Ombudsdienst Leuven onbemand sinds mei 2017

janu
Topic Starter
Berichten: 45

Ombudsdienst Leuven onbemand sinds mei 2017

#1 , 9 maand 2 dagen geleden (15 mei 2018 18:52)

Ik heb begin februari 2018 per mail een paar klachten bij de ombudsvrouw leuven ingediend. Ik kreeg geen antwoord,op 21 en 22 februari heb ik de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.
Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft.Het secretariaat heeft ook laten weten dat de stadssecretaris de contacten en klachten bij de ombudsdienst zal doorsturen naar de bevoegde diensten.

Nergens wordt de burger geïnformeerd dat de ombudsdienst onbemand is, niet op de site van de ombudsdienst noch op de site van de Stad Leuven. Ze laten de burger in het ongewisse. Ik vind deze nalatigheden machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen. De Stad toont weinig respect voor de burger. De Stad heeft me een bepaalde morele schade berokkend.
Kan ik bij de vrederechter een klacht indienen tegen de Stad wegens misbruik van vertrouwen en een schade vergoeding vragen?
Als de Stad de mogelijk brieven van de burger naar de onbemande ombudsdienst geopend heeft ,vind ik een schending van het briefgeheim want ik vind dat de ombudsdienst een onafhankelijk en onpartijdige entiteit is. Graag een mening hierover.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 7815

#2 , 9 maand 2 dagen geleden (15 mei 2018 22:46)

Ik zou een klacht indienen bij de bevoegde minister (Homans). Erop gelet dat haar partij niet in het Leuvense stadsbestuur zit, lijkt mij dat de efficiëntste weg om schot in de zaak te krijgen.

Issued
Berichten: 468

#3 , 9 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 00:10)

Neen u kan geen klacht indienen over misbruik van vertrouwen. Er is hier helemaal geen sprake van misbruik van vertrouwen aangezien dat een vorm van diefstal betreft.

http://www.elfri.be/misbruik-van-vertrouwen

Reclame


janu
Topic Starter
Berichten: 45

#5 , 9 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 10:33)

bedankt leen W,Ik heb nu een mail naar minister Homans gestuurd maar ik heb al op 22 februari een mail gestuurd naar binnenlandse zaken die nog steeds onbeantwoord blijft.

Issued,ik begrijp je reactie niet,is het een vorm of niet van diefstal? Dat de ombudsvrouw en het stadsbestuur de burger niet geïnformeerd hebben vind ik een bedrog,ze tonen weinig respect voor de burger. Ik voel me bedrogen.Ik heb een bepaalde morele schade geleden.IK zou kunnen Leuven uitnodigen voor een minnelijke schikking bij de vrederechter.graag bijkomende info

Franciscus ,ik heb al einde februari 2 keer contact genomen met de vlaamsombudsdienst ,per mail en langs de site en geen reactie,geen antwoord gekregen.
http://community.dewereldmorgen.be/blog ... s-mei-2017

scorpioen
Berichten: 8132
Juridisch actief: Ja

#6 , 9 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 11:48)

De kans dat de stad Leuven zal toegeven dat ze een fout gemaakt heeft lijkt mij onbestaande te zijn.
Een eerste probleem dat u dan hebt is dat u moet bewijzen wat u vertelt. Ik geloof u wel, maar een rechter zal zomaar niet datgene wat u beweert als bewezen mogen aanvaarden. In de mate dat de stad Leuven uw feitenrelaas zou betwisten zit u dus met een serieus probleem.
Begin dus met bewijsmateriaal te verzamelen. U kan beginnen met een aangetekend schrijven aan de burgemeester of de verantwoordelijke schepen waarin u de feiten weergeeft die u aanklaagt. Het antwoord, of uitblijven daarvan, van de stad kan eventueel bewijsmateriaal zijn.

janu
Topic Starter
Berichten: 45

#7 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 19:00)

Leuven zal niet ontkennen want de burger moet bellen naar secretariaat om te weten dat de ombudsdienst is onbemand, gewoon ze vinden normaal de burger niet te informeren omdat ze hem/haar bezien als minderwaardige mensen.
hier mails van de stadssecretaris:
28 februari,
Geachte

Zoals reeds medegedeeld stuur ik uw mails door naar de bevoegde diensten van de stad.
Ik verneem van deze diensten dat ze uw meldingen via andere kanalen ook al hebben ontvangen.
Indien ze menen dat bepaalde van uw opmerkingen correct zijn, zullen ze in de mate van het mogelijke dit ook trachten op te lossen.
Indien u hiermede niet akkoord bent, kan u zich wenden tot de ombudsdienst (= tweedelijnsklacht).
Ik heb u reeds geïnformeerd dat de ombudsvrouw reeds geruime tijd afwezig is.
Als stadssecretaris probeer ik enkel en alleen eerstelijnsklachten op te lossen samen met de stadsdiensten.
Dus zodra de ombudsvrouw terug aan het werk is, zal ze uw tweedelijnsklachten behandelen.
Met vriendelijke groeten
Gust Vriens
1 maart:
Geachte

Zoals reeds gemeld stuur ik uw mails door naar de bevoegde diensten.
Ik laat het aan hun beoordeling over of uw klacht terecht en geoorloofd is en op basis daarvan al dan niet correctieve maatregelen dienen te worden genomen.
Bent u hiermede niet tevreden kan u bij de ombudsvrouw terecht.
Ik kan u melden dat ze vandaag heeft laten weten dat haar ziekteverlof met een maand zal worden verlengd.
Met vriendelijke groeten
Gust VRiens

jefke007
Berichten: 1435

#8 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 19:53)

"ik kan u melden dat ze vandaag heeft laten weten dat haar ziekteverlof met een maand zal worden verlengd. "

Zou dat geen schending van o.a. haar privacy zijn, want o.a. een ziekteperiode behoort tot het ( medisch ) geheim

janu
Topic Starter
Berichten: 45

#9 , 9 maand 1 dag geleden (17 mei 2018 10:42)

Als de stad de mogelijke brieven dat de burger gestuurd heeft naar de onbemande ombudsdienst geopend heeft vind ik wel een schending van briefgeheim want ik ben van mening dat de ombudsdienst een onafhankelijke en onpartijdige instantie is.

Soral
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#10 , 9 maand 8 uur geleden (18 mei 2018 08:31)

De stad doet in dit opzicht niets verkeerd. De secretaris behandelt de eerstelijnsklachten, de ombudsvrouw de tweedelijnsklachten. Aangezien deze laatste met ziekenverlof is, worden de tweedelijnsklachten 'on hold' gezet tot ze terug is. Dat de stad brieven zou geopend hebben in het kader van de tweedelijnsklachten is niet bewezen, deze liggen mogelijks op haar bureau tot ze terug is. Het voorzien van een ombudsdienst is bovendien geen decretale verplichting.

janu
Topic Starter
Berichten: 45

#11 , 9 maand 6 uur geleden (18 mei 2018 09:56)

bedankt Soral,gij lijkt iets te kennen over de stad leuven,mijn klacht is ook dat de ombudsdienst en de stad Leuven de burger niet geïnformeerd hebben dat de ombudsdienst onbemand was,dit toont weinig respect voor de burger , ik vind het de burger voor de gek houden ,bedriegen. graag nog een antwoord.

Soral
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#12 , 9 maand 4 uur geleden (18 mei 2018 11:58)

Ik ben goed op de hoogte van de werking van gemeentebesturen in het algemeen, niet zo zeer van de stad Leuven in het bijzonder. Dat de gemeente de burger niet informeert dat de ombudsdienst onbemand is, zou ik niet als bedriegen beschouwen. Aangezien het een onafhankelijk orgaan is, lijkt het me niet onmiddellijk aan de stad om daarover te communiceren, maar eerder aan de ombudsdienst zelf (eventueel via een afwezigheidsmelder bij mails).

janu
Topic Starter
Berichten: 45

#13 , 8 maand 4 weken geleden (18 mei 2018 19:25)

Het is nog erger, een vertrouwenspersoon die het vertrouwen van de burger schendt.
Ook dat de stad de brieven van de burgers naar de ombudsvrouw ergens in een doos laat liggen vind ik een overtreding van alle beginselen van behoorlijk bestuur,
moet ik dan de ombudsvrouw in gebreke stellen?
Laatst gewijzigd door janu op 18 mei 2018 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.

jef007
Berichten: 1127

#14 , 8 maand 4 weken geleden (18 mei 2018 20:39)

het hebben van een ombudsdienst is toch niet verplicht!
je moogt al blij zijn dat er geweest is en mogelijk terug zal komen

Franciscus
Berichten: 31973

#15 , 8 maand 4 weken geleden (19 mei 2018 00:00)

Hier kan u klacht indienen over het niet opvolgen van een klacht ombudsdienst.
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/kla ... e-besturen

Terug naar “Administratief recht”