRecipe waarbij je je met je eID aanmeldt (die bevat je SIS-gegevens). De apotheek ziet enkel bij wie je bent verzekerd, en welke medicijnen door je huisarts zijn voorgeschreven. Jij kan aangeven welke medicijnen voor uitvoering vatbaar zijn, want soms zijn niet alle voorschriften (die een tijd geldig blijven) direct af te halen.
Ik weet niet in welke mate het medisch dossier veilig is.
Het medisch dossier is volledig beveiligd en beperkt in functie van het specifiek beroep van de zorgverlener (tandarts, apotheker, chirurg, enz...).
Stel dat je voor een advies bij een arts gaat, en je wil niet dat jouw huisarts of andere artsen dit op hun scherm zien? Dat moet toch mogelijk zijn?
Daar hebben ze eigenlijk geen belang bij. U zal geen strafpunten krijgen als u een tweede mening zoekt. Dat is uw recht.
Iemand die voor- en nadelen naast elkaar heeft gelegd inzake privacy? En daar een mening over heeft?
Zoals eerder aangegeven wordt enkel toegang verleend aan diegene die informatie nodig heeft in functie van zijn of haar specialisatie of beroep. Deze zorgverleners zijn trouwens gebonden aan het beroepsgeheim, dus de privacy wordt aldus gewaarborgd.

Jabbe
Berichten: 586

#18 , 20 feb 2018 15:39

Deze uitleg geeft alle informatie weer die uw vragen zou moeten beantwoorden op een toch wel duidelijke manier: https://www.cm.be/media/Patient-HealthV ... -18613.pdf

We zullen er steeds meer van horen, maar hier staat al op een rijtje::
1. Vitalink is een systeem van de Vlaamse overheid dat verbonden is met het federale e-Health platform.
Om bij Vitalink in te loggen met je eID gebruik je de Patient Health Viewer (te downloaden via de website van je ziekenfonds)

2. eHealth is een systeem van de FOD Volksgezondheid.
Het is op eHealth dat de patient consent of “geïnformeerde toestemming” wordt geregistreerd.
Zo kan Vitalink altijd verifiëren wie toegang heeft tot welke gegevens, of de arts wel de arts is van de patiënt, of the patiënt wel de patiënt is met wie de arts een therapeutische relatie heeft, enz...

De patient consent kan worden geregistreerd via de Patient HealthViewer (VITALINK) of rechtstreeks: https://www.ehealth.fgov.be/webconsent/ ... anguage=nl

3. MyCareNet is een centraal dienstenplatform (van de federale overheid, door RIZIV, eHealth & het Nationaal Intermutualistisch College (*)) dat gebruikt kan worden door individuele zorgverleners en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de ziekenfondsen.
Bvb. dat u slechts remgeld dient te betalen aan de balie het ziekenhuis na een consultatie komt doordat het ziekenhuis uw verzekerbaarheid door uw ziekenfonds kon valideren via MyCareNet. (*) Het INC groepeert de zeven verschillende mutualiteiten in ons land)
Vanaf februari 2018 kunnen alle huisartsen (als ze dat willen) bij contante betaling voortaan een eAttest afleveren via MyCareNet aan het ziekenfonds van hun patiënt, zodat briefjes en klevertjes overbodig worden. Later volgen tandartsen en specialisten.

Reclame

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”