Medisch beroepsgeheim & verwijderen medisch dossier

devosthomas
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

Medisch beroepsgeheim & verwijderen medisch dossier

#1 , 14 mei 2019 20:27

Beste,

Als student management en beleid in de gezondheidszorg zonder juridische kennis moet ik binnen enkele weken een examen afleggen met betrekking tot de juridische aspecten van de gezondheidszorg. Hiervoor moet ik enkele casussen oplossen en ik vroeg me af of jullie mij op weg konden zetten bij deze twee vragen aangezien ik hier geen sluitend antwoord op kan vinden.

Enerzijds komt volgende vraag naar boven:
"Een arts krijgt een anonieme melding dat een radioloog in het ziekenhuis veel beroepsfouten maakt omdat hij dementerend zou zijn. Wat kan de arts doen?", ik veronderstel dat dit nauw verband houdt met het beroepsgeheim, maar ik vind nergens of dit als een uitzondering wordt gezien. Is hier eventueel een eerder gekend arrest over?

Anderzijds is er ook volgende casus: een patiënt werd 8 jaar geleden een tijd opgenomen op de psychiatrische afdeling omwille van waanideeën. Nu wilt deze patiënt zijn gegevens en dossier laten wissen. Hij verklaart volledig gezond te zijn en heeft schrik dat zijn verleden invloed zal hebben op zijn professionele leven. Hoe pak je dit aan?"

Als ik de laatste casus goed interpreteer is dit niet mogelijk, maar heb je als patiënt geen vrees dat dit een impact kan hebben op zijn toekomstig professionele leven aangezien de arts zich aan het beroepsgeheim moet houden. Het vernietingsrecht is in België niet van toepassing, is deze redenering correct?

Ik dank u voor uw tijd en kennis.

Met vriendelijke groet

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.

devosthomas
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#3 , 17 mei 2019 10:04

Wat kan je doen als je als arts een anonieme melding hebt gekregen dat een radioloog in uw ziekenhuis veel beroepsfouten maakt omdat hij dementerend zou zijn?

Reclame

devosthomas
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#4 , 17 mei 2019 10:13

Ja, ik heb zeker de moeite al gedaan om dingen op te zoeken. Maar ik weet enerzijds niet of het door deze anonieme melding onder het beroepsgeheim valt (ook al ben ik vrij zeker van wel) en anderzijds of we hier kunnen spreken van een noodtoestand...

Want de noodtoestand is al volgt gedefinieerd:

"Onder een noodtoestand verstaat men een situatie waarin het overtreden van strafrechtelijke bepalingen het enige middel is om andere, meer belangrijke, door de wet
erkende waarden of belangen (= rechtsgoederen) te vrijwaren. Om van een noodtoestand te kunnen spreken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten
eerste moet er een daadwerkelijk en onmiddellijk gevaar dreigen. Ten tweede moet
het belang of de waarde die men wil beschermen minstens van gelijke waarde zijn
dan het belang of de waarde uit de bepaling die men wil schenden. En tenslotte, moet
het doorbreken van het beroepsgeheim de enige mogelijkheid zijn om het gevaar af
te wentelen."

LeenW
Berichten: 9720

#5 , 17 mei 2019 10:16

Doorgeven aan uw directie lijkt mij de logische oplossing.

devosthomas
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#6 , 17 mei 2019 10:22

Doorgeven aan uw directie lijkt mij de logische oplossing.
Valt een anonieme melding niet onder het beroepsgeheim?

LeenW
Berichten: 9720

#7 , 17 mei 2019 10:34

Doorgeven aan uw directie lijkt mij de logische oplossing.
Valt een anonieme melding niet onder het beroepsgeheim?
U zal dat als arts beter weten, maar m.i. is er geen medische insteek in dit verhaal. U geeft enkel een melding door, geen medische diagnose.

Zelfs als dit onder het beroepsgeheim valt, is er toch opheffing mogelijk als er een ernstig en dreigend gevaar is voor anderen?

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”