medeplichtig fiscale fraude?

LYNX XX
Berichten: 133
Juridisch actief: Nee

Re: medeplichtig fiscale fraude?

#16 , 29 aug 2020 12:04

Een niet geconventioneerde arts vermeld het werkelijke bedrag op het attest voor de mutualiteit.
Patiënt krijgt enkel terugbetaald volgens tarieven geconventioneerd.

Momenteel is het eAttest al veelvuldig in gebruik, welk bedrag hij daar aangeeft hebben wij geen vat op. Patiënt betaalt het bedrag en ontvangt zelfs geen bewijs. Terugbetaling ( bedrag nomenclatuur ) enkele dagen later op zijn bankrekening.

Het surplus van € 20.00 dat TS betaalt, is een extraatje voor de arts. Het is te betalen of geen raadpleging. Is ook gangbaar bij specialisten met naam, eerst een bedrag ( zonder bewijs ) betalen te nemen of te laten, gewoonlijk bij het intake gesprek.

Mutualiteiten kennen deze gebruiken zeker en vast maar laten begaan. Zelfs voor aangerekende ( niet verstrekte prestaties ).

In deze sector is het ook van : ons kent ons. Misbruiken alom.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Marcus Aurelius
Berichten: 1925
Juridisch actief: Nee

#17 , 29 aug 2020 12:19

T.S., om op uw vraag te antwoorden. Neen u pleegt geen fiscale fraude gezien u kan bewijzen welk bedrag u betaald heeft. Er zijn onvoldoend gegevens bekend om uit te maken of deze arts fiscale fraude pleegt, gezien wij niet weten wat hij uiteindelijk in zijn belastingaangifte inbrengt. Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de verstrekking die gedekt wordt in de ziektekostenverzekering en een bedrag dat betaald worden voor prestaties, die verder kunnen gaan dan een consultatie en die niet ingedekt wordt door de ziektekostenverzekering. T.S. heeft voldoende antwoorden ontvangen die relevant zijn in dit topic. Ik meen dan ook dat dit topic best afgesloten wordt.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

LYNX XX
Berichten: 133
Juridisch actief: Nee

#18 , 29 aug 2020 12:35

https://www.test-aankoop.be/gezond/gezo ... rstarieven

In ieder geval pleegt TS zeker geen fraude.

Reclame

denlowie
Berichten: 15437
Juridisch actief: Nee

#19 , 29 aug 2020 14:40

Spreekt men niet te snel over fiscale fraude ?

Als deze dokter enkel op het getuigschrift voor de klant het juiste bedrag geschreven en op het dubbel niks dan was er hier zelfs geen vraag geweest .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

jef007
Berichten: 1306

#20 , 29 aug 2020 15:20

het "dubbel" ?
is dat de doorslag ( carbon)?
moest daar nog een ander bedrag staan, dan pleegt hij ook nog valsheid in geschrifte!

Thomas Morus
Berichten: 3394
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#21 , 29 aug 2020 15:25

De arts pleegt alleszins fraude:

"Artikel 320, WIB 92 (aj. 2013)§ 1. Personen dieeen vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen zijn gehouden voor elke in geld, per check of op andere wijze gedane inning van honoraria, commissielonen, bezoldigingen, terugbetalingen van kosten of andere beroepsontvangsten, een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af te leveren dat gelijktijdig in origineel en duplo wordt opgesteld en dat wordt getrokken uit een boekje waarvan het model en de wijze waarop de bedoelde belastingplichtigen ervan worden voorzien, worden vastgesteld door de Minister van Financiën;

Aangezien TS effectief een fiscaal ontvangstbewijs heeft gekregen (= de strook onderaan de ereloonnota) vermeldt dat een verkeerd bedrag.en dat is een inbreuk op vermeld artikel 320.
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

Thomas Morus
Berichten: 3394
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#22 , 29 aug 2020 15:38

Een niet geconventioneerde arts vermeld het werkelijke bedrag op het attest voor de mutualiteit.
Patiënt krijgt enkel terugbetaald volgens tarieven geconventioneerd.

Momenteel is het eAttest al veelvuldig in gebruik, welk bedrag hij daar aangeeft hebben wij geen vat op. Patiënt betaalt het bedrag en ontvangt zelfs geen bewijs. Terugbetaling ( bedrag nomenclatuur ) enkele dagen later op zijn bankrekening.

In deze sector is het ook van : ons kent ons. Misbruiken alom.
Klopt niet hoor want ook dan MOET de arts ontvangstbewjs geven:

"Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds.

Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven. Dit moet je niet indienen bij je ziekenfonds. Hou het bewijs evenwel bij tot de tegemoetkoming op je rekening staat of indien je aanspraak maakt op een aanvullende terugbetaling van een extra verzekering. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je ook informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds."

bron: website CM
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

janzonderlicht
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#23 , 29 aug 2020 16:41

Alles is gezegd en TS kan daarnaar handelen - JurecaBE - moderator. Indien iemand een andere mening laat het maar weten dan bekijken we de zaak.


Waarom werd het onderwerp van mijn vraag afgesloten?
Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen betreffende mogelijke medeplichtigheid voor betaling in het zwart. Mijn vriend betaalde cash met geld en moest in het zwart 20 EUR betalen.
De vraag gaat niet over de terugbetalingsmodaliteiten van de mutualiteit.
Daarom slaat het antwoord van Marcus Aurelius helaas de bal mis. Bovendien vraagt hij de draad af te sluiten na een antwoord naast de kwestie:

"T.S., om op uw vraag te antwoorden. Neen u pleegt geen fiscale fraude gezien u kan bewijzen welk bedrag u betaald heeft. Er zijn onvoldoend gegevens bekend om uit te maken of deze arts fiscale fraude pleegt, gezien wij niet weten wat hij uiteindelijk in zijn belastingaangifte inbrengt. Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de verstrekking die gedekt wordt in de ziektekostenverzekering en een bedrag dat betaald worden voor prestaties, die verder kunnen gaan dan een consultatie en die niet ingedekt wordt door de ziektekostenverzekering. T.S. heeft voldoende antwoorden ontvangen die relevant zijn in dit topic. Ik meen dan ook dat dit topic best afgesloten wordt."

Nogmaals het gaat niet over dekking van ziektekosten, wel over het afleveren van een correcte fiscale kwitantie (art. 320 WIB).. Het is me nu wel duidelijk dat die verplichting bestaat uit hoofde van de arts, maar gaat de patiënt mee in de fout als hij aanvaardt dat niet het juiste bedrag wordt vermeld (de overtreding is zichtbaar voor de patiënt)?
Lijkt me zelfde fout als bv aanvaarden dat de loodgieter slechts een deel factureert en de rest in het zwart ontvangt.

Iemand?

Franciscus
Berichten: 34716

#24 , 29 aug 2020 17:02

U betaalde maar dat maakt u nog geen medeplichtige.
Stel uw ziekenfonds in kennis ( geef copieën) hou de originele documenten bij . Uiteraard het DA moet bij het ziekenfonds komen daarvan houdt u een copië.
U kan de fiscale dienst in kennis stellen die zullen dan wel o.a. contact opnemen mer Riziv.

Terug naar “Medisch- & Sportrecht”