Gelijkwaardigheid 'getuigschrift' volwassenenonderwijs

VDG2
Topic Starter
Berichten: 785

Gelijkwaardigheid 'getuigschrift' volwassenenonderwijs

#1 , 3 jaar 7 maand geleden (24 nov 2015 19:30)

In het kader van een inschrijving tot een bacheloropleiding aan de hogeschool werd een kandidaat-cursist niet toegelaten omdat deze niet over een diploma secundair onderwijs beschikt.

Betrokkene heeft Elektronica (TSO) gevolgd in volwassenenonderwijs en is op 30 juni 2003 afgestudeerd. Hij ontving hiervoor een 'getuigschrift' dat onderstaande vermeldingen bevat:
Ondergetekende, campusdirecteur van het Centrum voor volwassenenonderwijs (...) gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat aan X op 30 juni 2003 het getuigschrift uitgereikt is van de opleiding: ELEKTRONICA
gerangschikt als: Technisch secundair onderwijs van de derde graad

De term "getuigschrift" vervangt vanaf 1 september 2002 de term "diploma" (waarvan sprake in art. 37 van het KB van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs).
Beide studiebewijzen bekrachtigen een zelfde opleiding en hebben dus een gelijke intrinsieke waarde.

De hogeschool weigert echter de inschrijving en meent dat hogervermeld getuigschrift niet voldoet aan de diplomavereiste voor de bacheloropleiding (zijnde diploma secundair onderwijs).

Ik heb al één en ander onderzocht en kom tot de volgende conclusie:
Art. 41 van het decreet volwassenenonderwijs van 1999 verschafte voor 1 september 2002 een diploma voor bovenvermelde opleiding.
Dit artikel werd gewijzigd waarna 'slechts' een getuigschrift werd afgeleverd voor een zelfde opleiding vanaf 1 september 2002.
Art. 41, §3 van het decreet vermeldt echter dat er een supplement wordt uitgereikt, zijnde een studiebewijs bedoeld in art. 37 KB houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs.
art. 41 § 3. Een getuigschrift bekrachtigt een opleiding van het pedagogisch hoger onderwijs en een lineaire opleiding of optie met uitzondering (...) van de (opleidingen) algemene vorming ASO van de derde graad van het studiegebied algemene vorming. <DVR 2005-07-15/57, art. 4.6, 015; ED : 01-09-2005>
Tot een door de Vlaamse regering te bepalen datum kunnen de centra een supplement bij het certificaat uitreiken, zijnde een studiebewijs bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs.
Het model van studiebewijzen ter uitvoering van art. 41 bevat de vermeldingen van dit supplement nl.
"De term "getuigschrift" vervangt vanaf 1 september 2002 de term "diploma" (waarvan sprake in art. 37 van het KB van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs).
Beide studiebewijzen bekrachtigen een zelfde opleiding en hebben dus een gelijke intrinsieke waarde."

Afgaande op bovenstaande meen ik dat het 'getuigschrift' een zelfde intrinsieke waarde heeft als een 'diploma' die werd uitgereikt voor diezelfde opleiding in het voltijds onderwijs. Ik meen dus dat wel degelijk aan de inschrijvingsvereisten voor de bacheloropleiding is voldaan.

NB: Tegenwoordig ontvangt men opnieuw een 'diploma' voor deze opleiding in volwassenenonderwijs. Betrokkene valt dus in een periode van +-2 jaar waarin een getuigschrift werd uitgereikt in de plaats van een diploma, doch mét supplement die een studiebewijs is als in de zin van art. 37 van het KB (m.a.w een diploma TSO 3e graad).


Graag jullie inzichten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#2 , 3 jaar 7 maand geleden (24 nov 2015 20:20)

Heft de persoon in kwestie ook getuigschriften/diploma's van eerste en tweede graad?
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

VDG2
Topic Starter
Berichten: 785

#3 , 3 jaar 7 maand geleden (24 nov 2015 21:02)

Tweede graad TSO werd behaald in het normale voltijds onderwijs.

Enkel de derde graad werd nadien gevolgd (en geslaagd) via volwassenenonderwijs, waarvoor het vermelde 'getuigschrift' werd afgeleverd.

Reclame


Blaatpraat
Berichten: 2889

#5 , 3 jaar 7 maand geleden (25 nov 2015 10:53)

Voor zover ik mij herinner, krijg je 3 getuigschriften: 1 per graad.
Naast deze 3 heb ik op het einde ook nog een diploma ontvangen.

Het enige bewijs die jij nu hebt, is dat de kandidaat-cursist een opleiding gelijkgesteld aan de derde graad gevolgd heeft (en geslaagd is).
Waarschijnlijk moet je met deze 3 getuigschriften nog voor een commissie verschijnen die hiervan een diploma kan uitreiken, al dan niet na nog een aantal algemene kennis examens.

VDG2
Topic Starter
Berichten: 785

#6 , 3 jaar 7 maand geleden (25 nov 2015 11:54)

Dat klinkt niet onlogisch, maar waarom staat er dan die vermelding op het getuigschrift dat het dezelfde intrinsieke waarde heeft als een diploma?

"De term "getuigschrift" vervangt vanaf 1 september 2002 de term "diploma" (waarvan sprake in art. 37 van het KB van 1 juli 1957 houdende algemene regeling van de studiën in het secundair technisch onderwijs).
Beide studiebewijzen bekrachtigen een zelfde opleiding en hebben dus een gelijke intrinsieke waarde."

Ik heb intussen reeds contact opgenomen met de overheidsdienst onderwijs en die moesten mij ook het antwoord schuldig blijven. Ze gaan de hele zaak onderzoeken en mij op de hoogte houden.

Ik ben erg benieuwd hoe de vork nu precies in de steel zit. Ik post het resultaat hier zeker.

Als er intussen nog iemand bijkomende info heeft,steeds welkom uiteraard.

roharro
Berichten: 13439
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

#7 , 3 jaar 7 maand geleden (25 nov 2015 12:23)

Je zou de school in kwestie ook de vraag kunnen stellen op welke grond dit getuigschrift niet volstaat.
Ze moeten hun weigering kunnen staven aan de hand van wetten, reglementen, enz...
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

VDG2
Topic Starter
Berichten: 785

#8 , 3 jaar 7 maand geleden (25 nov 2015 13:35)

Dat hebben ze gedaan. Reden is omdat het een getuigschrift is en geen diploma.

Ze hebben zelf contact opgenomen met de school die het afgeleverd heeft (maar dat is niet meer dezelfde instelling als in 2003), en die zeggen ook het is een getuigschrift want dat staat er zo op.

De hele wetswijziging, die de wijzigende benaming en supplement die als studiebewijzen conform art. 37 geldt in het leven heeft geroepen, wisten ze ook niet echt te verklaren.

Departement onderwijs zal hopelijk wel een sluitend antwoord kunnen geven.

iota
Berichten: 372

#9 , 3 jaar 5 maand geleden (24 jan 2016 15:29)

Ik weet niet of u nog op een antwoord zit te wachten, maar als de persoon in kwestie ouder is dan 21, is er soms toch mogelijkheid om zonder diploma in te schrijven, b.v.
http://www.kdg.be/praktisch/inschrijvin ... iebewijzen

Paldog
Berichten: 3

#10 , 3 jaar 3 maand geleden (03 mar 2016 20:28)

@ VDG2


Ja je zou maar toegelaten worden tot de studie bachelor , drie jaar studeren , geslaagd zijn voor alle vakken en dan de school of departement onderwijs zeggen dat je geen diploma secundair had en wettelijk gezien ze je geen diploma van slagen mogen geven .
Ik weet niet hoe de procedure is , maar is het niet zo dat de hoge school alle attesten, vorige diploma's ( secundair , .... ) enz van de leerlingen die geslaagd zijn, naar het departement onderwijs moeten sturen voor deze het diploma afleveren .
Als ze dan tot de conclusie komen dat je ten onrechte bent toegelaten tot de opleiding denk ik dat ze wettelijk gezien je diploma mogen weigeren .

Ik zeg het ik denk dat , weet het niet zeker .
Dit is juristen of advocaten stof ( onderwijswet ) .
Misschien kunnen deze hierop antwoorden .

Ik kan alvast zeggen dat ik in hetzelfde schuitje zit met dezelfde getuigschriften en ook ik word niet toegelaten .
Voor mij een teleurstelling , maar ik geef niet op en ben me aan het bezinnen .

Ofwel tweedekansonderwijs , ofwel HBO opleiding en dan kan ik wel toegelaten worden .

Cie
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

#11 , 2 jaar 1 maand geleden (23 mei 2017 15:37)

Ben je benieuwd naar reactie van overheid indertijd...

Terug naar “Onderwijsrecht”