Oogarts met handeltje

Ires
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Ja

Oogarts met handeltje

#1 , 13 sep 2016 18:18

Beste lezers,

Ik ben zelf bedrijfsjurist maar over deze kwestie had ik graag jullie mening vernomen.

Na consultatie bij een oogarts nav oogproblemen besluit de oogarts dat de kromming van de lenzen die ik gebruik niet aangepast is aan mijn ogen.

Ik krijg een proefpakket mee met aangepaste lenzen en bij een controle consultatie stelt de oogarts voor deze lenzen voor mij te bestellen.

Hij zegt uitdrukkelijk dat de lenzen niet online of particulier aangekocht kunnen worden.

Gisteren haal ik de lenzen bij hem af en moet ik daarvoor 190 euro betalen (12 lenzen, goed voor 6 maanden).

Ik krijg geen rekening of ticket mee.

Aangezien mij dit veel lijkt zoek ik de fabrikant van de lenzen op en blijkt dat de lenzen eenvoudigweg online particulier besteld kunnen worden voor 85 euro (zelfde hoeveelheid).

Ik bel de arts op en deze beweert dat ik de correcte prijs heb betaald...

Ik vind het persoonlijk vrij ondeontologisch dat een arts extreme winsten maakt op een product dat zogezegd niet door de patiënt zelf gehaald of gekocht kan worden.

Zouden jullie hiertegen stappen ondernemen en zo ja welke?

Alvast enorm bedankt!
Groetjes, Ires

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
eylis
Berichten: 8019

#2 , 13 sep 2016 18:47

Hij heeft u onder valse voorwendselen deze lenzen verkocht aan een veel hogere prijs dan dat u zel zelf kan bestellen. Namelijk door te melden dat deze niet particulier besteld kunnen worden. Ik zou de kerel een beleefde mail sturen met de FOD economie in CC waarin u verwijst naar wat hij u vertelde, maar dat dit dus flagrant onwaar is. U vermeldt eveneens de prijs die u via de online site heeft gevonden. U meldt dat u uiteraard deze zou opgezocht, gevonden en besteld hebben als de oogarts u niet had wijsgemaakt dat dit product niet particulier kan besteld worden.
U vraagt welke financiele tegemoetkoming hij aanbiedt, teneinde deze commerciele fout goed te maken. (hij mag wel zo'n 90 euro terugbetalen...) wie weet, doet hij dit wel spontaan. Liegen mag niet :-)

Franciscus
Berichten: 35410

#3 , 13 sep 2016 18:51

Niet alleen FOD economie maar ook orde van geneesheren.

Reclame

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#4 , 14 sep 2016 10:19

Beste,

De arts schendt hierbij artikel 78 Code Geneeskundige Plichtenleer. Voor deze fout kunt u mijns inziens aan de tuchtraad vragen om een passende sanctie tegen de zorgverlener te ondernemen.

Schending van artikel 1134, lid 3 BW is hier volgens mij eveneens sprake.

Bovendien moet elke arts die verzorging verstrekt aan de patiënt, gratis een bewijsstuk afgeven als die erom verzoekt (artikel VI.89, par. 1 WER). Inbreuken op die bepalingen worden bestraft met een strafrechtelijke boete van 26 tot 10.000 euro (bedragen moeten maal 6 worden vermenigvuldigd).

Ook het Sociaal Strafwetboek straft artsen met strafrechtelijke en administratieve boetes van 50 tot 500 euro of 25 tot 250 euro aan zij die weigeren aan de rechthebbende een ontvangstbewijs uit te reiken. Zie ook artikel 96 wet 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014.

De zorgverlener pleegt eveneens belastingfraude door het teveel aangerekend bedrag niet aan te geven aan de fiscus.

Mvg,

Van Camp

Ires
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Ja

#5 , 14 sep 2016 12:05

Beste iedereen,

Hartelijk dank voor deze reacties.
Ik ben al heel wat wijzer.
Ben niet van plan dit zomaar te laten passeren.
Niet voor 100 euro maar gewoon omdat dit absoluut ingaat tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel.

Bedankt aan iedereen!
Groetjes, Ires

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#6 , 14 sep 2016 12:16

Beste,

Bovendien is hier sprake van oneerlijke handelspraktijken conform artikel 5 e.v. richtlijn 2005/25/EG, dat eveneens van toepassing is op beoefenaars van een vrij beroep (artikel 1.8, 35° WER).

Zie ook boek XIV. 1. par. 1, tweede alinea WER dat bepaald dat boek VI WER en bovenvermelde Richtlijn van toepassing is op voornoemde beoefenaars.

Mvg,

Van Camp

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#7 , 14 sep 2016 12:55

Zeker niet laten passeren. Vele artsen bestelen hun patiënten (door bijvoorbeeld meer aan te rekenen dan wat er op het getuigschrift staat vermeld) en plegen belastingfraude (door het teveel aangerekend bedrag niet aan te geven), terwijl een horeca-uitbater daarentegen elke consumptie (door het witte kassasysteem) aan de fiscus moet kunnen verantwoorden. Dergelijke artsen staan zeker niet ten dienste van hun patiënten. Integendeel, hun manier van handelen ‘duidt op een gebrek aan eerlijkheid en bescheidenheid’ conform artikel 78 Code Geneeskundige Plichtenleer.

Naar verluidt zal fraude door zorgverleners in de nabije toekomst nog toenemen, gezien voornoemde verleners binnenkort getuigschriften elektronisch mogen versturen naar het ziekenfonds.

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#8 , 15 sep 2016 23:13

Beste,

Verwijs de oogarts ook naar de bij wet voorziene sanctie ( art. VI. 38 WER):

Wanneer een overeenkomst met een consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk bedoeld in de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 11°, 13° tot 15°, 18° tot 23°, en artikel VI.103, 3° tot 7°, kan de rechter, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties, de terugbetaling aan de consument van de door hem betaalde bedragen bevelen, zonder teruggave van het reeds geleverde product.

Mvg,

Van Camp

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#9 , 16 sep 2016 07:23

Beste,

Vraag aan deze dief het volledig aankoopbedrag van de lenzen terug, maar dat je de lenzen behoudt; dat hij anders geconfronteerd zal worden met:

- vordering tot staking
- klacht bij de economische inspectie
- een strafklacht
- klacht bij de Orde der artsen

Verwijs vervolgens naar de civiele sancties bij oneerlijke handelspraktijken e.d.

Mvg,

Van Camp

iota
Berichten: 411

#10 , 16 sep 2016 10:14

Zelf zou ik aan de hand van deze adviezen terugbetaling eisen én klacht indienen. Terugbetaling of anders... voelt voor mij toch een beetje als afpersing, hoewel wettelijk gezien TS volledig in zijn recht is. Echter zal hij zeker niet het enige slachtoffer zijn van deze malafide oogarts en gaf hij in zijn vraag al aan dat diens winstbejag op de kap van de patiënt hem principieel tegen de borst stuit.

Van Camp
Berichten: 209
Juridisch actief: Nee

#11 , 16 sep 2016 10:24

Beste,

Er geen sprake van afpersing wanneer men dreigt met maatregelen te treffen die wettelijk kunnen worden genomen.

Mvg,

Van Camp

Ires
Topic Starter
Berichten: 9
Juridisch actief: Ja

#12 , 16 sep 2016 10:41

Beste lezers,

Bijkomend heeft de oogarts een voorschrift gemaakt voor een bril op sterkte -2.75.
Ik heb dit voorschrift ingediend bij de mutualiteit en terugbetaling ontvangen na mijn aankoop.
Pas nadien heeft de arts de lenzen besteld na een controle onderzoek.
Ik mocht immers 10 dagen geen lenzen dragen om mijn oog te laten genezen.
Toen zei hij dat hij lenzen met sterkte -2.5 zou bestellen gezien -2.75 in feite niet nodig is.
Zou het verstandig zijn om in mijn schrijven ook aan te halen dat het geleverde product niet de juiste sterkte heeft?

Vriendelijke groeten en bedankt voor jullie wijze woorden!
Ires

Lanox
Berichten: 3262
Juridisch actief: Nee

#13 , 16 sep 2016 10:50

Toen zei hij dat hij lenzen met sterkte -2.5 zou bestellen gezien -2.75 in feite niet nodig is.
Zou het verstandig zijn om in mijn schrijven ook aan te halen dat het geleverde product niet de juiste sterkte heeft?
Nee. Blijf bij de hoofdzaak en bij de dingen waar u zeker van bent dat het niet door de beugel kan.

Een klein verschil in sterkte tussen brilglazen en lenzen is normaal, doordat er een verschil in afstand is tussen uw oog en lens enerzijds en uw oog en een bril anderzijds.

bosprocureur
Berichten: 5807

#14 , 16 sep 2016 11:47

Beste,

Er geen sprake van afpersing wanneer men dreigt met maatregelen te treffen die wettelijk kunnen worden genomen.

Mvg,

Van Camp

O wat zijn we weer toonbeelden van hoe het moet. :(

Is het dan geen afpersing als je schrijft :

"Vraag aan deze dief het volledig aankoopbedrag van de lenzen terug, maar dat je de lenzen behoudt; dat hij anders geconfronteerd zal worden met:....................."

Waarbij ik in geen geval de handelwijze van deze arts wil goedkeuren, maar kwaad vergelden met kwaad kan voor mij evenmin door de beugel.

eylis
Berichten: 8019

#15 , 16 sep 2016 12:06

de gulden middenweg dus, zoals ik aanraadde: zie mijn post. Vraag een financiele tegemoetkoming voor zijn commerciële fout. De grootste fout van de oogarts was: leugenachtige informatie geven waarmee hij u zowat verplichtte het product bij u te kopen aan het dubbel van de prijs.

Terug naar “Medische Fouten”