Welke arts heeft recht tot inzage medisch dossier

informatie123
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Welke arts heeft recht tot inzage medisch dossier

#1 , 2 jaar 2 maand geleden (02 okt 2017 09:29)

Hebben alle artsen recht op alle informatie in uw persoonlijk medisch dossier?

Bijvoorbeeld week 1 ga je langs bij de huisarts, heeft een andere arts, specialist dan recht tot inzage in een labo-onderzoek die gebeurd is bij die huisarts?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 18500
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 2 jaar 2 maand geleden (02 okt 2017 09:33)

Indien jij toestemming hebt gegeven voor inzage in uw medische dossier, wel.

denlowie
Berichten: 14700
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 jaar 2 maand geleden (02 okt 2017 09:35)

Elk goede specialist zal wel zelf een bloed onderzoek laten doen zeker !

Ik heb nog nooit geweten dat een specialist gegevens opvraagt aan een huisarts, wel het omgekeerde.

Tenzij dat huisartsen ook op de patientconsent.be staat met zijn gegevens maar denk het niet.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

informatie123
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#4 , 2 jaar 2 maand geleden (02 okt 2017 10:00)

Die toestemming geven, is dat bij het afsluiten van het medisch dossier bij de huisarts m.a.w. louter op vraag of echt via de weg (aanvragen via identiteitskaart, via mutualiteit toestemming geven, ... Allez dat is wat ik online gevonden heb op het globaal medisch dossier)

Franciscus
Berichten: 33510

#5 , 2 jaar 2 maand geleden (02 okt 2017 13:00)

Via haar huisarts hebben we alle gegevens die nodig waren van ziekenhuis bij overlijden van moeder.
Deze gegevens waren bestemd voor verzekering. Was geen probleem.

informatie123
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#6 , 2 jaar 2 maand geleden (03 okt 2017 14:05)

Hierbij heb ik dan toch nog 1 laatste vraag.

Mijn dochter moet haar wijsheidstanden onder volledige narcose laten trekken. Hiervoor heeft ze bij de huisarts haar bloed moeten laten onderzoeken en werd er een pre operatief dossier opgesteld.

Alles werd op papier meegegeven en moesten we zeker en vast meehebben op dag van de opname. WIj hebben de toestemming gegeven tot inzage medisch dossier, dus dan zou je toch veronderstellen dat het desbetreffende ziekenhuis toch tenminste het bloedresultaat kan inzien,.....? Iemand enige ervaring?

informatie123
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#7 , 2 jaar 2 maand geleden (05 okt 2017 10:44)

Iemand enig idee omtrent bovenstaande vraag?
Ondertussen operatie gebeurd en info gekregen ivm cozo. Platform waarop info patiënten w doorgegeven.

Als ik het dus goed begrepen heb kunnen enkel artsen met therapeutische relatie je gegevens raadplegen. Of klopt dit niet. Is er nog een verschil tussen behandelende arts?

Of als je gegevens op cozo gedeeld worden met je toestemming, je gaat op consultatie bij een nieuwe arts ziet hij dan automatisch alle gegevens of eventueel enkel relevante info.. ..

Jabbe
Berichten: 586

#8 , 2 jaar 2 maand geleden (05 okt 2017 17:03)

Het GMD is onder beheer van je huisarts. Dit dossier kan o.v.v. een sumehr (beknopt medisch dossier met de kerngegevens van een patiënt) via het eHealth-platform geconsulteerd worden, maar die uitwisseling van medische gegevens kan pas als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven (= geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens, of eHealthConsent), hetzij aan zijn huisarts, hetzij online via zijn eID. De patiënt kan ook bepaalde specifieke zorgverleners uitsluiten van de toegang tot zijn gezondheidsgegevens (voor de gegevensuitwisselingen die onder deze toestemming vallen).

Naast het meest actieve Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen (CoZo) zijn er nog vier andere e-Health-platformen (ABruMet (Brussel), RSW (Wallonië) en Ziekenhuisnetwerk KU Leuven). CoZo is geïntegreerd met Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid
om gezondheidsgegevens veilig te delen. Via het CoZo-platform kunnen zorgverleners dus ook vaccinatiegegevens,
medicatieschema’s en het sumehr consulteren.
Voor de therapeutische relaties is het gebruik van de eID van de patiënt vereist. Door de eID uit te lezen krijgt men toegang tot het "basis"-beheer van deze relaties (het beheer beperkt zich in dit geval tot de relaties tussen de betrokken zorgverlener en zijn patiënt). Als bovendien de pincode van de patiënt wordt ingevoerd, krijgt de zorgverlener toegang tot een “geavanceerd” beheer en kan hij, op vraag van de patiënt, diens therapeutische relaties met andere zorgverleners beheren.

Ilenae
Berichten: 35

#9 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 19:10)

Blijkbaar kunnen ook bepaalde ziekenhuizen het medisch dossier raadplegen dat gemaakt werd in een ander ziekenhuis als die een overeenkomst hebben. En dit hoort blijkbaar ook automatisch bij die consent. Wat als je dit niet wenst? Je hebt geen keuze om dit al dan niet uit te sluiten van je consent.

Is het gewoonweg niet veiliger om die consent volledig in te trekken? Als je doorverwezen wordt geeft de huisarts toch alle medische relevante informatie mee in de verwijsbrief? Is dat eigenlijk niet voldoende?

Als je naar een arts in een ziekenhuis gaat kan die automatisch je med dossier zien eens je die consent gegeven hebt. Hij hoeft mijn toestemming blijkbaar niet te vragen.

Hoe komt het dat je de samenvatting van de huisarts op vitalink zelf niet kan inkijken? Heb je het recht om daar een afschrift van te vragen?

Idem voor de apotheker. Eender welke apotheek ziet jouw medicatielijst? Of is dit voorbehouden aan de eigen apotheker?

Ik weet niet in welke mate het medisch dossier veilig is.

Stel dat je voor een advies bij een arts gaat, en je wil niet dat jouw huisarts of andere artsen dit op hun scherm zien? Dat moet toch mogelijk zijn?

Iemand die voor- en nadelen naast elkaar heeft gelegd inzake privacy? En daar een mening over heeft?

sjoklat
Berichten: 3

#10 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 20:01)

zelf heb ik dit consent volledig ingetrokken nadat bleek dat mijn farmaceutisch dossier gedeeld stond, zonder dat ik daarvoor toestemming had verleend.
Onlangs heb ik een kleine ingreep ondergaan. Mijn huisarts stuurde mijn bloedonderzoek en alle nodige gegevens door naar de specialist. Dit was voldoende.

Ilenae
Berichten: 35

#11 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 20:05)

Mag ik weten hoe jij dit consent ingetrokken hebt?


Ilenae
Berichten: 35

#13 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 20:18)

Dank je. Heb je kunnen natrekken dat geen enkele arts jouw medisch dossier nog kan inkijken? En wat doe je dan met jouw dossier in een ziekenhuis? Dat kan elke arts van dat ziekenhuis toch inkijken?

mava105
Berichten: 18500
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#14 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 20:20)

Waarom is iedereen hier toch zo tegen? De dag dat je bij hoogdringendheid wordt binnengebracht op spoed, zal je blij zijn dat de artsen weten wie ze op hun tafel hebben. Ik ben al bijna 3 jaar goede klant in een paar ziekenhuizen (spijtig genoeg). Zelfs voor het maken van mijn volgende afspraak, kunnen ze rekening houden met de afspraken in de andere ziekenhuizen.

Ilenae
Berichten: 35

#15 , 1 jaar 10 maand geleden (13 feb 2018 20:47)

Ik ben niet voor of tegen. Voor mij is het louter een vraag over privacy. Het is mij niet duidelijk hoe ver dit consent reikt. En het gaat over zeer persoonlijke informatie.

Stel dat er in jouw medisch dossier bepaalde ziekten of aandoeningen te zien zijn die absoluut niet meer relevant zijn en waarvan je niet wil dat die nog vermeld worden? Ook kan ik mij voorstellen dat je bepaalde medische toestanden niet wil delen met anderen behalve met de arts die jou voor die toestand behandelde.

Daarom zou het goed zijn als je zou weten wat er in dat gmd staat. Toch? heb je recht van inzage? Of heb je het recht om bepaalde gegevens uit dat dossier te doen verwijderen?

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”