fiscaal ontvangstbewijs oogarts

asperger
Topic Starter
Berichten: 6495
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

fiscaal ontvangstbewijs oogarts

#1 , 20 apr 2017 21:47

Mijn buurvrouw liet haar ogen behandelen met inspuitingen tegen oedeem van de retina.
Er wordt haar een supplement aangerekend wegens "service" omdat de ingreep werd verricht in het kabinet van de oogarts zelf ipv in het ziekenhuis.
Het supplement bedraagt 100 EUR, maar wordt noch vermeld op de (fiscale) ereloonnota, noch werd een ander fiscaal ontvangstbewijs afgeleverd. Ook geen gewone kwitantie. De ereloonnota is dus onvolledig en weerspiegelt niet het effectief betaalde bedrag.
Ik weet dat men steeds een fiscaal ontvangstbewijs mag eisen, ook voor het niet-conventionele ereloon, maar ik vind de wettekst niet terug.
Weet iemand hier meer over?

Buurvrouw heeft een aanvullende privé-verzekering maar die betaalt niet zonder een geldig fiscaal ontvangstbewijs conform de Belgische wetgeving.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#2 , 20 apr 2017 22:36

Mijn buurvrouw liet haar ogen behandelen met inspuitingen tegen oedeem van de retina.
Er wordt haar een supplement aangerekend wegens "service" omdat de ingreep werd verricht in het kabinet van de oogarts zelf ipv in het ziekenhuis.
Het supplement bedraagt 100 EUR, maar wordt noch vermeld op de (fiscale) ereloonnota, noch werd een ander fiscaal ontvangstbewijs afgeleverd. Ook geen gewone kwitantie. De ereloonnota is dus onvolledig en weerspiegelt niet het effectief betaalde bedrag.
Ik weet dat men steeds een fiscaal ontvangstbewijs mag eisen, ook voor het niet-conventionele ereloon, maar ik vind de wettekst niet terug.
Weet iemand hier meer over?

Buurvrouw heeft een aanvullende privé-verzekering maar die betaalt niet zonder een geldig fiscaal ontvangstbewijs conform de Belgische wetgeving.
Beste,

Artikel VI.89, par. 1 WER en artikel 96 wet 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Zie ook: Hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift (papieren getuigschrift) ? : http://www.riziv.fgov.be/nl/professiona ... ummer,_enz.):

Ongeacht of de zorgverlener de verstrekkingen verricht voor eigen of voor andermans rekening, wordt op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering of het gelijkwaardig document, het bedrag vermeld dat door de rechthebbende aan de zorgverlener werd betaald voor de verrichte verstrekkingen. " (artikel 53, §1 GVU-wet)

Het sociaal Strafwetboek verplicht ook artsen een ontvangstbewijs uit te reiken.

Dieven en belastingontduikers zijn het.

Mvg,

Van Camp


Reclame


Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#5 , 20 apr 2017 23:00

Wat zijn de sancties als het bewijsstuk niet wordt uitgereikt?

Inbreuken op die bepalingen worden bestraft met een strafrechtelijke boete van 26 tot 10.000 euro.
Het Sociaal Strafwetboek straft ook de zorgverleners die weigeren om de documenten, voorgeschreven bij de GVU-wet en zijn uitvoeringsbesluiten en -verordeningen, aan de patiënten uit te reiken, met een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 euro of een administratieve boete van 25 tot 250 euro.

Terug naar “Medische Fouten”