Normale houtexploitatie

Drstr
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Normale houtexploitatie

#1 , 2 maand 2 weken geleden (12 apr 2019 19:31)

In de gemeentelijke verordening beplantingen staat volgend vermeld:
Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen:

a) bomen die op 1.50 meter hoogte een stamomtrek van tenminste 20 cm hebben, of waarvan de stam minstens 3.5 meter hoog is of kan worden, vellen of rooien, ongeacht of ze alleen staan, dan wel behoren tot een rij of groep;
b) in bossen kappingen verrichten ongeacht het doel of de bestemming ervan;
c) houtkanten, houtwallen, hagen, struwelen, grienden, hakhout al dan niet bestemd
voor houtproductie, definitief venruijderen en behoudens voor normale
houtexploitatie overgaan tot het geheel of gedeeltelijk rooien of omhakken;
d) naaldhout aanplanten of heraanplanten in agrarische gebieden of natuurgebieden
volgens het gewestplan.
Zoals ik het hier lees is rooien voor normale houtexploitatie toegestaan? Houd dit in dat indien ik enkele bomen wil rooien voor eigen gebruik (stoken) op mijn eigen perceel (agrarisch gebied met groepjes bomen), ik hiervoor niet vergunningsplichtig ben? Het gaat hier nog om relatief jonge bomen.

Heeft iemand een definitie van normale houtexploitatie?

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
lukasi
Berichten: 122

#2 , 2 maand 1 week geleden (14 apr 2019 00:29)

Neen dit rooien mag niet zonder vergunning.
Houtexploitatie houdt in dat de je enerzijds moet beschikken over een ondernemingsnummer, dat je handel moet drijven en dat je hoofdinkomsten moeten voortvloeien uit landbouwactiviteiten waaronder dus bosbeheer en houtexploitatie. Specifiek zal je je sowieso nog in regel moeten stellen met o.a; de mestpuntbank, fytosanitaire controle mechanisme, herkomstattesten ezv.

Drstr
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 maand 1 week geleden (14 apr 2019 17:45)

U interpreteert exploitatie dus als commercieel uitbaten? Ik zag exploitatie in deze context eerder in de betekenis van ontginnen... en er wordt in de wettekst nergens gesproken over ‘commercieel’ exploiteren.

heeft u ergens een definitie teruggevonden van houtexploitatie? (Eventueel in wetteksten?)

https://www.juridischwoordenboek.be/?zoek=exploitatie

Reclame

Terug naar “Milieurecht”