Bijwerking vaccinatie

puttemanp
Berichten: 572

Re: Bijwerking vaccinatie

#16 , 27 aug 2021 15:48

Het minste wat men zou mogen verwachten is dat deze bijwerking door een arts gemeld wordt. Hoe krijgt men anders een statistiek over hoe vaak de bijwerking zich voordoet?
Als patient kan je zelf bijwerkingen melden:

https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_b ... applicatie.

P.

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Marcus Aurelius
Berichten: 2712
Juridisch actief: Nee

#17 , 27 aug 2021 16:01

E.E. is de verplichte vaccinatie enkel voorzien voor werknemers in de zorg. Ik vermoed dat u niet in de zorg werkt. Indien er werkelijk tegenindicaties zijn voor een vaccinatie, kan u best met uw behandelende geneesheer bespreken welke stappen u best kan ondernemen.
Zoals reeds eerder gesteld in de vaccinatie tot nader order nog niet verplicht, ook nog niet in de zorg.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#18 , 28 aug 2021 08:07

Welke bijwerkingen, tja al 9 weken enorm veel pijn , naaldprikken over heel mijn lichaam gecombineerd met pijnflitsen ....En mijn benen zijn volledig gevoelloos geworden. Dit heeft mijn leven herleid tot een hel ... de pijnen zijn s nachts nog erger ! Ik kan er niet van slapen. Het heeft weken geduurd eer ze een medicatie hadden die werkte en voor een deel de pijnen onder controle heeft. Geen één arts / specialist kan mij garanderen dat mijn pijnen van voorbijgaande aard zijn noch dat ik bij een tweede vaccin geen "bijkomende" last ga hebben. Blijkbaar reageert mij lichaam heel heftig op iets in het vaccin en blijft het maar duren. Dat ik niet de enige ben , heb ik al gelezen in studies in Israel, australie , Engeland en America. Daar is "pin and needles" en "numbness" gekend en erkennen ze daar als een "severe adverse reaction". Hier gebaard men van .... één arts heeft me mondeling medegedeeld dat het een " bijwerking " is van het vaccin.... De andere durven zoiets blijkbaar niet op papier te zetten . Ze zeggen me dan maar geeft het tijd en wacht af ....Net zoals ze bij patiënten niet het recht hadden om een papier op te maken dat patiënt A om medische redenen beter vaccin X niet zo krijgen maar beter vaccin Y , is het hier blijkbaar niet voorzien en zouden dergelijk attesten als ze al zouden het lef hebben om het te schrijven niet aanvaard worden ? ! Vandaar mijn vraagje ? Hoe zit het voor mensen zoals ik. En de bezoeken aan huisarts/ spoed/ neurologen / verschillende testen en opname ziekenhuis kunnen staven dat er wel " iets" aan de hand is....
Uw medische verwondingen, als gevolg van medisch handelen, op papier laten zetten door een arts, is geen sinecure. Nochtans is een zorgverlener hiertoe verplicht als de patiënt erom verzoekt conform artikel 7, paragraaf 2, lid 2 Wet Patiëntenrechten.

Reclame

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#19 , 28 aug 2021 10:45

@scorpion ... klopt voorlopig nog wel ... maar is het niet de " plicht " van de artsen om te melden wat er werkelijk met mij aan de hand is vraag ik me dan af ?


----------------------------------------------------------- Ja !!! -----------------------------------------------


Zelfs schriftelijk en dit conform het Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier en overeenkomstig art. 7 en 8 van de Wet op de patiëntenrechten.

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#20 , 28 aug 2021 11:00

Ook de Orde van artsen bepaald het volgende:

"Op deontologisch vlak moet de arts zijn patiënt inlichten over elk schadelijk voorval, als gevolg van een ongeval of als onverwacht gevolg van een medische verrichting of behandeling, ongeacht of er al dan niet sprake is van een medische fout. Zoniet kan hij het onontbeerlijke en noodzakelijke vertrouwen schaden dat aan de basis ligt van de arts-patiëntverhouding. Bovendien ontneemt hij door zijn stilzwijgen de patiënt elke eerlijke vergoeding van de geleden schade en maakt hij elke herstellende ingreep onmogelijk."

Zie: https://ordomedic.be/nl/adviezen/deonto ... toegediend

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#21 , 30 aug 2021 08:53

Doralien schrijft:

> Hier gebaard men van .... één arts heeft me mondeling medegedeeld dat het een " bijwerking " is van het vaccin.... De andere durven zoiets blijkbaar niet op papier te zetten . Ze zeggen me dan maar geeft het tijd en wacht af ....Net zoals ze bij patiënten niet het recht hadden om een papier op te maken dat patiënt A om medische redenen beter vaccin X niet zo krijgen maar beter vaccin Y , is het hier blijkbaar niet voorzien en zouden dergelijk attesten als ze al zouden het lef hebben om het te schrijven niet aanvaard worden ? ! Vandaar mijn vraagje ? Hoe zit het voor mensen zoals ik.

Zoals ik al eerder aangegeven heb, is een zorgverlener verplicht bijwerkingen te noteren in het patiëntendossier (art. 1, par. 2 Koninklijk besluit AMD).

Vraag aan de betrokken zorgverlener of dit gebeurt is. Als dit niet het geval is, verplicht hem/haar er dan toe dit alsnog te doen conform art. 7, par. 2, lid 3 Wet Patiëntenrechten (WPR). Ook kan u hem verzoeken u hiervan een kopie te bezorgen conform art. 7, par. 2, lid 2 en art. 9, par. 3 WPR.

Mocht hij/zij dit alsnog weigeren, kan je klacht indienen bij de ombudsman.

Voorts is het dan van belang dat je voor jezelf een bewijs creëert door een lijst van klachten te formuleren, die volgens jou het gevolg zijn van de vaccinatie. Verwijs ook hierbij naar hun weigering om dit op te tekenen in het patëntendossier. Deze lijst verstuur je aangetekend naar de betrokken arts(en).

Op die wijze kun je hen aansprakelijk stellen mochten er problemen ontstaan en dit op basis van de algemene zorgvuldigheidsnorm (art. 1147 en 1382 BW, enz.).

pho450
Berichten: 133

#22 , 06 sep 2021 17:25

@scorpion ... klopt voorlopig nog wel ... maar is het niet de " plicht " van de artsen om te melden wat er werkelijk met mij aan de hand is vraag ik me dan af ?


----------------------------------------------------------- Ja !!! -----------------------------------------------


Zelfs schriftelijk en dit conform het Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier en overeenkomstig art. 7 en 8 van de Wet op de patiëntenrechten.
Het is dan misschien wel hun plicht, maar de meeste artsen zijn geen helderziende. Zoals ik het lees, weten de artsen niet precies wat er aan de hand is, laat staan de oorzaak.

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#23 , 06 sep 2021 19:45

@scorpion ... klopt voorlopig nog wel ... maar is het niet de " plicht " van de artsen om te melden wat er werkelijk met mij aan de hand is vraag ik me dan af ?


----------------------------------------------------------- Ja !!! -----------------------------------------------


Zelfs schriftelijk en dit conform het Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier en overeenkomstig art. 7 en 8 van de Wet op de patiëntenrechten.
Het is dan misschien wel hun plicht, maar de meeste artsen zijn geen helderziende. Zoals ik het lees, weten de artsen niet precies wat er aan de hand is, laat staan de oorzaak.
De meeste artsen zijn klinisch incompetent.

Of het interesseert hun geen bal, zie: https://www.artsenapotheker.nl/huisarts ... eiend.html

mava105
Berichten: 20918
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#24 , 06 sep 2021 20:08

, zie: https://www.artsenapotheker.nl/huisarts ... eiend.html
[/quote]
Is enkel voor Nederland.

The Oscars
Berichten: 433
Juridisch actief: Nee

#25 , 06 sep 2021 20:14

Is enkel voor Nederland.
[/quote]


In België is het niet beter gesteld (als slachtoffer van een medische fout kan ik hierover meepraten).Geldt wereldwijd.

Terug naar “Medische Fouten”