Pagina 1 van 1

bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 06 nov 2022 11:45
door de reden
men bestrijd de aziatische hoornaar, meestal door de nesten vol met gif te spuiten, de verdelgers zijn blijkbaar niet verplicht om alle verdelgde nesten te verwijderen, waardoor er nu in vlaanderen honderden grote gifbollen hangen.

is dit legaal?

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 06 nov 2022 12:53
door lukasi
Nogal kort door de bocht
vooreerst is er geen enkele insecticide efficient maar moet er gebruik worden gemaakt van een biocide.
Voor de bestrijding zijn er cc 5 produkten geschikt. Waarbij de meeste produkten worden ingespoten in het nest onder de vorm van een poedervorm.
Sommige hiervan werken dadelijk en doden de hoornaars op korte termijn, andere produkten moeten minstens 72 uur inwerken in het nest.

Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat eender welk produkt wordt aangewend op de wijze die is voorgeschreven om zo efficient mogelijk te zijn maar ook met de minste risico op immuniteit op de aktieve stof.
Dit kan voorvallen als de nesten te snel worden weggehaald.
Sowieso kunnen alleen professionelen in bezit van een licentie 2 of 3 deze bespuitingen uitvoeren.
Partikulieren kunnen niet officieel aan de erkende produkten geraken.

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 07 nov 2022 10:56
door de reden
Nogal kort door de bocht
vooreerst is er geen enkele insecticide efficient maar moet er gebruik worden gemaakt van een biocide.
Voor de bestrijding zijn er cc 5 produkten geschikt. Waarbij de meeste produkten worden ingespoten in het nest onder de vorm van een poedervorm.
Sommige hiervan werken dadelijk en doden de hoornaars op korte termijn, andere produkten moeten minstens 72 uur inwerken in het nest.

Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat eender welk produkt wordt aangewend op de wijze die is voorgeschreven om zo efficient mogelijk te zijn maar ook met de minste risico op immuniteit op de aktieve stof.
Dit kan voorvallen als de nesten te snel worden weggehaald.
Sowieso kunnen alleen professionelen in bezit van een licentie 2 of 3 deze bespuitingen uitvoeren.
Partikulieren kunnen niet officieel aan de erkende produkten geraken.
de vraag is, of men gifbollen onbeheerd mag achterlaten?

over de grens zijn de nodige producten in de supermarkt te verkrijgen, welke wet zou mij verbieden hiermee een nest op mijn eigendom te behandelen?

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 07 nov 2022 11:00
door LeenW
Er is geen verbod op het zelf verdelgen van deze nesten. Het wordt echter zeer sterk afgeraden voor uw eigen veiligheid.

Ik ben zelf geen bioloog, maar ik zou denken dat zowel nesten als biocides vrij snel afgebroken worden na de behandeling.

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 07 nov 2022 12:33
door lukasi
Uit de handleiding van goede praktijken en omgaan met Fytoprodukten moet bij gebruik van eender welk fytoprodukt of biocide OP OPENBAAR DOMEIN vooreerst een uitzondering worden aangevraagd om deze produkten te mogen gebruiken.
Het is aan de overheid om te bepalen of de noodzaak tot afsluiten van een veiligheidszone noodzakelijk is.

Als u produkten in het buitenland koopt die niet voldoen aan de belgische wetgeving ( erkenningsnummer oa ) of niet voorkomt op de toegestane lijst van fytoprodukten ( zie fytoweb;be) dan bent u schuldig aan het niet volgende van de wet.
Doet u dit als partikulier met illegaal gebruik van buitenlandse produkten dan kan u zich verwachten aan een boete en in beslagname. Doet u dit als licentiehouder dan sowieso boete en naar gelang de impakt kunt u uw licentienummer kwijt spelen.

Als de nesten nu onbeheerd zo achterblijven is dit omdat :
- de overheid geen extra maatregelen heeft opgelegd.
- de nesten op privegrond staan en dan moet deze maatregel niet
- of de bestrijding is gebeurd met produkten geschikt voor de particulieverkoopr maar niet efficient want geen enkel werkend biocide voor hoornaars mag verkocht worden aan partikulieren ( dus oplichting in mijn ogen)
- of er wordt gewerkt met illegaal verkregen produkten uit het buitenland door particulieren of licentiehouders.

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 08 nov 2022 16:44
door de reden


Als de nesten nu onbeheerd zo achterblijven is dit omdat :
- de overheid geen extra maatregelen heeft opgelegd.
- de nesten op privegrond staan en dan moet deze maatregel niet
dat de overheid enkel budget heeft vrijgemaakt om nesten te verwijderen in natuurgebied, geeft u toch geen recht om gifbollen elders achter te laten
het feit dat daar nesten, wel worden verwijderd, bevestigd toch dat ze schadelijk zijn

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 09 nov 2022 08:18
door lukasi
Voor alle duidelijkheid, elke keer als ik u een antwoord geef gebaseerd op de fyto wetgeving stuurt u uw vragen bij of verander je deze.

Gaat het nu over nesten op openbaar domein of niet?
Gaat het over nesten in natuurgebieden ja of nee?
Wordt de behandeling uitgevoerd door de gemeentediensten of door een erkend fytolicentiehouder ?
Zijn de nesten aanwezig op plaatsen waar er voetgangersverkeer is?
Is dit voetgangersverkeer frequent op die plaats of niet?
Wat is deze frequentie per dag?

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 09 nov 2022 16:55
door de reden
Voor alle duidelijkheid, elke keer als ik u een antwoord geef gebaseerd op de fyto wetgeving stuurt u uw vragen bij of verander je deze.

Gaat het nu over nesten op openbaar domein of niet?
Gaat het over nesten in natuurgebieden ja of nee?
Wordt de behandeling uitgevoerd door de gemeentediensten of door een erkend fytolicentiehouder ?
Zijn de nesten aanwezig op plaatsen waar er voetgangersverkeer is?
Is dit voetgangersverkeer frequent op die plaats of niet?
Wat is deze frequentie per dag?
de vraag is, mag men onbeheerd gifbollen laten hangen?

Re: bestrijding aziatische hoornaar

Geplaatst: 10 nov 2022 09:33
door lukasi
Je gaat er al vanuit dat het gifbollen zijn, ik heb je reeds mee gegeven dat er een 5 tal fytoprodukten en dan nog met name biocide erkend zijn om Aziatisch hoornaars te bestrijden.

Deze 5 hebben allemaal een verschillende aktieve stof. Dit bepaalt of de nesten MOETEN blijven hangen voor korte of langere termijn om zo ALLE hoornaars af te doden. Indien de aktieve stof te vroeg wordt weggehaald of de dosis niet conform is, wordt de kans op resistentie tegen de aktieve stof te groot en zal de volgende genaratie hoornaars geen nadelig effect meer voelen van de bestrijding.

Het laten hangen van de nesten moet dus gezien worden als onderdeel van de totale en efficiente bestrijding van hoornaars.

Afbakenen van veiligheidszone rondom de behandelzone.
Prive terrein nooit verplicht maar wel aan te raden.
Openbaar domein enkel verplicht indien de voetgangersfrequentie in die zone hoger ligt dan ... ik dacht 15 passages per dag.
Met andere woorden , een nest dat hangt boven een voetpad waar 1 keer per dag iemand voorbij komt of een nest dat hangt boven een voetpad waar per uur 30 mensen voorbij komen zal op een andere manier geanalyseerd worden.

Dus als antwoord op je vraag : beantwoord mijn vragen en dan kan ik gerichter antwoorden.