Boom illegaal geveld door verkavelaar van aanpalende grond

jcatrysse
Topic Starter
Berichten: 8

Boom illegaal geveld door verkavelaar van aanpalende grond

#1 , 04 mar 2022 21:11

Deze avond kwam ik thuis en tot mijn grote verbazing heeft de verkavelaar, van de aanpalende (grote) verkaveling, een boom illegaal geveld.

Het betreft een erg imposante oude wilg (reeds aanwezig van voor 1974) die op onze grond staat. De perseelgrens ligt temidden een beek, en de boom stond aan onze kant. (Het kunnen er zelfs twee zijn, maar in de donkerte van de nacht is het moeilijk te zien)

Hierdoor kijken we vanuit onze tuin niet langer op mooi groen, maar op een toekomstig appartementsgebouw (drie lagen).

Kan iemand meer vertellen over mijn rechten in dergelijk geval?

Dank u,
Jan

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
lukasi
Berichten: 1138

#2 , 05 mar 2022 09:32

Via advocaat een schadeclaim indienen
en via politie een klacht.
Wijs uw advocaat op de algemene waardebepaling van bomen.
Deze waardebepaling wordt algemeen gebruikt in verzekeringsgevallen en in schadeëisen.

De waarde wordt bepaalt door
1/ de soort. Er zijn verschillende soorten wilg ( salix) je zal dit even moeten laten vaststellen door een deskundige . Salix babylonica soortwaarde 0,50
2/ stamomtrek op 1 meter hoogte wat ons een stamoppervlak geeft. Voorbeeld stamomtrek 150 cm geeft als oppervlak 796,18cm² of een diameter van 31,85 cm
3/ actuele eenheidsprijs per vierkante centimeter stamoppervlak op 1 meter hoogte. 6,63€/cm² ( waarde in 2021)

deze 3 factoren vermenigvuldigen geven voor salix babylonica de basiswaarde van
0.5 x 796.18cm²x6.63€/cm² = 11876,99€

Er zijn wel enkele ' beperkende ' parameters die moeten vastgesteld worden.
Namelijk:
1/ standplaatswaarde van 0,6 ( ruraal gebied) tot 1 in het stadscentrum ... open bebouwing (gok ) is 0,8
2/ conditiewaarde van 0,1 ( nagenoeg afgestorven ) tot 1 = kerngezond ik ga uit van 1
3/ plantwijze van 0.2 in bos tot 1 solitaire plant ik neem solitair dus facto 1

Dit geeft als financieel resultaat 4750,80 € voor het illegaal kappen.
Dit bedrag komt bovenop de boete als schadevergoeding.

Voor een technisch verslag met actuele waardebepaling verwijs ik naar erkende boomverzorgers.

jcatrysse
Topic Starter
Berichten: 8

#3 , 05 mar 2022 12:39

Hartelijk dank voor uw bericht.

Ondertussen blijken het drie stammen wilg te zijn en minstens nog een es en een els.

Als ik het plan bekijk heb ik de indruk dat deze bomen in feite op een tussenliggend perceel liggen, dus niet van ons en ook niet van de verkavelaar.

Destijds hebben we deze woning gekocht omdat we, dankzij de bomen, als het ware op een bos keken vanuit de tuin. En nu kijken we binnenkort op een appartementsgebouw.

Ik heb de politie vaststelling laten doen en zal een advocaat aanspreken.

Reclame

bosprocureur
Berichten: 6851

#4 , 07 mar 2022 14:31

Mooie theoretische schadevergoeding, maar ik vraag me toch af op welke grond (iets duidelijker, om welke reden) TS deze schadevergoeding zou kunnen opeisen ? Met ander woorden, komt deze vergoeding aan buren toe ?

lukasi
Berichten: 1138

#5 , 07 mar 2022 17:12

Theoretisch zou ik het niet willen noemen hoor.
Beschadig maar eens een boom op openbaar domein en dan zal je wel merken dat deze waardebepaling algemeen toegepast wordt.
Schadevergoeding is natuurlijk wel voor de eigenaar van de boom.

En deze bedragen kunnen effectief oplopen, zeker als dit oudere, monumentale bomen zijn .
Hoogste schadevergoeding waar ik van weet is 79.000€ voor een beuk die ook illegaal geveld werd door de 'buren'

bosprocureur
Berichten: 6851

#6 , 07 mar 2022 17:16

:) Fagus sylvatica hoort dan ook bij de echt duurdere soorten...

Maar het is dus duidelijk dat TS (als buur) niet echt recht heeft op die vergoeding....

freelance
Berichten: 2615

#7 , 08 mar 2022 13:59

Quote : " Als ik het plan bekijk heb ik de indruk dat deze bomen in feite op een tussenliggend perceel liggen, dus niet van ons en ook niet van de verkavelaar. "

Tussenliggend perceel ?
Ieder perceel heeft een eigenaar ( kan mogelijks ook van gemeente of provincie zijn ) .
Grachten tussen landerijen ( velden , weiden ) zullen meestal een grens hebben midden de gracht .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

jcatrysse
Topic Starter
Berichten: 8

#8 , 16 mar 2022 22:36

Excuses voor de late reactie, ik dacht meldingen te krijgen van reacties, maar dat was verkeerd.

Over het tussenliggende perceel. Tussen ons perceel en het perceel van de verkavelaar, ligt er een smal perceel van een andere eigenaar, slechts een meter of twee / drie. En daar stonden de bomen op.

Het lijkt inderdaad evident dat ik geen schadevergoeding kan krijgen voor de bomen op zich. Ik had echter wel gedacht dat ik, gezien de enorme impact op onze leefomgeving / genot van de mooie "bosrijke" tuin (het verschil is werkelijk treffend) ik aanspraak zou kunnen maken op "iets". In de vorm van bijvoorbeeld een herstel en een financiële compensatie voor het tijdelijke verlies van het genot.

De advocaat van de verzekeraar lijkt daar niet in te geloven, maar ik begrijp het antwoord niet ten volle. Enerzijds spreekt hij over het gebrek aan causaal verband en anderzijds over het aantonen van de schade. Heeft iemand daar wat meer uitleg bij?

Ik kan moeilijk aannemen dat men zomaar een deel enorme bomen illegaal kan vellen die onze beleving in de tuin werkelijk om zeep helpen, en dat ik daar niets kan over eisen.

Zeker omdat we o.a. m.b.t. het behoud van de bomen een bezwaar hadden ingediend tegenover de verkaveling en we hier volgens de gemeente niets voor te vrezen hadden.

Ondertussen zijn de bomen natuurlijk weg en zitten we de komende 20 jaar te kijken op een appartement i.p.v. naar een bos. We zijn er kapot van.

Dit zegt de advocaat:
Wat de schade geleden door het vellen van de bomen betreft, kan worden verwezen
naar art. 1382 oud B.W. dat stelt dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade
wordt veroorzaakt, moet woren vergoed door degene door wiens schuld de schade is ontstaan.
Hierbij moet niet alleen de schade worden aangetoond, maar ook de fout en het oorzakelijk
verband. De fout lijkt mij er alleszins in te bestaan dat de projectontwikkelaar de bomen heeft
geveld zonder vergunning.
Evenwel, deze bomen staan niet op het perceel van verzekerde, doch op 2 kleine achterliggende
percelen. Daarom lijkt het mij dat verzekerde de nodige schade en het causaal verband niet zal
kunnen aantonen.

Jo23
Berichten: 378
Juridisch actief: Nee

#9 , 16 mar 2022 23:45

Over het tussenliggende perceel. Tussen ons perceel en het perceel van de verkavelaar, ligt er een smal perceel van een andere eigenaar, slechts een meter of twee / drie. En daar stonden de bomen op.
Indien het rooien van de bomen is gebeurd zonder kapvergunning kan de eigenaar van het perceel waar de bomen stonden klacht indienen en ook een vergoeding eisen van de bouwfirma die de bomen heeft gerooid.

Het is een praktijk die regelmatig wordt toegepast; in onderstaand voorbeeld werden zeer waardevolle bomen die opgenomen zijn in inventaris waardevolle oude bomen in diverse standaardwerken over zeldzame en waardevolle bomen gerooid om enkele zeer dure bouwgronden te kunnen maken van het voormalig park rond een kasteel. De investeerder die het kasteel met het omliggende park kocht betaalde zonder pinken de boete want die wogen niet op tegen de grote winst die hij maakte op de verkavelde percelen.
Het rooien gebeurde in het weekend en vooraleer de politie kon ingrijpen was de klus geklaard, inclusief uitfrezen van de wortels en afvoeren van de boomstammen. Er staan nu een aantal exclusieve villa's waar vroeger een mooi park was met oude bomen.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ ... ten/300810

lukasi
Berichten: 1138

#10 , 17 mar 2022 09:10

Even de bomen in de link door de database waardebepaling van bomen gejaagd.
Ik heb geen rekening gehouden met de landschapelijke en monumentale en beschermd dorpszicht.

Kaukasische spar (Picea orientalis) stamomtrek 169 waarde boom ( alle parameters op 1) 13.568,70€
zomerlinde met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata') 162 waarde boom 24.935,98€
Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra) 246 waarde boom 28.749,92€
bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 363 waarde boom 62.600,77€
bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 120 waarde boom 6.841,15€
gewone plataan (Platanus x hispanica) 382 waarde boom 38.514,18€
tamme kastanje (Castanea sativa) 216 waarde boom 14.776,88€
tamme kastanje (Castanea sativa) 235 waarde boom 17.490,85€

Totaal 207.478,43€

Jo23
Berichten: 378
Juridisch actief: Nee

#11 , 17 mar 2022 09:21

Dus netto meerwaarde na verkaveling minstens 500.000 EUR. De bomen moesten wijken voor de villa's. Brengt veel meer op en de klus van het rooien was op een weekend geklaard.

mava105
Berichten: 22251
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#12 , 17 mar 2022 12:04

Is er al eens nagegaan of de verkavelaar recent ook eigenaar is geworden van dit smalle perceel. Op zich totaal ONVERKOOPBAAR, wegens veel te smal

jcatrysse
Topic Starter
Berichten: 8

#13 , 17 mar 2022 22:42

Is er al eens nagegaan of de verkavelaar recent ook eigenaar is geworden van dit smalle perceel. Op zich totaal ONVERKOOPBAAR, wegens veel te smal
De percelen zijn eigendom in onverdeeldheid van 4 eigenaren en dan nog 2 voor een ander stukje. De gemeente heeft de hen voorgesteld hun grond gratis over te dragen. Dan zou de gemeente eventueel nieuwe bomen plaatsen en onderhouden. Maar momenteel is daar niet veel goesting voor.

In de andere reacties gaat het met name over de schadevergoeding m.b.t. de bomen op zich. Dat lijkt nu niet aan de orde. Maar hoe kan ik toch een punt maken van deze "onrechtmatige daad"?

Dat er sprake is van een "fout" lijkt mij logisch. Niet alleen het aspect van de ontbrekende vergunning, de bomen waren nooit bedoeld om te vellen en stonden op andermans terrein.

Er lijkt mij ook "schade". Het volstaat toch dat er een belang is bij het behoud van het voordeel van de bomen (bos in de tuin i.p.v. een verkaveling) ook al zijn het niet mijn bomen.

Wat de "causaliteit" betreft, denk ik dat de advocaat zich vergist. Als de fout alleen de ontbrekende vergunning zou zijn, dan zou ik volgen. Hier is de fout echter veel meer, men heeft bomen geveld die niet voorzien waren en dan nog op andermans grond. Dan is er volgens mij toch een causaal verband, of zie ik dat mis? Wil iemand dat misschien verder uitleggen?

Dank

lukasi
Berichten: 1138

#14 , 18 mar 2022 08:01

Enigste die aanspraak kan maken op een schadevergoeding is de eigenaar van de bomen.
U kunt als benadeelde geen schadeeis vorderen voor de gevelde bomen. U kunt wel vragen dat er grote gelijksoortige bomen worden herplant als compensatie .

Zijn dus 2 verschillende zaken.
De boete en schadeloosstelling voor het illegaal vellen van deze bomen ( eigenaar)
De verplichting ( opgelegd door de rechtbank) voor de heraanplant met gelijkwaardige bomen ( en daar kun je je burgerlijke partij stellen als ik me niet vergis, omdat je mindergenot hebt van die bomen)

Men kan zonder veel problemen maar wel met een grote beurs ter beschikking bomen tot 100/125 ( stamomtrek op 1 meter hoogte ) zonder problemen aanplanten.

Jo23
Berichten: 378
Juridisch actief: Nee

#15 , 18 mar 2022 10:50

Als de huidige eigenaren van de bomen geen klacht indienen en dit laten passeren zal er weinig gebeuren. Gezien het over enkele zeer kleine smalle percelen gaat met meerdere eigenaren is de kans klein dat men klacht zal indienen. Het staat u vrij om de eigenaren te contacteren met de vraag om dit wel te doen. Mogelijk kan u samen een klacht indienen na vaststelling door de politie enz.

In het voorbeeld dat ik gaf ter illustratie waren de omwonenden ook het uitzicht op het mooie park met oude unieke mooie bomen kwijt van de ene op de andere dag en werd het park korte tijd later verkaveld tot dure bouwgronden. Het lusthof of klein kasteeltje werd omgebouwd tot luxe flats. Dus twee keer winst (de eigenaar is iemand die zeer veel immo eigendommen heeft en thuis is in de sector en bij de overheid).

Veel gemeenten treden vrij laks op tegen dergelijke praktijken en de boetes die er aan vast hangen wegen lang niet op tegen de meerwaarde die het zonder kapvergunning vellen van bomen kunnen opleveren als het bouwprojecten betreft.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ ... ten/300810

Terug naar “Milieurecht”