ombudsdienst of examencommissie herexamen?

studente25
Topic Starter

ombudsdienst of examencommissie herexamen?

#1 , 25 aug 2023 20:23

Beste

Ik ben laatstejaarsstudente uit het hoger onderwijs, 26 jaar oud, en richt mij tot u met een dringende juridische vraag met betrekking tot mijn situatie aan de hogeschool. Ik ben momenteel bezorgd over mijn herexamen dat een belangrijke rol speelt in mijn slaagkans voor de opleiding. Op alle andere aspecten zoals stage, bachelorproef, projectwerking... ben ik succesvol geslaagd.

De docent die verantwoordelijk is voor het herexamen liet na afloop blijken dat hij twijfels heeft over mijn slaagkansen, ook al heb ik alle vragen kunnen beantwoorden. De situatie baart me zorgen omdat hij persoonlijke frustraties naar mij uit die niet altijd even reëel en objectief zijn. In het verleden heeft hij nog andere studenten gesaboteerd en is hij ondertussen bekend geraakt bij de examencommissie. Ook kwamen sommige details van het examen niet aan bod in de cursus en kon ik onmogelijk punten ophalen voor deze delen.

Mijn belangrijkste vragen zijn:
1. Kan ik gedelibereerd worden gezien mijn progressie en studiepunten, ondanks de mogelijke invloed van de docent?
2. Wat zijn mijn rechten en opties als het gaat om een oneerlijke beoordeling van mijn herexamen?
3. Hoe pak ik mijn situatie het beste aan om mijn slaagkansen te verhogen? Mijn diploma is van groot belang in de verdere ontwikkeling van mijn carrière. Ik kan met deze bachelor een verkort traject voor een tweede opleiding volgen en bijkomend doorgroeimogelijkheden en ademruimte creëren.
4. Wat met ombudsdienst, studietrajectbegeleiding, examencommissie...?

Ik heb goede vooruitgang geboekt gedurende mijn studie en heb voldoende studiepunten verzameld. Momenteel heb ik qua studie-efficiëntie iets van 63%. In nood heb ik ook nog 4 kredietpunten om als tolerantie in te zetten (bij 8/20 of 9/20). Ik heb afgelopen jaar wel op veel uitdagingen gebotst die invloed hadden op mijn studievoortgang, zoals een opname en een bemiddelingsprocedure. Afgelopen zomer heb ik ook ernstige gezondheidsproblemen ontwikkeld door covid-19 waardoor mijn concentratie en studiemethode wat zijn verzwakt.

Ik waardeer uw juridisch advies en suggesties enorm. De situatie veroorzaakt momenteel ontzettend veel stress en ik ben vastberaden om mijn rechten te beschermen en eerlijke kansen te krijgen binnen het onderwijsproces.

Hartelijk dank voor uw tijd en inzichten.

Vriendelijke groeten

Een studente

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
basejumper
Berichten: 4707
Locatie: Diest

#2 , 27 aug 2023 13:00

Beste

Elke hogeschool heeft normaliter een examenreglement waarin procedures en regels mbt examens, deliberatie, beroepsmogelijkheden en termijnen vermeld staan.
heeft u dat al door genomen? Over welke Hogeschool praat u?
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

studente25
Topic Starter

#3 , 27 aug 2023 14:05

Vives Hogeschool.

En juist, dat wist ik niet meer, maar veel toelichting kreeg ik daar nooit over in het begin van elk academiejaar.
Ik denk niet dat mijn docent echt iets 'fout' doet in het opzicht, behalve dan die ene vraag waarin zijn leerstof niet in de cursus stond.
Al valt het wel op dat enkele medestudenten die o.a. gebuisd waren voor stage en heel weinig participeerden in bachelorproef, gek genoeg wél geslaagd zijn voor zijn vak en hun diploma, terwijl ik veel meer energie in de opleiding stak en mij constant moest herschikken waar gevraagd. Het lijkt in mijn ogen alsof hij zijn ongenoegen naar mij toe mee in beschouwing neemt bij het eindoordeel. Laatst zei hij dat hij 'twijfelde' aan de te geven score, wat voor mijn omgeving impliceert dat hij tussen een 9/20 of 10/20 twijfelt, waar ik dus sterk op hoop. Ik heb nog 4 kredietpunten over dus in nood kan ik het vak wel tolereren (zoals ze zeggen). Het is ook een puur, stoffig, theoretisch vak en geen praktijk.

Het zal nu alleszins afhangen van de deliberatie, met de meeste docenten kom ik gelukkig wel overeen.

Reclame

Jo23
Berichten: 398
Juridisch actief: Nee

#4 , 27 aug 2023 18:35

Kijk ook eens naar de ECTS fiche van het betreffende vak. De informatie in de ECTS fiche is (juridisch) bindend zowel voor de docent als voor de student. Wacht eerst de uitslag even af, daarna kan je nog altijd een gemotiveerd beroep instellen binnen de termijn die je kan terugvinden in het examenreglement. Je hebt in principe recht op inzage van je kopij en feedback door de docent, dus dit zeker ook eerst doen. Je kan dan ook de puntenverdeling noteren, en je mag nota's nemen tijdens de inzage van je eigen examenkopij. Daarna zet je alles op een rij, maar hou de beroepstermijn in het oog.

Als het verloop of de inhoud van het examen afwijkt van de info die in de ECTS fiche werd vastgelegd dan kan je binnen de termijn die bepaald werd in het examenreglement dit schriftelijk (meestal via mail, zet jezelf in cc) melden aan de voorzitter van de examencommissie en aan de ombuds voor jouw richting en vraag om een antwoordbevestiging. Elke case wordt door hen bekeken en indien het beroep relevant is kan de voorzitter de examencommissie terug samenroepen om het beroep te bespreken.

https://www.vives.be/nl/studeren/ects-fiches
https://www.vives.be/nl/studeren/onderw ... nreglement

Je moet elke stap doorlopen, na het intern beroep bij de onderwijsinstelling zelf, kan je ook een stapje verder gaan en een beroep indienen bij de Raad voor studiebetwisting. Het beroep bij de Raad is een administratief beroep.

https://www.vlaanderen.be/beroep-indien ... -onderwijs

Thomas_A
Berichten: 2536
Juridisch actief: Nee

#5 , 27 aug 2023 19:59

En juist, dat wist ik niet meer, maar veel toelichting kreeg ik daar nooit over in het begin van elk academiejaar.
Dat soort antwoorden “ze hebben het me nooit juist uitgelegd hoe het werkt” passen niet echt bij het niveau van een hogeschoolstudent.

Aangezien tweede zittijd intussen achter de rug is, zit er weinig anders op dat het resultaat van de deliberatie af te wachten. Inkijken resultaten eerste zittijd is intussen niet meer relevant.

studente25
Topic Starter

#6 , 27 aug 2023 21:36

Dag Thomas. Het gaat hier over een mondeling examen en dat kan inderdaad niet worden ingekeken.
Het is inderdaad mijn verantwoordelijkheid om betrokken te zijn bij academische rechten en plichten, maar omdat onze richting constant hervormt, ken ik de regels niet meer van buiten. Ik volg ook een apart traject tgo de andere studenten. De richting bestaat ook niet zolang en werd nog maar recent geëvalueerd door de inspectie. Ik betwijfel trouwens dat studenten het onderwijsreglement tot in de kleinste details vanbuiten kennen...

Bedankt Jo voor de referenties! In de ECTS-fiche staat inderdaad de leerstof zwart op wit genoteerd, nu ik het zie pas op de website. Iets waar de docent zich al niet aan heeft gehouden.
Ik hoop eerst en vooral op een positief antwoord van de docenten. In mijn opleiding ben ik altijd gebuisd geweest voor zijn vakken, wat al opmerkelijk is gezien de andere docenten wel positief over mij zijn.
Ik ga er morgen eerst met mijn psycholoog over babbelen om de emoties wat te reguleren, anders zou ik toch de verkeerde zaken uitspreken naar de desbetreffende personen. Dan kan ik ook bespreken hoe ik het eventueel verder met de ombuds kan regelen.

Jo23
Berichten: 398
Juridisch actief: Nee

#7 , 27 aug 2023 22:46

Je hebt ook bij een mondeling examen recht op feedback na het bekendmaken van de uitslag en binnen de aangeduide periode. Je vraagt dit best aan via mail aan de docent en in cc de ombuds. Er is zo goed als altijd een schriftelijke voorbereiding (zie ECTS fiche) en de docent dient de schriftelijke voorbereidingen te bewaren tot de periode om beroep in te stellen voorbij is. Indien de docent dit niet doet begaat hij een procedure fout.

https://www.vives.be/sites/default/file ... lement.pdf

Art.82. Bespreking van de resultaten en recht op feedback
De studenten krijgen tijdens de eerste vijf kalenderdagen na de dag van
bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback.
Deze feedback
wordt georganiseerd in de vorm van een inzage van hun schriftelijk examen
en/of een individuele en/of een collectieve nabespreking van het examen. De
regeling voor feedback en nabespreking wordt ten minste een week voor de
mededeling van de resultaten aan de studenten bekendgemaakt.
De student kan zich laten vergezellen door een persoon naar keuze.
Studenten die een kopie van een examen of beraadslagingsverslag wensen,
volgen hiervoor de procedure bepaald in afdeling 3 Algemene regelingen,

studente25
Topic Starter

#8 , 04 nov 2023 22:42

Beste
Ik was compleet vergeten dat deze post nog open stond, mijn excuses hiervoor!

Update: ik ben (na lang stressen) gelukkig geslaagd en heb recent mijn diploma mogen ophalen op proclamatie!
Wel op een zure manier geëindigd. De desbetreffende docent heeft onwettig gehandeld. Een medestudent die hetzelfde herexamen moest afleggen, is blijkbaar nooit komen opdagen. Geen idee wat er tussen de twee speelde, maar hij heeft zijn diploma mogen afhalen zonder enige deelname aan dit vak. Zelf kreeg ik een 8/20 toegewezen (hoewel ik degelijke antwoorden gaf) en werd mijn cijfer automatisch gedelibereerd door het systeem. Ongelooflijk.

Ondertussen heb ik vrede genomen met de situatie en het achter me gelaten.
Ik heb eveneens mijn leven herpakt en daar ben ik nog het meest fier op. Mijn leven wijd ik nu als hulpverlener.
Aan iedereen bedankt voor de zinvolle informatie en adviezen. Het ga jullie goed.

Vriendelijke groeten
Een afgestudeerde studente

Terug naar “Onderwijsrecht”