Gemeente dumpt afval gracht in privé weide

Lupido
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

Gemeente dumpt afval gracht in privé weide

#1 , 8 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 09:03)

Mijn vriendin heeft een weide waarop paarden staan.
Voor die weide loopt er een gracht die de gemeente elk jaar uitkuist met behulp van een graafmachine.

Niets aan de hand zou je denken, maar de gemeente dumpt dit afval zomaar in de weide bij de paarden.
Niet alleen moet een deel van de weide dan heraangelegd worden (gras terug zaaien), ook al het vuil (modder, glas, zwerfvuil ed) moet zij dan uit de weide verwijderen.

Bij navraag aan de gemeente als dit zomaar kan, is het antwoord kort: ja, dit kan en de gemeente kan en mag dit zomaar doen.

Klopt dit want wij vinden dat de gemeente eigenlijk hun zwerfvuil/afval op privé eigendom dumpt.
Om maar niet te spreken over de opkuis, heraanleg en het risico op verwonding paarden door de aanwezigheid van glas, blikjes ed in de weide.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 17541
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 8 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 09:42)

Mogelijks is er een erfdienstbaarheidszone in die weide. kijk er uw akte op na, of vraag na bij de gemeente.

http://www.vvsg.be/Omgeving/Water/Docum ... belang.pdf

Lupido
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#3 , 8 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 21:25)

Er is geen erfdienstbaarheid.
Je hebt de openbare weg en daarlangs loopt de gracht. Daarachter ligt de weide.
De gemeente komt met een graafmachine de gracht uitgraven en dumpt dan de vuilnis over de omheining in de weide.
Kunnen we hier echt niets aan doen?

Reclame

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#4 , 8 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 22:02)

Aangifte doen van sluikstorten.
Tenzij het uw gracht is....
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Sirkii
Berichten: 3172

#5 , 8 maand 2 weken geleden (02 okt 2018 13:21)

Nietske sluikstorten... Een gracht is een zichtbare erfdienstbaarheid die niet in de akte moet staan (tenzij er in de akte staat dat het perceel vrij is van zichtbare erfdienstbaarheden) waarbij je een strook moet vrijlaten om de gracht te kunnen onderhouden. Het slib van een gracht met proper water mogen ze achterlaten. Vuil slib niet maar ja ... wat is vuil?

Thomas Morus
Berichten: 1696
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#6 , 8 maand 2 weken geleden (02 okt 2018 15:48)

TS spreekt van zwerfvuil.
Dat mag niet op de private eigendom worden gestort.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Lupido
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Nee

#7 , 8 maand 2 weken geleden (02 okt 2018 19:51)

Tussen het slib zit er inderdaad zwerfvuil zoals blikjes, plastiek, glas enz....
Vooral over het glas maken we ons zorgen, omdat de paarden er zich kunnen aan verwonden.

lukasi
Berichten: 120

#8 , 8 maand 1 week geleden (04 okt 2018 11:17)

Normaal gezien moet je een strook van 1 meter vrijhouden.
Dit wordt gemeten van de bovenkant van de gracht.
Deze meter mag nooit bewerkt worden, nooit bemest, nooit bespoten, nooit bewind. Maw je mag daar geen bewerkingen op uitvoeren.
Deze maatregelen zijn van kracht van 2013 in het kader van IPM Integraded Pest Manegement.
Het maaien gebeurt 2 maal per jaar door de overheid in kader van bermbeheer.
Het schonen gebeurt 1 maal per jaar in het kadeer van de watertoets en waterbeheer.
Slib moet op de gracht wal achterblijven.
Anorganisch afval moet afgevoerd worden indien dit meer dan 5% bedraagt van het volumemassa. 50 liter per 1000liter.( regels ovam van 2011?2012?, ik twijfel)

JorisB
Berichten: 69

#9 , 8 maand 1 week geleden (09 okt 2018 11:05)

Voor die weide loopt er een gracht die de gemeente elk jaar uitkuist met behulp van een graafmachine.
Ik meen hierdoor dat dit weiland niet in de polder of watering ligt? Vermoedelijk is dit een gewone langsgracht en geen geklasseerde waterloop?

Best op de gemeente eens informeren waarop ze zich baseren om te storten.
Vermoedelijk baseert de gemeente zich op art. 17 §2 van het KB van 28/12/1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen om de specie op uw perceel te deponeren. (https://codex.vlaanderen.be/Portals/Cod ... 08791.html)
Indien deze gracht louter een langsgracht is en geen geklasseerde waterloop, is deze wetgeving normaal niet van toepassing.
Mocht het wel een geklasseerde waterloop zijn, kunt u op basis van dezelfde art. 17 §2 eisen dat de producten van de ruiming over beide oevers gelijkmatig verspreid worden. Dat deze andere oever een weg is, is niet uw probleem/fout.
Vermoedelijk zullen ze in de toekomst dan de volledige specie verwijderen. Jouw deel uitspreiden en hun deel rechtstreeks in de vrachtwagen kieperen is immers geen legale oplossing voor de gemeente. Wetgeving zegt duidelijk dat ze over beide oevers gelijkmatig moet uitgespreid worden.

Als dat niet werk kunt u ook eisen dat ze bewijzen dat de gespreide specie niet verontreinigd is. In de praktijk zal men dan van elke schep van de graafmachine een monster moeten analyseren. De prijs hiervan heeft meestal tot gevolg dat men toch een vrachtwagen kan laten komen om de specie weg te voeren.
Normaal gezien moet je een strook van 1 meter vrijhouden.
Dit wordt gemeten van de bovenkant van de gracht.
Deze meter mag nooit bewerkt worden, nooit bemest, nooit bespoten, nooit bewind. M.a.w. je mag daar geen bewerkingen op uitvoeren.
Dit wordt normaal gemeten vanaf de kruinbreedte van de gracht.
Niet specifiek voor grachten, maar voor alle oppervlaktewaters is er voor verticale sproeitechnieken idd. een bufferzone van minstens 1 meter vastgelegd. Dit kan uitgebreid worden in de erkenningsakte van het product en soms door aangepaste sproeidoppen terug tot 1 meter gereduceerd worden. Voor bemesting is er een bufferzone van 5 meter - zelfs 10 meter bij hellingen vanaf 8% - bepaald.
Hebt u wetgeving die zegt dat deze strook van 1 meter niet mag bewerkt/beplant worden? Sommige sproeistoffen leggen een bufferzone van 20 meter die verplicht in gras is aan te leggen. Dat zou dus automatisch 21 meter worden als men in die eerste meter niets mag.

Terug naar “Milieurecht”