Pagina 1 van 1

Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 09:36)
door leovan125
Hallo iedereen

Ik heb een nogal ongewone vraag voor jullie. Hopelijk kan iemand me helpen.

Ik heb korte tijd geleden een examen gedaan bij het Rode Kruis voor een vervolgcursus van EHBO. De persoon die het examen afnam heeft op zijn eentje beslist, zonder overleg met de twee andere examinatoren die het examen eveneens afnamen, om mij een onvoldoende te geven voor het examen op basis van zeer onduidelijke argumenten waarmee ik absoluut niet akkoord ga. Een tweede examenkans werd me ook niet aangeboden.

Kent iemand de procedure om een examenresultaat van een organisatie te betwisten? Aangezien het hier niet gaat om hoger onderwijs, maar wel om een erkende opleiding, vraag ik me af hoe ik dit resultaat kan aanvechten.

Alvast bedankt voor jullie hulp en antwoorden.

Met vriendelijke groet

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 10:46)
door LeenW
Inderdaad een vrij ongewone vraag. Ik denk dat u daarvoor best eens naar de afdeling van de opleidingen bij het Rode Kruis belt.

Ik vermoed dat dit een praktijkexamen was? Dan is het natuurlijk moeilijk om achteraf aan te tonen dat hetgeen u deed wel correct was.

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 10:55)
door leovan125
Inderdaad een vrij ongewone vraag. Ik denk dat u daarvoor best eens naar de afdeling van de opleidingen bij het Rode Kruis belt.

Ik vermoed dat dit een praktijkexamen was? Dan is het natuurlijk moeilijk om achteraf aan te tonen dat hetgeen u deed wel correct was.
Bedankt voor uw antwoord. Maar zij kunnen toch ook niet aantonen dat ik een fout heb begaan? Heb ik sowieso recht op een herkansing, en zoja, kan ik een getuige erbij vragen?

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 10:57)
door LeenW
Inderdaad een vrij ongewone vraag. Ik denk dat u daarvoor best eens naar de afdeling van de opleidingen bij het Rode Kruis belt.

Ik vermoed dat dit een praktijkexamen was? Dan is het natuurlijk moeilijk om achteraf aan te tonen dat hetgeen u deed wel correct was.
Bedankt voor uw antwoord. Maar zij kunnen toch ook niet aantonen dat ik een fout heb begaan? Heb ik sowieso recht op een herkansing, en zoja, kan ik een getuige erbij vragen?
Zij moeten dat niet aantonen, zij hebben u namelijk al officieel beoordeeld. Herkansing of getuigen zal van het examenreglement afhangen.

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 17:13)
door leovan125
Inderdaad een vrij ongewone vraag. Ik denk dat u daarvoor best eens naar de afdeling van de opleidingen bij het Rode Kruis belt.

Ik vermoed dat dit een praktijkexamen was? Dan is het natuurlijk moeilijk om achteraf aan te tonen dat hetgeen u deed wel correct was.
Bedankt voor uw antwoord. Maar zij kunnen toch ook niet aantonen dat ik een fout heb begaan? Heb ik sowieso recht op een herkansing, en zoja, kan ik een getuige erbij vragen?
Zij moeten dat niet aantonen, zij hebben u namelijk al officieel beoordeeld. Herkansing of getuigen zal van het examenreglement afhangen.
Waar vind ik dat examenreglement?

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 19:59)
door mava105
Daar waar je de les gevolgd hebt en uw examens afgelegd. Als je bij het examen evenveel moeite hebt gedaan als voor het vinden van een oplossing op uw vraag, snap ik dat je niet geslaagd bent.

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 20:19)
door leovan125
Daar waar je de les gevolgd hebt en uw examens afgelegd. Als je bij het examen evenveel moeite hebt gedaan als voor het vinden van een oplossing op uw vraag, snap ik dat je niet geslaagd bent.
Mava105, ik weet niet of u weet wat de bedoeling van dit forum is, maar volgens mij is het de bedoeling om mensen met juridische vragen te helpen en niet om ze de les te lezen. Als u dat wil doen, denk ik dat het beter is om andere fora op te zoeken.

Maar om op uw vraag te antwoorden, aangezien het Rode Kruis geen klassieke onderwijsinstelling is, wist ik niet dat ze een examenreglement moesten hebben en waar zich dat bevindt (afdeling, nationaal niveau)...

Maar ja, voor mensen zoals u is het gemakkelijker om snel een oordeel te vellen in plaats van vijf minuten na te denken voor ze iets typen en publiceren op een forum.

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (07 dec 2016 22:57)
door Franciscus
U hebt een cursus gevolgd bij het Rode Kruis.
Wel die geven geen diploma's af en of ze een examenreglement hebben is mij niet direct geweten.
Welke erkende opleiding dan wel???

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (12 dec 2016 10:37)
door Lasto
De vraag die moet worden beantwoord is: handelt Rode Kruis Vlaanderen vzw als een administratieve overheid bij het evalueren van praktijkexamens?

Is het antwoord ja, dan is het van belang na te gaan of er een examenreglement bestaat en of er beroepsmogelijkheden in zijn voorzien. Die beroepsmogelijkheden moet je in dat geval eerst uitputten. Nadien zou beroep mogelijk zijn bij de Raad van State.

Is het antwoord nee (en ik ben geneigd om inderdaad "nee" te zeggen), dan zit je in een louter contractuele situatie. Er moet dan worden nagegaan in welke omstandigheden de cursist "recht" heeft op een diploma. Dat kan op basis van een reglement, een contract, e-mails... noem maar op. Als je als cursist kan aantonen dat je "recht hebt op" een diploma, dan kan je dat eventueel via een burgerlijke rechter opeisen. Weet wel dat de bewijslast hiervoor rust bij de cursist en niet bij de instantie die de cursus organiseert.

Is er nooit op voorhand afgesproken in welke gevallen het Rode Kruis Vlaanderen vzw verplicht zou zijn om een diploma uit te reiken, dan heb je als cursist ook geen recht op een diploma en is Rode Kruis Vlaanderen vzw vrij om zelf te bepalen aan wie zij een diploma uitreikt.

---
Bij een EHBO-cursus betaal je meestal voor de lessen. Het is niet zo dat je betaalt om sowieso een diploma te krijgen.

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 3 maand geleden (12 dec 2016 10:50)
door Bart Vissers
Er is - behalve bedrijfsopleidingen - geen erkenning van EHBO-opleidingen in BE of VL.
Het gaat dus om een contractuele relatie.

Ongetwijfeld is er een intern examenreglement van het Rode Kruis Vlaanderen.
Als je dat opvraagt - evt. via de hoofdzetel in Mechelen - dan ga je meer duidelijkheid krijgen over je rechten en of de examinator de interne regels gevolgd heeft.
Een interne vraag aan het Rode Kruis kan ook verduidelijking geven. Elke organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel voert - en het Rode Kruis Vlaanderen hoort hier zeker bij - zal ernstig met dergelijke vraag/klacht omgaan en hier ook uit willen leren.

Zonder meer gegevens vrees ik dat je hier niet verder geraakt.
(Ik ben wel geïnteresseerd naar het resultaat).

Re: Betwisting examenresultaat cursus EHBO

Geplaatst: 2 jaar 1 maand geleden (15 feb 2017 17:36)
door onderwijsadvocaat
Ik sluit mij aan bij Lasto hierboven. Een organisatie moet haar eigen regels respecteren,, zelfs als ze die zelfs mag bepalen. Als het zo ver gaat dat het je kansen op werk later zou ontnemen heb je zeker een zaak. Maar eerst dus kijken of er een reglement is of een contract dat je bent aangegaan bij inschrijving.