Ontbreken riolering in de straat - lozing vuil water in gracht/beek

Pixel2
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

Ontbreken riolering in de straat - lozing vuil water in gracht/beek

#1 , 06 jan 2023 09:24

Hallo,

Kan er iemand ons hier even advies geven. Wij hebben onlangs een nieuwbouw gezet, maar in onze straat is er spijtig genoeg geen riolering aanwezig. De verkoper van de grond had ons toen wijs gemaakt dat we de gracht/beek mochten dichtmaken met buizen. Na informeel contact met de technische dienst van de gemeente lieten ze ons weten dat we inderdaad de gracht zouden kunnen dichtmaken mits gebruik van 'waterdoorlaatbare buizen'. Echter moet dit aangevraagd worden op het college.

Zo gezegd zo gedaan. Maar bij de beslissing vielen wij van onze stoel. Ineens kregen wij antwoord dat normaal gezien enkel inbuizing van 5 meter toegelaten wordt en met uitzondering 7,5 meter. De gemeente ging dus 'uitzonderlijk' akkoord met 7.5 meter inbuizen (die uitzonderlijkheid bleek uiteindelijk voor alle nieuwbouwen te gelden...)

Wij hadden er ons tijdelijk bij neergelegd dat het nu eenmaal zo ging zijn, maar na een jaar hier te wonen, begonnen wij toch wat hinder te krijgen van de gracht. Aangezien er geen riolering is, dumpen alle oudere huizen (dat zijn er nog wat, want we wonen niet afgelegen) hun grijs en zwart water rechtstreeks in de gracht wat voor serieus geurhinder zorgt. Daarbij komt dat de gemeente de grachten totaal niet onderhoudt. Ze rijden het onkruid in de gracht maximaal 2 keer per jaar snel snel af (trekt meestal op niet veel) en alhoewel ze jaarlijks ook het slib eruit moeten graven hebben ze het dit jaar niet gedaan. Daarbij komend zijn de grachten hier in de buurt een kweekvijver voor ratten.

Wij hebben in mei '22 contact opgenomen met de verantwoordelijke schepen en hebben hem uitgenodigd om eens te komen kijken naar de situatie met een voorstel tot tijdelijke inbuizing van de gracht tot er riolering komt, zodat we toch af zijn van de geur en hopelijk ook de ratten. De riolering zou er blijkbaar pas na 2030 komen, mits geen extra vertraging om budgettaire redenen... Na lang aandringen heeft de schepen zijn principieel akkoord gegeven en moesten we terug contact opnemen met de gemeentelijke ambtenaar die ons in het begin van het traject had voorgesteld om de gracht volledig te laten inbuizen met 'waterdoorlaatbare buizen'. De ambtenaar is in november op bezoek geweest en ging snel een meetstaat opmaken en alle buren contacteren om te laten weten dat zij mochten inbuizen. In eerste instantie zou de gemeente de grachten terug proper maken en degelijk uitgraven en de vuile grond wegvoeren en wij zouden instaan voor de inbuizing mits het plaatsen van een wadi.

Drie maanden later blijft de gemeente ons aan het lijntje houden met het excuus dat ze geen tijd hebben om de berekeningen te maken. Ondertussen hebben de ratten met het vriesweer tunnels onder mijn haag gegraven en zijn ze zich komen settelen onder mijn tuinhuisje. Gezellig als je met je kind in de tuin speelt en daar een dode rat vindt van 30 cm...

Hebben wij als inwoner enige middelen om de gemeente te verplichten om de straat van riolering te voorzien (dwangsommen) of om de gracht op eigen kosten zo snel mogelijk toe te maken of correct te laten onderhouden.

De gemeente geeft vaak als excuus aan dat ze van de Vlaamse overheid verplicht zijn om het regenwater op een natuurlijke manier te laten afvloeien en in de grond te laten doordringen, waardoor alle grachten open moeten blijven en alle oude grachten terug opengemaakt zullen worden bij nieuwe rioleringswerken...(wat trouwens niet gebeurd is bij de laatst gekende rioleringswerken). Ik ben het daar persoonlijk wel mee eens, zolang de gracht geen openriolering is zoals nu. Ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat Europa haar lidstaten gevraagd/geëist heeft dat er van 2027 enkel nog maar proper water door grachten, beken enzovoort mag vloeien.

lukasi
Berichten: 837

#2 , 06 jan 2023 11:37

Raar dat bij de bouwvergunning u niet de verplichting hebt gekregen om de afvalwaters via een kleinschalige persoonlijke waterzuivering in die gracht te laten komen.

Het inbuizen van grachten wordt alleen toegestaan voor de oprit met een maximum van 4 meter breed.
Dit is inderdaad in functie van de wetgeving betreffende waterdecreet. Een toestemming voor 7 meter buis is dus uitzonderlijk.

Dat er weinig animo is om de rest te laten inbuizen... heel waarschijnlijk is je gemeente teruggefloten door de hogere instanties.

Onderhoud grachten : het 2 keer maaien is ook gebonden door de wetgeving meer bepaald het bermdecreet . Dus nog meer maaien mag simpelweg niet juist om de biodiversiteit van de bermen te verhogen .

Verwijderen van slib ... volgens de wetgeving mag de afvoer van slib zomaar niet ( wetgeving grondtransport) en moet deze gestockeerd worden op de bermen.

Dus je ziet eigenlijk zit je gemeente gebonden aan verschillende wetgevingen en decreten en regeltjes en jullie zitten met de problemen.

Dus eigenlijk loopt het al mis bij de verkoper, bij je architect en bij de bouwtoelating. Je kunt daar achteraan gaan maar ga je alleen maar meer stress en nog meer geld kosten.

Oplossing zonder rekening te houden met de situatie ter plaatse en de factoren die dan nog invloed kunnen hebben.

Zorg voor aanplanting van zuiverende waterplanten in die gracht . Ik denk aan lisse, irissen , egelskop , smeerwortel en ja het maaischema moet daarvoor aangepast worden.
Indien mogelijk plaats een eigen persoonlijke waterzuivering op eigen terrein ( dus ook met waterplanten)
Laat de gemeente verplichten of neem zelf het initiatief voor de plaatsing van : septische put, infiltratiekoffers op eigen perceel.
Laat een bestrijdingsschema opstellen om de ratten in toom te houden. Het is een utopie om te denken dat je woning rat vrij gaat worden maar regelmatig gif laten plaatsen door een erkend fytolicentiehouder is al een stap in de goede richting.
Neem ook zelf maatregelen in die keuken. Etensresten mee doorspoelen is voeding voor niet alleen ratten maar ook nog voor andere beestjes. Geef voedselresten aan de kippen of smijt deze in de vuilnisbak.

Pixel2
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#3 , 06 jan 2023 16:43

Ter verduidelijking, wij hebben een sceptische put van 3.000l en een regenwaterput van 10.000l geplaatst conform de bouwvoorschriften.
Het probleem vorm zich vooral bij de 'oudere' huizen. Als je naar onze straat kijkt zijn de grachten enkel nog open bij de nieuwbouw en (4 a 6 huizen). Bij de andere percelen zijn de grachten toegemaakt... Hierdoor zijn wij de enigen die last hebben van de open riool.

Reclame

lukasi
Berichten: 837

#4 , 07 jan 2023 09:27

Volgens het decreet van .... denk waterdecreet , kan de gemeente overgaan tot het open leggen van de grachten en beken. Dit ten voordele van de opvang van hemelwater en de vertraagde afgifte.
De beek zal dan ook meanderend moeten verder worden uitgebouwd.
Gevolg hiervan is dat de huizen die geen septische put hebben en rechtstreeks lozen in de gracht er dan duidelijk hinder van gaan ondervinden.
Echter geen enkele gemeente zal dit in een oudere straat uitvoeren.

Ter verduidelijking :
Een GOED werkende en biologisch rijke septische put ( sceptisch kan in andere gevallen) geeft nagenoeg zuiver water af. Maar meestal wordt de biologische verwerking van fecaliën ernstig verstoort door agressieve schoonmaak produkten te gebruiken of zelfs door afvalwaters in de septische put te brengen. Vetten zijn nefast voor de bacteriên in je septische put.

Grootste probleem zal dus niet fecaal water zijn maar de afvalwaters ( afvalwaters zijn: bad -douche-lavabo, keuken wasmachine, afwasmachine... ) Als deze leidingen niet zijn uitgerust met vetvangers dan loos je 100% van de afvalstoffen in de gracht.

Dit kan je alleen maar gezamelijk aanpakken en best hiervoor is dat je een afvalwater deskundige hiervoor aanstelt.
Vraag me wel af waarom je de oplossing van zuiverende planten in de gracht totaal negeert, want dit is de meest effeciente en goedkoopste oplossing waarbij je enkel de percelen aan een open gedeelte van de gracht moet meekrijgen en waarbij de gemeente zijn berm en ruimbeheersplan moet aanpassen.
Misschien planten zij het wel aan.

Misschien is dit wel de manier om bij je gemeente positief en meedenkend iets gedaan te krijgen

Pixel2
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#5 , 07 jan 2023 14:43

Ik negeer absoluut niet je oplossing om enkele plantjes in de gracht te planten. Ik vraag mij gewoon af of dit een oplossing gaat zijn. De meeste oudere huizen lozen rechtstreeks zonder sceptische put in de gracht. Ik denk zolang dat vuil water van de buurt niet opgevangen wordt door een sceptische put of riolering dat geur en ongedierte hinder zal blijven. De gracht is etelijke 100den meters lang waarop 10talen huizen op aangesloten zijn en al dat vuil water 'stroomt' langs mij.

Had de gemeente jaren geleden even streng geweest en toen al sceptische putten verplicht alsook het tegengaan van het illegaal toesmijten van 100den meters gracht er minder hinder had geweest.

Vandaar dat wij - en ik denk niet dat het onredelijk is - blijven opperen om de gracht tijdelijk toe te maken tot er riolering is.

lukasi
Berichten: 837

#6 , 07 jan 2023 17:57

Als ik de indruk gaf dat met enkele plantjes dit was opgelost, moet ik me verontschuldigen. Echter om hier verder op door te gaan is dit niet het forum...
Maar kort gezegd per woonunit van 4 personen moet je rekenen op een 10-15m² helofyten ( waterplanten die zich inwortelen in de bodem.
Waterzuivering is na natuurlijke grondwaterzuivering het meest natuurlijke proces op onze aarde.

Weerom maak je de fout om er van uit te gaan dat het water na de septische put verontreinigd is, dit is veel zuiverder dan bv het water van douche of wasmachine.

Zolang je blijft ronddraaien in dat vooropgestelde idee fix dat alles moet ingebuisd worden , verleg je alleen maar het probleem.

Het dichten van die gracht kan simpelweg door de gemeente niet goedgekeurd worden , zie mijn eerste bericht.

Thomas_A
Berichten: 1119
Juridisch actief: Nee

#7 , 09 jan 2023 22:09

Lukasi, ik heb al heel wat waardevolle bijdragen van je gelezen.

Zeker op het gebied van wetgeving rond tuinen en bomen en praktische toepassing hiervan zijn er hier weinigen meer geschoold.

Wat dit topic betreft, begrijp ik je opmerkingen niet. TS heeft geen probleem met zijn eigen afvalwater, maar met dat van verder gelegen huizen doordat enkel achter hem de beek open is. Zijn buren hebben dan weer zelf geen last van hun eigen afvalwater, doordat achter hen alles overdekt is.

Je spreekt over natuurlijke waterzuivering. De TS kan toch niet op dat open stukje beek voldoende waterzuivering aanleggen voor x aantal verder gelegen huizen? Hij spreekt over 4 à 6 huizen, dus volgens jouw formule 50 vierkante meter planten.

Ook als zijn eigen septische put perfect werkt en proper water aflevert, verandert dit hier toch niks aan?

lukasi
Berichten: 837

#8 , 09 jan 2023 23:16

Klopt
Maar de gemeente staat met zijn billen bloot want de federale wetgeving primeert.
Uit ervaring weet ik als je met eigen ideeen afkomt naar de gemeente toe om alsnog een oplossing te krijgen , dan gaat de gemeente daar soms in mee.

Als elk nog resterend open stuk van deze gracht kan aangeplant worden, niet alleen bij topicstarter maar ook bij die andere nieuwbouw dan is er een begin gemaakt. Niet alleen voor het probleem op te lossen maar ook , bij de andere bewoners, bewustwording van het probleem.

O en het probleem stelt zich volgens mij niet met de overloop van de septische put maar met de toevoeging van ongezuiverd afvalwaters die aansluit op deze overloop van de septische put.
Gebeurt deze aansluiting van afvalwaters voor de septische put dan worden de zuiverende bacterien in de septische put door dit afvalwater af gedood. Gevolg vervuild septisch/afvalwater naar de gracht.
Is de samenvloeiing van afvalwaters ACHTER de septische put ( op de overloop) dan is het ' zuiver 'rijk water uit de septische put ook vervuild door afvalwaters.

Het water uit een overloop van een septische put ( zonder afvalwaters toevoeging ) is nitraat rijk en laat nu net nitraten de voedingsbodem zijn voor waterplanten en bij uitbreiding andere planten zoals berm beplanting. En wat doet de gemeente of bewoner van het perceel? Juist zoveel en zo dikwijls mogelijk maaien want dat is toch maar onkruid.
Daardoor aanplanting van waterplanten/moerasplanten zorgt er ook voor dat de nitraten worden opgenomen en zorgt dus voor een beter, minder intensief bermbeheer.

Nogal complex, vandaar dat ik ook sprak om advies in te winnen bij een deskundige.

Terug naar “Milieurecht”