Vellen berkenboom in residentiële wijk: aanvraag geweigerd, beroep?

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

Vellen berkenboom in residentiële wijk: aanvraag geweigerd, beroep?

#1 , 16 sep 2020 09:55

Hallo,

Ik heb een aanvraag gedaan om een berkenboom (2 stuks naast elkaar geplant) te verwijderen. Ik woon in Antwerpen (deelgemeente buiten de singel, maar onder Antwerpen).

De aanvraag is geweigerd, met de volgende motivering:

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid
De XXXXlaan wordt gekenmerkt door grote woningen in gesloten en halfopen bebouwing in een groene omgeving met bomen aan weerszijde van de straat. Naast de voor- en zijtuin is bij de woningen een grote achtertuin aanwezig die gekenmerkt wordt door grote, waardevolle en beeldbepalende hoogstammige bomen.
Visueel-vormelijke elementen
De bomen in voorliggende aanvraag is mede beeldbepalend voor verschillende achtertuinen. Er is plaats om een nieuwe boom aan te planten.
Cultuurhistorische aspecten
Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
De bedrijfseenheid stadsbeheer/afdeling groen en begraafplaatsen adviseert ongunstig met volgende afweging:

De bomen zijn substantieel of potentieel ecologisch waardevol. Er is geen gegronde reden om deze bomen te
vellen.
- de bomen hebben een duidelijk groenvolume en goede levensverwachting. Er is geen gegronde reden om deze boom te vellen.
- bomen hebben geen exacte maximale leeftijd en gaan geleidelijk achteruit. Ouderdom mag geen reden zijn om een boom te vellen
- een boom die ‘te groot’ wordt is geen gegronde reden om de boom te vellen.- dat er af en toe een tak uit een boom valt is normaal. Dit kan voorkomen worden door vakkundig snoeien.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het advies van de groendienst integraal gevolgd.
Wegens het ontbreken van een aantoonbaar veiligheidsrisico dient deze aanvraag ongunstig te worden
beoordeeld.

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#2 , 16 sep 2020 10:22

Nu is er een mogelijkheid voorzien om beroep aan te tekenen. Ik heb al contact opgenomen met een boomchirurg om een expertise te laten uitvoeren. Hij gaf echter aan dat de kans op slagen klein is, blijkbaar zit er een ETT (European Tree Technician) in stad Antwerpen die erop gebrand is alle grote bomen te laten staan.

Eigenlijk is een van de redenen waarom ik de boom wil vellen het plaatsen van een tuinhuis. De boom staat achteraan op mijn perceel, ik wou achteraan een tuinhuis plaatsen maar de boom staat in de weg. Ik heb dat niet vermeld in mijn aanvraag omdat ik al direct vermoedde dat de groene jongens dat geen argument zouden vinden.

Nu onze boomknuffelaars echter beslist hebben dat ik een veel te grote vervuilende berk in mijn tuin moet behouden tot ik zelf onder de zoden lig, zal ik echter toch mijn tuinhuis moeten zetten in de 'wortelzone' van de boom, waardoor de kans bestaat dat hij toch afsterft en ik een boete moet betalen omdat ik de boom 'verwond' heb.

Mijn vraag is nu:
- Hoe kan ik beroep aanvragen, kan ik dit zelf als particulier of heb ik een advocaat nodig? Kan dit pro deo of zo? Op basis van mijn loon zal ik wel niet in aanmerking komen voor een pro deo advocaat, maar is het mogelijk?
- Kan ik bij de stad Antwerpen inzage vragen in andere dossiers, om een precedent te vinden waar een berkenboom wel geveld werd? Zo kan ik ook begrijpen welke argumenten WEL valabel zijn om een berkenboom te vellen
- Kan ik protesteren omdat ik geen alternatief aangeboden krijg? Ik heb een volledig plan gemaakt met het inplanten van andere, waardevolle, bomen dat gewoon genegeerd werd. Ik ben bereid andere bomen te zetten maar niet op de plaats waar die berk nu staat
- De berkenboom staat op minder dan 1m van de scheidingslijn. Is dit geen valabel argument om de boom te vellen, aangezien hij daar technisch niet mag staan? Moet ik aan mijn buurman vragen om een klacht in te dienen omdat de boom te dicht staat zodat hij geveld mag worden?
- Welke argumenten kan ik nog aanhalen? Is het bouwen van een tuinhuis een valabel argument? Ze kunnen natuurlijk zeggen dat ik het ergens anders moet zetten...achteraan de tuin zou wel veruit het mooiste zijn...
- Hoe dicht mag ik mijn tuinhuis bouwen tot aan de boom? Ben ik aansprakelijk als de boom afsterft door het aanleggen van de funderingen van dit tuinhuis?

Thomas Morus
Berichten: 3359
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#3 , 16 sep 2020 11:31

Een klacht laten indienen door een buur wegens burenhinder zou u kunnen overwegen maar is niet zonder risico:
ik ken een geval waar iemand werd veroordeeld (met dwangsom) om een boom te kappen, maar tegelijk verwijderde tekst - JurecaBE - moderator geen kapvergunning kreeg met als gevolg dat hij periodiek de dwangsom moet betalen terwijl de boom van het eeuwig leven geniet.

Enige kans is te spelen op een veiligheidsrisico en de verantwoordelijkheid daarvoor te verschuiven naar de gemeente verwijderde tekst - JurecaBE - moderator indien niet gekapt mag worden.

Verder: wat staat er in het gemeentelijk reglement ivm kappen? Waar ik woon mag alles gekapt worden indien minder dan 15 m afstand met de vergunde woning op hetzelfde perceel en dat zonder aanvraag of melding;
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

Reclame

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#4 , 16 sep 2020 11:49

Ja dat heb ik ook al gelezen in andere topics, maar het lijkt mij het proberen waard.

Ja bij ons ook, maar ze staan op meer dan 15m (17m...) en de stamomtrek is over de 80cm (zelfs 1m) op 1m hoogte gemeten. Ze staan wel op minder dan 1m van de scheidingsgrens.

Ik vind het echt rot, had al vergevorderde plannen om een tuinhuis te bouwen over de breedte van het perceel (16m breed, wou 10x4m tuinhuis zetten) maar de boom staat halverwege de tuin...misschien moet ik iets 'U' vormig bouwen rond de boom...maar dan liggen er elk jaar massas bladeren en takken op m'n dak.

Zonet verwijderde tekst - JurecaBE - moderator aan de lijn gehad van de stad Antwerpen. Een preek gekregen dat we al weinig bomen hebben in België, en ze bijzonder goed zijn voor het milieu, en dat het nog 20 jaar duurt voor een nieuw aangeplante boom evenveel toevoegt als mijn huidige Berken...

Ook aangehaald dat ons huis het 2de huis was in de straat, was vroeger een bos, en dat het toen minder stoorde dan nu...maar viel op een koude steen

Die persoon was merkelijk geïrriteerd aan het einde van het gesprek, als ik inzage wil in andere dossiers moet ik maar 'een mail proberen te sturen'. Beroep aantekenen 'is zo goed als zinloos'. Mijn argumenten dat er niet geluisterd werd naar mijn behoeftes en dat er geen reactie kwam op mijn (verplicht in te dienen!) nieuw inplantinsgplan viel op een koude steen...

De enige reden om die boom te vellen was indien er door een storm grote schade aan de boom is en er een veiligheidsrisico is.

Ik heb ook gevraagd wat er gebeurt indien door het plaatsen van het tuinhuis en de boom afsterft. Daar kan ik volgens hem niet aansprakelijk voor gesteld worden. Indien de boom sterft na een snoeibeurt moet ik de factuur bijhouden van de snoeier (ik mag dus al vergeten om zelf te snoeien....) om aan te tonen dat ik ter goeder trouw gehandeld heb.

Heeft het zin dit aan te kaarten bij de minister van omgevingsvergunning of een andere politieke instantie? Waarom worden wij gegijzeld door de bomen die ooit geplant geweest zijn door vorige eigenaars en wordt er niet geluisterd naar voorstellen om ipv die veel te grote bomen, uit een tijd dat er nog geen huizen stonden, te vervangen door bomen van een meer normale grootte in verhouding tot het stuk grond? Mijn perceel is een kleine 800m2, de tuin maar 400m2, in een verstedelijkt gebied

Thomas Morus
Berichten: 3359
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#5 , 16 sep 2020 12:07

Kijk eerst na:

1. hoe ver staat die boom van de woning (meer dan 15 meter of niet?)
2. wat is de stamomtrek op 1 meter hoogte (1 meter of minder?)

Daarvan hangt af of verwijderde tekst - JurecaBE - moderator l dan niet kan verbieden:
https://www.antwerpen.be/info/52d5051e3 ... ning-nodig
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#6 , 16 sep 2020 12:29

Ze staan op 17m van mijn woning (van de veranda)
omtrek is 1,5m en 1,15m op 1m hoogte gemeten...er staat ook een derde boom van 0,9m omtrek, die ga ik zo snel mogelijk vellen...

Wat wel zo is, de bomen staan op minder dan 10m van een vergund bijgebouw (losstaande garage) van de achterburen. Geen idee of dat een valabel argument is, eventueel om in mijn beroepsaanvraag in te dienen? Of moet ik hiervoor de achterbuur mobiliseren?

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#7 , 16 sep 2020 13:14

Als argument zou ik ook aanhalen dat het snoeien van een Berk, ook door een erkende boomchirurg, altijd risico's met zich meebrengt. Een berk is heel gevoelig voor snoei en begint snel te rotten.

Als je de keuze hebt tussen een boom snoeien met mogelijke rot tot gevolg of ze laten vellen en andere bomen in de plaats te zetten, dan kies je toch voor het vellen? De korte dood ipv langzaam te laten sterven is toch veel humaner, of 'botaner'?

Thomas Morus
Berichten: 3359
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#8 , 16 sep 2020 13:39

Voor zover ik weet is een berk een boom die na het snoeien degenereert en dus ongeschikt is om te worden gesnoeid of afgetopt.
Eén van mijn berken is daardoor ooit in twee gespleten. De boomkenner die ik raadpleegde vertelde me dat men van een berk afblijft ofwel kapt.
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#9 , 16 sep 2020 15:23

Welja, daarom, maar als je niet mag kappen en je wil toch meer licht...ik begrijp ook niet waarom ze zo overdreven doen over die berkenboom.

ik heb ook contact opgenomen met natuur en bos

https://www.natuurenbos.be/helpdesk/bomen-en-houtkanten

hier wordt over een 'beslissingsmatrix' gesproken. Ik kom uit op 81, dus geen 'monumentale' boom en mag, mits een goede reden, gekapt worden

Op basis van deze matrix kom ik een score van 81 uit. Ik heb per email gevraagd of ze zich kunnen vinden in deze score...indien ja kan ik dit alvast meenemen in mijn beroep.

Ivm de overlast, ik zal bij de buren langsgaan om een verklaring op te nemen, misschien helpt dat.

Mijn voornaamste argumenten zijn:

- De score volgens de beslissingsmatrix van Natuur En Bos is 81. Dit betekent dat het niet om een monumentale boom gaat en kappen kan, indien voldoende gemotiveerd. Een Berk is een veelvoorkomende niet zeldzame boomsoort zonder eetbare vruchten.

- De boom is meer dan 50 jaar oud (geplant in de jaren 60) en wordt volgens de 'bomenwijzer' en 'ecopedia' gemiddeld 60-80 jaar oud, het is een kwestie van tijd voordat hij ziek wordt en aftakelt en toch geveld moet worden. Bij een volledig heraangelegde tuin, met tuinhuis etc., wordt het ook gevaarlijker om een boom van een dergelijke grootte te vellen. Als we nu de onvermijdelijke beslissing nemen voorkomen we ook gevaarlijke situaties eens de boom begint af te takelen

- Snoeien van een Berk is zeer gevoelig voor het ontstaan van rot. Zelfs indien uitgevoerd door een specialist kan de berk hevig bloeden en infecteren. Ipv te snoeien zou ik de boom liever vellen om rot en aftakeling te voorkomen

- De garage van de achterbuur staat op een 10tal meter van de berkenbomen, binnen valafstand.

-

Akkoord met deze argumenten, of zou ik er beter uitlaten en andere insteken? Vermeldend dat als ik een tuinhuis wil zetten ik automatisch minder dan 15m afstand zal hebben tot het tuinhuis wat ook een gevaarlijke situatie kan veroorzaken of niet?

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#10 , 16 sep 2020 16:21

Ik heb ondertussen een artikel gevonden met een gelijkaardig beroep als het beroep dat ik wil aanvragen, waar er ook een boom niet geveld mag worden door een beslissing van Kapellen (deze gemeente ligt naast de mijne).

Wat ik mij echter afvroeg, ik heb namelijk nog nooit beroep aangevraagd, welk soort argumenten worden ontvankelijk verklaard in een beroepsprocedure?

Als ik onderstaande lees (haar verzoek werd geweigerd):

Artikel 15, 4° Procedurebesluit bepaalt dat het verzoekschrift de ingeroepen middelen bevat. Een
middel is een voldoende en duidelijke omschrijving van de geschonden geachte regelgeving,
stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur en de wijze waarop deze
rechtsregels naar het oordeel van de verzoeker worden geschonden door de verwerende partij in
de bestreden beslissing.
Uit deze bepalingen volgt dat de Raad enkel bevoegd is om een vergunningsbeslissing te
vernietigen, die strijdig is met regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van
behoorlijk bestuur en dat het de verzoeker toekomt om in zijn verzoekschrift middelen te
ontwikkelen die deze onregelmatigheid van de bestreden vergunningsbeslissing aantonen.
Het inhoudelijk bekritiseren van een vergunningsbeslissing zonder een onregelmatigheid aan te
voeren in de zin van artikel 4.8.2, tweede lid VCRO, kan niet worden beschouwd als een
ontvankelijk middel. Om ontvankelijk te zijn moet in een middel niet enkel een onregelmatigheid
worden aangeduid maar moet tevens uiteengezet worden op welke wijze de
vergunningsbeslissing de regelgeving, voorschriften of beginselen van behoorlijk bestuur
schendt.
De hoger aangehaalde grieven kunnen niet beschouwd worden als een omschrijving van de
geschonden geachte regelgeving, stedenbouwkundige voorschriften of beginselen van behoorlijk
bestuur.

dan weet ik niet of mijn argumenten wel 'technisch' genoeg zijn?

Ook zag ik dat ze 175 EUR kosten moest betalen, ik dacht dat ik enkel 100 euro dossierkosten ging moeten betalen??

Oude Belg
Berichten: 3047

#11 , 16 sep 2020 16:24

Welja, daarom, maar als je niet mag kappen en je wil toch meer licht...
En ik dacht dat de reden was dat de boom staat waar u een tuinhuis wil..... Dom van mij.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Thomas Morus
Berichten: 3359
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 16 sep 2020 16:26

Over beroep aantekenen vindt u alle info hier:

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be ... n-rolrecht
Zachte heelmeesters maken lelijke wonden.

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#13 , 17 sep 2020 09:09

Welja, daarom, maar als je niet mag kappen en je wil toch meer licht...
En ik dacht dat de reden was dat de boom staat waar u een tuinhuis wil..... Dom van mij.
Dag Oude Belg,

Bedankt voor je antwoord, het is inderdaad correct dat er verschillende factoren zijn die samen hangen waardoor het verwarrend overkomt. Als dat zo is is dat omdat ik het blijkbaar niet duidelijk had gemaakt, wat dus betekent dat mijn argumentatie tot nu toe onduidelijk en dus slecht was!

Alles hangt samen. Ik ben de nieuwe eigenaar van de woning met bijbehorende tuin, die het laatst aangelegd werd in de jaren '60. De reden waarom ik de berk wil laten kappen is:

- De tuin wordt helemaal opnieuw aangelegd, het terrein is oneffen, veel struiken zijn te groot geworden en de structuur is weg (typisch jaren 60, gazon met struiken aan de buitenkant in een kleine border). De Berk domineert de hele tuin, waardoor er veel mos is en andere planten (er staat een mooie magnolia) de kans ook niet krijgen. Hij staat in het zuid-oosten.
- Het is een Berk, geen Beuk of Es die nog honderden jaren blijft staan en die ook goed snoei verdraagt. Door de gevoeligheid van een (oude) berk voor rot, is de optie om te snoeien geen goede optie. Het is ook geen 'monumentale' boom met een score van 81 op de beslissingsmatrix van Natuur en Bos.
- Om de aftakeling en mogelijke ziektes voor te zijn lijkt het mij beter de berk te verwijderen nu ik bezig ben met de hele tuin opnieuw aan te leggen (en leeg te maken, blanco canvas). Schaduw op de juiste plaatsen en het vermijden van inkijk is belangrijk, ook om het groen karakter te behouden van de wijk. Daarom sta ik ook open om te bespreken met stad Antwerpen welke andere bomen in de plaats gezet kunnen worden. Binnen de 10 jaar zijn die opnieuw 10m hoog zonder probleem...
- In het plan is inderdaad een tuinhuis voorzien. Achteraan de tuin is er nu reeds een bestaande haag van (6m hoge) sparren. Hieronder kan niets groeien door de permanente schaduw. Dit is dus ook de ideale plaats om een tuinberging te plaatsen. De berkenboom staat hier inderdaad in de weg, aangezien deze in het midden van de tuin staat waardoor de mogelijkheden (rekening houdend met de wortelspiegel) om het tuinhuis achteraan te zetten beperkt zijn. Een (hoogstam) boom in de hoek van de tuin zou in het hele ontwerp beter uitkomen


alleen is het mij niet duidelijk of dat wel een voldoende argumentatie is om in beroep gelijk te halen....

jef007
Berichten: 1305

#14 , 17 sep 2020 10:50

1. kan je geen allergie tegen het stuifmeel van de berken simuleren?
2. kan je geen kleiner tuinhuis plaatsen? 10x4 lijkt me nogal fors

Pieterjan1984
Topic Starter
Berichten: 128

#15 , 17 sep 2020 12:57

ik kan dat 'simuleren' maar het is geen goed argument, ik heb ook geen allergie voor berkenpollen, dus wil het ook liever niet aanhalen
Het tuinhuis zou dienen als 'homegym' en 'opslag' (2 delen). Je moet ook rekenen dat die 40m2 de grondoppervlakte is...binnensteen-isolatie-buitensteen is snel 30cm, dus die 10x4 is maar 32m2 netto. de helft, 16m2 homegym, de andere helft opslag...
De meerkost om 40 ipv 30m2 te plaatsen is ook niet zo groot, maar extra ruimte komt altijd van pas!

Terug naar “Milieurecht”