referentieadres bij een natuurlijk persoon

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

referentieadres bij een natuurlijk persoon

#1 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 19:30)

Goede avond,

ik heb een vraag over een referentieadres bij een natuurlijk persoon.

Sinds half januari ben ik werkloos geworden (door omstandigheden) en zit ik ook zonder officieel adres, geschrapt van ambtswege.
Om me met alles in orde te stellen (dakloos zijn, of persoon met onvoldoende inkomsten om een eigen huis te huren is geen pretje) heb ik alle websites van de overheid geraadpleegd, alsook die van het OCMW en andere websites over referentieadres bij een natuurlijke persoon.

Mijn moeder is bereid dit voor me te doen, en we hebben dan ook het formulier van de website van Binnenlandse Zaken gehaald, ingevuld, ondertekend en daarmee ben ik naar het Gemeentehuis van haar woonplaats gestapt, tesaam met de identiteitskaart van mijn moeder.
Daar willen ze me onder geen enkele voorwaarden inschrijven, volgens hen kan er te veel fraude gebeuren met dit soort inschrijvingen, en kan ik wel zeggen dat ik onvoldoende bestaansmiddelen heb om een eigen woonst te huren, maar het aan hen moet bewijzen.
Ik denk echter dat ika an alle voorwaarden voldoe:
- geen werk
- geen uitkering want ik ben van ambswege geschrapt, dus dat zien ze wel degelijk dat ik geen inkomen heb
- onvoldoende middelen om een eigen woonst te huren
- goedkeuring van de natuurlijke persoon waar ik een referentieadres wens te nemen

Eerst stuurden ze me naar het OCMW, die uit de lucht kwamen vallen.
De volgende dag ging ik terug, en toen riep het diensthoofd me ... zelfde verhaal, volgens mij weet ze het gewoon niet en wil ze me niet inschrijven omdat ze de procedure niet kent.

Nu komen ze met het verhaal af dat ik eerst via het OCMW (datzelfde OCMW dat totaal uit de lucht kwam vallen toen ze me naar hen stuurden, dat hadden ze nog nooit gehoord) van mijn echte verblijfplaats eerst een leefloon moet aanvragen, en INDIEN het OCMW dit goedkeurt mag ik met dat formulier naar de Gemeente om een referentieadres te krijgen bij mijn moeder (referentieadres bij en natuurlijk persoon).
Dus ik moet een heel sociaal onderzoek doorlopen voor een leefloon, terwijl ik dat helemaal niet vraag, ik vraag een referentieadres bij een natuurlijk persoon, ik wil verdorie terug aan het werk en niet van een leefloon leven. Gaan zij mij nu verplichten een leefloon aan te vragen vooraleer ik een referentieadres bij een natuurlijk persoon aanvraag?
Werken is momenteel ook niet zo makkelijk, ga maar eens solliciteren ... ik kan geen adres opgeven, mijn ID is ontchipt, ik sta als van ambtswege geschrapt, geen enkele werknemer die me graag ziet komen vanzelfsprekend, indien ik een referentieadres heb kan ik terug normaal solliciteren en aan het werk.

Ik stel me toch vragen of dit werkelijk zo is, volgens wat ik kan vinden op internet is enkel de toestemming nodig van de natuurlijke persoon, zijn/haar handtekening op het correct ingevulde formulier en een overeenkomst tussen die persoon en mij dat hij/zij mij mijn post zal bezorgen.
Ik vind nergens dat ik nu een hele procedure moet doorlopen, een leefloon moet aanvragen en met dat formulier me kan inschrijven.

Wat ik wel vind, is dat enkel de natuurlijke persoon waar ik een referteadres wil akkoord moet zijn (logisch) en dat ik moet van amtbswege geschrapt zijn.

Heb de deur van het Gemeentehuis al plat gelopen, volgens mij weten ze het gewoon niet, maar intussen ben ik wel de sigaar en kan ik naar het OCMW een leefloon gaan aanvragen (terwijl ik dat helemaal niet wil, ik wil gaan werken zodra ik mijn adres heb.
Iki heb hen alle documenten van Binnenlandse Zaken afgedrukt en ook van infodiensten van het OCMW, waarin zelfs staat dat, indien je bij het OCMW geen referentieadres kan verkrijgen, je altijd een referentieadres kan nemen bij een natuurlijk persoon.
volgens mij is dat zwaar in tegenstrijd met wat ze me op de Gemeente laten doen, namelijk het toekennen van een referentieadres laten afhangen van de goedkeuring van een leefloon bij het OCMW.

Ik weiger dit ten stelligste te geloven en mijn vraag is dan ook;

Wat kan ik doen in deze situatie?
Is het Gemeentehuis niet verplicht mij in te schrijven onder een referentieadres zonder dat ik een leefloon moet aanvragen of wat dan ook?
Is er een manier om, indien ik blijk gelijk te hebben, het Gemeentehuis te verplichten me in te schrijven?

Korte toevoeging: het hoofd van de dienst van de Gemeente heeft zelfs toegegeven dat ze dit nooit doen, en heeft nu emails gestuurd naar Binnenlandse Zaken om te vragen wat ze moeten doen, maar intussen ben ik lekker niet geholpen. Ze weigeren daar ook de wetteksten te bekijken die ik heb afgedrukt en ook de richtlijnen van binnenlandse Zaken en van Vlaanderen . be

Alle hulp is meer dan welkom, zodat ik weet dat ik juridisch een poot heb om op te staan en of ik hen kan verplichten me in te schrijven en hoe.

Dank bij voorbaat

J.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 31895

#2 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 19:38)

In het heel kort een referentieadres is enkel een adres waar uw post naar toe gaat. U bent er niet ingeschreven kan en mag er niet verblijven en in principe moet u aan de voorwaarden voldoen inzake referentieadressen.
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking ... registers/

Namelijk de OCMW kunnen aan daklozen enz een referentieadres geven ..In onze gemeente is dat hoofdzetel OCMW.
OCMW zal u dan trachten terug in orde te brengen zodat u administratief in regel komt.

Aan een referentieadres zijn er totaal geen voordelen verbonden dus kan u niet gebruiken om wat u noemt 'ingeschreven' te worden.

Ofwel werkt u mee met het OCMW en aanvaardt u ook hun voorwaarden ofwel doet u dat niet en bent u vrij in doen en laten.
OCMW moet enkel helpen als de persoon wil meewerken anders wettelijk dienen ze niets te doen.


U bepaald dus niet de voorwaarden.


Geef de voornaamste tekst hieronder aan.


"""De notie van referentieadres wordt gedefinieerd in artikel 1, §2, tweede lid van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Onder referentieadres wordt verstaan het adres van ofwel een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft gevestigd of wel een rechtspersoon, en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot de hierna vermelde categorieën van personen:

de personen die in een mobiele woning verblijven;
de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben;
de gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid (zie verder onder punt 115) op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het binnenland;
de personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar ; deze tijdsbeperking geldt niet voor de gevallen die zijn vermeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, artikel 20 §2;

De mogelijkheid om een referentieadres te hebben bij een rechtspersoon is strikt beperkt tot:

De rondtrekkende bevolkingsgroepen op het adres van een vzw, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk die minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid geniet. Deze rechtspersonen dienen zich in hun statuten tot doel te hebben gesteld onder meer de belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen te behartigen of te verdedigen;
De daklozen op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven.

De bepaling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de zekerheid dat deze laatste zal tussenkomen om de briefwisseling op te halen en door te sturen naar de geadresseerde. Een adres poste restante is dus geen referentieadres, evenals een eenvoudige brievenbus in een gebouw, waar niemand zal zorgen voor de eventuele briefwisseling.

Ten slotte is de inschrijving op een referentieadres beperkt tot het adres vermeld in de aanvraag en het akkoord. In geval van adreswijziging van de verstrekker moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Er kan een vergoeding gevraagd worden voor een inschrijving op een referentieadres, maar deze mag in geen geval hoger zijn dan de bijkomende kosten die deze inschrijving met zich meebrengt."""

berenod
Berichten: 805

#3 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 19:53)


Aan een referentieadres zijn er totaal geen voordelen verbonden dus kan u niet gebruiken om wat u noemt 'ingeschreven' te worden.

[
Dit begrijp ik niet helemaal.
Iemand die niet ingeschreven is in het rijksregister (ambtshalve afgeschreven) heeft wel een hele hoop problemen.
eID kaart is niet meer geldig, geen ziekenfonds (dus volle pot betalen bij dokter/ziekenhuis bezoek), geen uitkeringen zoals werkloosheid of pensioenen, werken is quasi onmogelijk enzoverder.

Met een referentie adres ben je terug in regel met de wetgevingen betreffende inschrijving en adres, en zijn alle bovenstaande problemen plots van de baan. Heb zelf in die positie gezeten (na een zeer lang verblijf in het buitenland) en kan dit bevestigen!
Met een referentie adres wordt er terug een adres op de chip van uw eID kaart gezet en kan u alles doen net zoals iemand met een gewoon adres. Wanneer men de eID kaart uitleest kan men zelfs niet zien dat het een referentie adres betreft (wel wanneer men uw rijksregister gegevens opvraagt).

Maar het probleem met referentie adressen komt inderdaad veelvuldig voor, lees volgend kranten artikel maar eens:
https://www.gva.be/cnt/blkma_02014452/w ... e-overheid

Toch best via het ocmw gaan, dat sociaal onderzoek duurt niet lang, (was bij mij exact twee dagen), vanaf dan ben je in begeleiding met een aanvraag voor leefloon en krijg je daar papieren van, dan kan je verder bij de gemeente.
Niet verlegen zijn voor dat leefloon, al zeker niet wanneer het een zeer korte overbrugging is tot werk zoeken/hebben. Je hebt reeds, en zal er later nog veel meer sociale bijdragen voor betalen!

Reclame

Franciscus
Berichten: 31895

#4 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 20:04)

Wel daar staat toch ook duidelijk dat indien men wil dat OCMW tussenkomt men de spelregels van OCMW moet volgen.
Men moet wel aan die voorwaarden voldoen ...bij weigering is er dus geen referentieadres.
Ken evenzo meerdere cases waar het referentieadres - hoofdzetel OCMW ( maar de persoon krijgt dan ergens in de gemeente een woning of appartement of studio). Hun referentieadres werd zelfs geschrapt of niet aangeboden wanneer men vb de woning weigerde of men zich niet aan de andere voorwaarden hield zoals : solliciteren - werken - openbare dronkenschap - misbruik van drugs - weigeren begeleiding - budgetbeheer enz enz

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#5 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 20:07)

Franciscus, kan je mijn vraag nog eens doorlezen aub.
Ik wens een referentieadres bij een natuurlijk persoon.
ik heb het niet over "ingeschreven" zijn of over het OCMW.
Ik wil niet daar wonen, dat mag trouwens niet, het dient enkel om de post door te sturen en om wettelijk in orde te zijn.
Ik stel volstrekt andere vragen dan ik van u een antwoord krijg, jij doet uitschijnen dat ik niet wens samen te werken met het OCMW, terwijl volgens mij het OCMW niets te maken heeft met een referentieadres bij een natuurlijk persoon.
Ik dacht, en denk nog steeds, dat enkel de persoon in kwestie zijn toestemming moet geven, dat ik aan de voorwaarde moet voldoen en dat de persoon zich ertoe verbindt mij de post te bezorgen.
Ik vraag niet om ingeschreven te worden als wonende op dat adres.

Het gaat dus over een referentieadres bij een natuurlijk persoon.
Dit is om een IK (identiteitskaart) te hebben, een (referentie)adres stelt me ook in orde, zo kan ik post ontvangen

Ik wil helemaal geen referentieadres bij het OCMW en ook geen leefloon, het geen ze me verplichten. Daar gaat het nu net over, kunnen ze me verplichten een leefloon aan te vragen indien ik een referentieadres wens bij een natuurlijk persoon?
De tekst die jij stuurt heb ik ook al tig keer gelezen, daar staat duidelijk, en ik zet hier in het vet mijn situatie:
"Onder referentieadres wordt verstaan het adres van een natuurlijke persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister op de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft gevestigd, en waar, met de toestemming van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot de hierna vermelde categorieën van personen:
de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben;
De bepaling van een referentieadres veronderstelt niet alleen het akkoord van de persoon die op dat adres is ingeschreven, maar ook de zekerheid dat deze laatste zal tussenkomen om de briefwisseling op te halen en door te sturen naar de geadresseerde."


Mijn excuses, maar u antwoordt naast mijn vraag.
Ik behoor dus tot de categorie: de personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben;

Ik lees dus echt uw vette tekst nogmaals, en dat is mijn vraag niet, ik wil helemaal geen leefloon van het OCMW, en volgens mij doet dat ook niet terzake, ik wens een referentieadres bij een natuurlijk persoon.
Kan u dat nog eens goed nalezen en dan een antwoord formuleren op mijn vragen?
En die zijn.... kan de Gemeente een referentieadres weigeren bij een natuurlijk persoon en op welke wetteksten of zijn zij gewoon fout, en is de toestemming van de natuurlijke persoon voldoende?

Dank bij voorbaat

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#6 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 20:16)


Aan een referentieadres zijn er totaal geen voordelen verbonden dus kan u niet gebruiken om wat u noemt 'ingeschreven' te worden.

[
Dit begrijp ik niet helemaal.
Iemand die niet ingeschreven is in het rijksregister (ambtshalve afgeschreven) heeft wel een hele hoop problemen.
eID kaart is niet meer geldig, geen ziekenfonds (dus volle pot betalen bij dokter/ziekenhuis bezoek), geen uitkeringen zoals werkloosheid of pensioenen, werken is quasi onmogelijk enzoverder.

Met een referentie adres ben je terug in regel met de wetgevingen betreffende inschrijving en adres, en zijn alle bovenstaande problemen plots van de baan. Heb zelf in die positie gezeten (na een zeer lang verblijf in het buitenland) en kan dit bevestigen!
Met een referentie adres wordt er terug een adres op de chip van uw eID kaart gezet en kan u alles doen net zoals iemand met een gewoon adres. Wanneer men de eID kaart uitleest kan men zelfs niet zien dat het een referentie adres betreft (wel wanneer men uw rijksregister gegevens opvraagt).

Maar het probleem met referentie adressen komt inderdaad veelvuldig voor, lees volgend kranten artikel maar eens:
https://www.gva.be/cnt/blkma_02014452/w ... e-overheid

Toch best via het ocmw gaan, dat sociaal onderzoek duurt niet lang, (was bij mij exact twee dagen), vanaf dan ben je in begeleiding met een aanvraag voor leefloon en krijg je daar papieren van, dan kan je verder bij de gemeente.
Niet verlegen zijn voor dat leefloon, al zeker niet wanneer het een zeer korte overbrugging is tot werk zoeken/hebben. Je hebt reeds, en zal er later nog veel meer sociale bijdragen voor betalen!
Dat bedoel ik nu net, berenod.
Ik wil een referentieadres om me gewoon terug in orde te stellen, zodat ik terug een ID kaart heb (de gemeente wilde deze week zelfs mijn oude ID afnemen omdat die chip gedeactiveerd is).
Ik wil gewoon gaan werken.
Ik wil geen leefloon.
Maar omdat de gemeente weigert zetten ze me nu in een situatie dat ik een leefloon MOET aanvragen, en ik wil dat gewoon niet.
Ik vraag me af op welke wet zij zich baseren om te weigeren me in te schrijven op een referentieadres (en vooraleer franciscus zegt dat je er niet kan ingeschreven worden, noem het dan je post er doen toekomen).

Ik ben niet beschaamd, ik vind het gewoon belachelijk, en te gek voor woorden dat ze me een leefloon gaan geven, van MOETEN, terwijl ik dat helemaal niet wens, maar ik wil wel een referentieadres, dus ze gaan me ertoe verplichten.

Ow, nog een kleine opmerking, de gemeente vertelde me zelfs dat een aanvraag tot een leefloon niet voldoende is, maar dat ik effectief een leefloon moet ontvangen vooraleer ik recht heb op een referentieadres. Volgens mij weten ze het gewoon zelf niet, en maken die hun eigen wetten.

Franciscus
Berichten: 31895

#7 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 20:20)

U schrijft zelf :
""" en kan ik wel zeggen dat ik onvoldoende bestaansmiddelen heb om een eigen woonst te huren, maar het aan hen moet bewijzen.
Ik denk echter dat ika an alle voorwaarden voldoe:
- geen werk
- geen uitkering want ik ben van ambswege geschrapt, dus dat zien ze wel degelijk dat ik geen inkomen heb
- onvoldoende middelen om een eigen woonst te huren"""

Wel de gemeente zal u gezien u al AACB staat doorverwijzen naar OCMW ...
Trouwens u komt met de eID van moeder naar gemeente ...moeder is er dus niet bij... gemeente zal u zo wie zo geen referentieadres geven maar opdracht geven aan inspectiedienst om dat te controleren.

Neen u voldoet aan geen enkele voorwaarde.
want dat zijn geen voorwaarden... maar alarmbellen.

De referentieadressen die ik ken was o.a. van enkele familieleden die in buitenland werkten en dikwijls voor langere periodes dan één jaar.
(werkte voor grote firma's of voor internationale firma's maar steeds ergens anders).
Bepaalde kunstenaars - een had zelf zijn referentieadres bij zijn wijkinspecteur - tekens hij in buitenland was voor tentoonstellingen.

U bepaald de regels niet ....
Iemand die een referentieadres krijgt heeft meestal een inkomen heeft of had een woonst (gehuurd) of heeft zelf een eigen woonst.
en staat niet als AACB.

U kan altijd terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.
https://www.googleadservices.com/pagead ... IJw&adurl=

In grote gemeenten heeft men dikwijls een eigen ombudsdienst
vb https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/o ... ouw/nieuws

Of via contactformulier Vlaamse overheid gezien deze nu de gemeenten en OCMW's controleren.

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#8 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 20:38)

U schrijft zelf :
""" en kan ik wel zeggen dat ik onvoldoende bestaansmiddelen heb om een eigen woonst te huren, maar het aan hen moet bewijzen.
Ik denk echter dat ika an alle voorwaarden voldoe:
- geen werk
- geen uitkering want ik ben van ambswege geschrapt, dus dat zien ze wel degelijk dat ik geen inkomen heb
- onvoldoende middelen om een eigen woonst te huren"""

Wel de gemeente zal u gezien u al AACB staat doorverwijzen naar OCMW ...
Trouwens u komt met de eID van moeder naar gemeente ...moeder is er dus niet bij... gemeente zal u zo wie zo geen referentieadres geven maar opdracht geven aan inspectiedienst om dat te controleren.

Neen u voldoet aan geen enkele voorwaarde.
want dat zijn geen voorwaarden... maar alarmbellen.

De referentieadressen die ik ken was o.a. van enkele familieleden die in buitenland werkten en dikwijls voor langere periodes dan één jaar.
(werkte voor grote firma's of voor internationale firma's maar steeds ergens anders).
Bepaalde kunstenaars - een had zelf zijn referentieadres bij zijn wijkinspecteur - tekens hij in buitenland was voor tentoonstellingen.

U bepaald de regels niet ....
Iemand die een referentieadres krijgt heeft meestal een inkomen heeft of had een woonst (gehuurd) of heeft zelf een eigen woonst.
en staat niet als AACB.
Ik kan bewijzen dat ik geen inkomen heb, franciscus, en sorry, maar u stelt zich zo bazig op:
Lees mijn vragen en ik zal je nogmaals zeggen wat mijn situatie is, met de voorwaarden erbij:
De voorwaarden zijn: U heeft geen adres en hebt geen mogelijkheid een eigen woonst te huren door een te laag inkomen. Dat zijn de enige voorwaarden, franciscus

Je mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregister .... ik ben van ambtswege geschrapt, dus ik heb geen eigen adres CHECK
Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om een eigen woonst te huren ... ik heb bewijzen van de vakbond dat ik momenteel GEEN inkomen heb en geen recht op inkomen .... CHECK


Dat zijn geen alarmsignalen, Franciscus, maar dat zijn de voorwaarden die ze stellen, zowel op de website van Vlaanderen.be als BinnenlandseZaken. Nogal makkelijk om dat af te schilderen als alarmsignalen, terwijl je wel aan die VOORWAARDEN moet voldoen om in aanmerking te komen voor een referentieadres.

Uiteraard ga ik met de getekende overeenkomst en de IK van mijn moeder naar het Gemeentehuis .... vooraleer je antwoord en mensen aanvalt en afvalt, kan je toch je beter eerst eens inlezen in de materie .... dat is namelijk wat alle gemeenten vragen .....
Ik voeg hierbij het formulier van de Stad Antwerpen als voorbeeld ..... en daar staat duidelijk in dat je met de IK van de persoon die de toelating geeft naar het Gemeentehuis moet komen en met het getekend formulier ....
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/ ... 052017.pdf
En lees de voetnoot:Hoe verder met dit formulier?
De persoon die de toestemming krijgt, maakt een afspraak met het stadsloket en neemt dit formulier mee naar de afspraak. U heeft ook de
volgende documenten nodig: uw eigen identiteitskaart, de kaart van de vermelde gezinsleden en de identiteitskaart van de persoon die u
toestemming geeft.

Dus aub, val niet zo de mensen aan, help indien je kan, maar jij probeert me hier neer te zetten als een misdadiger .... ofwel probeer je te helpen, ofwel zwijg je, maar naast de kwestie antwoorden en mensen afvallen en me neerzetten met een arrogantie van jewelste ben ik niks mee geholpen.

Ik bepaal de regels niet, dat zeg ik ook niet, ik vraag je wat de regels zijn, maar je antwoordt naast de kwestie .... jij bepaalt is ook met een t, dus astenblieft he.

Antwoord op mijn vragen aub, in plaats van me hier weg te jagen vooraleer ik goed en wel lid ben. En indienje de drang voelt mensen af te vallen omdat ze een vraag stellen, niet in het topic waar ik een normale vraag stel. DANK U.

De dank is groot

Franciscus
Berichten: 31895

#9 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 21:16)

U hebt inderdaad de mogelijkheid om een referentieadres te krijgen maar daarvoor dient u als dakloze want dat bent u gezien geen domicilie en dus AACB over zekere garanties te beschikken die u ook niet hebt.
In dat geval komt het OCMW in het referentieadres verhaal ...anders komt het OCMW niet voor in zo'n verhaal.

Dus om u te helpen wordt het OCMW ingeschakeld om u terug in regel te stellen.
dat wil zeggen dat daar een aantal voorwaarden aan hangen ..die heb ik hierboven al opgesomd ...
OCMW helpt alleen als u die voorwaarden volgt ...indien gevolgd zal er geen probleem zijn dat u bij uw moeder een referentieadres krijgt.

Gemeente is verantwoordelijk voor inschrijving ...u bent niet ingeschreven en zelf al AACB. U moet u eerst in regel stellen en wenst enkel een referentieadres -- maar geen woonst want geen inkomen...dus verwijst de gemeente naar OCMW om u daarbij te helpen maar dat wil u blijkbaar niet.

En het klopt gezien de veelvuldige fraude met adressen kan u een referentieadres vragen maar gemeente hoeft dat niet te geven en zal dat controleren. Vermoedelijk verwees de gemeente naar een KB van maart 2017 inzake domiciliefraude bij referentieadressen.

Trouwens op uw eID staan geen adressen. Deze worden enkel in bevolkingsregister vermeld als domicilie en referentieadres.
In beide staat het dus wel vermeld onder inschrijving bevolkingsregister.

Ik probeer alleen twee administratieve procedures duidelijk te maken.

En als het Antwerpen is - daar worden de regels strikt toegepast .

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#10 , 10 maand 1 week geleden (07 mar 2018 22:25)

U hebt inderdaad de mogelijkheid om een referentieadres te krijgen maar daarvoor dient u als dakloze want dat bent u gezien geen domicilie en dus AACB over zekere garanties te beschikken die u ook niet hebt.
In dat geval komt het OCMW in het referentieadres verhaal ...anders komt het OCMW niet voor in zo'n verhaal.

Dus om u te helpen wordt het OCMW ingeschakeld om u terug in regel te stellen.
dat wil zeggen dat daar een aantal voorwaarden aan hangen ..die heb ik hierboven al opgesomd ...
OCMW helpt alleen als u die voorwaarden volgt ...indien gevolgd zal er geen probleem zijn dat u bij uw moeder een referentieadres krijgt.

Gemeente is verantwoordelijk voor inschrijving ...u bent niet ingeschreven en zelf al AACB. U moet u eerst in regel stellen en wenst enkel een referentieadres -- maar geen woonst want geen inkomen...dus verwijst de gemeente naar OCMW om u daarbij te helpen maar dat wil u blijkbaar niet.

En het klopt gezien de veelvuldige fraude met adressen kan u een referentieadres vragen maar gemeente hoeft dat niet te geven en zal dat controleren. Vermoedelijk verwees de gemeente naar een KB van maart 2017 inzake domiciliefraude bij referentieadressen.

Trouwens op uw eID staan geen adressen. Deze worden enkel in bevolkingsregister vermeld als domicilie en referentieadres.
In beide staat het dus wel vermeld onder inschrijving bevolkingsregister.

Ik probeer alleen twee administratieve procedures duidelijk te maken.

En als het Antwerpen is - daar worden de regels strikt toegepast .
Ik dank je voor je antwoord, franciscus.........
Nope, ik ben geen dakloze, want ik verblijf bij een vriend momenteel, en dat is al gecontroleerd en goedgekeurd door het OCMW.
Ik ben dus een persoon zonder adres die bij een vriend onderdak krijgt, compleet anders dan dakloze.

Fout dat het OCMW wordt ingeschakeld om me te helpen, ze weten gewoon niet wat ze ermee aanmoeten op de gemeente, want ze sturen me naar het OCMW, die (in tegenstelling tot wat u beweert) bij hoog en laag zeggen dat je een referentieadres kan krijgen zonder hun tussenkomst .... die hebben me trouwens terug verwezen en verteld dat de gemeente me moet inschrijven ....

Ik weet niet wat AACB betekent, heeft ook geen enkel belang, ik voldoe gewoon aan de voorwaarden ..... indien jij dat interpreteert als AACB dan is het hoe dat jij ertegenaan kijkt .... ik bekijk het (en iedere normale mens ) als voldoen aan de voorwaarden. Een kronkel in je hersenpan?

Ik ken ook het diensthoofd van de gemeente erg goed, die heeft me vanavondnog gevraagd geduld te hebben, want ze weet niet wat ze er in feite moet mee aanvangen, en ze ging een mail sturen naar Binnenlandse Zaken, het departement waar de gemeenten van afhangen.

Maar terug terzake, ik ga gewoon dus een leefloon aanvragen, als ze dat willen, ik vind het nogal dom iemand een leefloon te geven die er niet om vraagt. Ik hoef hun geld niet, ik kan die periode wel overbruggen, maar indien ik een leefloon MOET krijgen om in orde te raken met een referentieadres, dan moet het maar.

Steek je eID eens in een identiteitskaartlezer, je adres komt tevoorschijn ..... je (referentie)adres staat daar wel degelijk op .... je moet jezelf beter informeren als je dingen beweert, net zoals je beweerde dat je niet met een eID moest aan komen lopen bij de gemeente ..... doe je zoekwerk beter als je dingen beweert, aub..

Maar toch dank voor je antwoord, al is het compleet naast de kwestie.
Ik blijf wachten op iemand die echt weet wat nu de wetten daarover zijn. En die dat antwoord formuleert zonder rond de pot te draaien of andere dingen te verkondigen die compleet naast de kwestie zijn.


Je moet me geen twee administratieve procedures duidelijk te maken, ik vraag je de procedure voor een referentieadres bij een natuurlijk persoon, en dan wel degelijk dat concreet, zonder tussenkomst van een OCMW .... en de wetteksten daarover, want daar gaat het over .... wat zijn je rechten en plichten .....

Nogmaals bedankt voor je tussenkomst, maar ik sta nog altijd even ver, buiten het antwoord van berenod ben ik niks wijzer geworden, tenzij dat ik een marginaal ben die alarmbellen doet afgaan ....

En neen, het is Antwerpen niet, ik liet je een document zien omdat je me zowaar bijna uitlacht omdat ik met een eID naar het Gemeentehuis trek, terwijl dat duidelijk vermeld staat dat je dat moet doen.

Franciscus
Berichten: 31895

#11 , 10 maand 1 week geleden (08 mar 2018 00:08)

AACB is ambtelijke afschrijving bij Collegiaal besluit ...dat wil zeggen dat u van dat ogenblik een niet inwoner bent van het Rijk.
OP een eID staan geen adressen is letterlijk te nemen ... bij controle in RijksRegister (RR) zijn deze wel zichtbaar uw domicilie en uw referentieadres dus indien in een kaartlezer zie je die adressen want die linken met het RR.

Gezien AACB hebt u geen inschrijving meer in België dus geen adres of domicilie ...dat u ergens 'verblijft' maakt u administratief niet in orde. Het krijgen van een referentieadres bij een AACB dus iemand zonder adres of een dakloze (2 categorieën) sorry dat ik enkel daklozen schreef kan bij het OCMW een referentieadres krijgen - daaraan zijn voorwaarden verbonden omdat OCMW een wettelijk bepaalde opdracht heeft en een procedure die vastgelegd is wat opvolging en medewerking.
De andere mogelijkheden die vermeld worden in de wetgeving zijn voor mensen die niet AACB zijn.
De gemeente kan /zal controle laten uitvoeren - ook al hebt u dat document afgegeven op de gemeente bij de persoon in kwestie en bij een aanvrager die AACB is zou dat wel eens kunnen leiden tot een ambtshalve inschrijving op een 'bepaald' adres nl daar waar persoon door de controledienst wordt aangetroffen.

Trouwens ik schrijf niet dat u een marginaal bent ..u bent gewoon met niets administratief in orde - en om dat geregeld te krijgen moet u bepaalde regels volgen.
Nu het feit dat u AACB bent wil niet zeggen dat u geen werk kan hebben zowel officieel of in het zwart is perfect mogelijk.

PS Binnenlandse zaken is trouwens niet meer bevoegd voor bevolking. De wet is wel gebleven.
Ik vermoed ik heb het niet meer nagekeken dat de arrondissementscommissaris bevoegd is voor hercontrole bij betwisting.

Ga desnoods eens langs bij een CAW -- laat hen deze teksten maar lezen en laat hun reactie weten.

berenod
Berichten: 805

#12 , 10 maand 1 week geleden (08 mar 2018 05:11)

Franciscus, het adres staat niet meer zichtbaar afgedrukt op een eID kaart maar staat wel degelijk op de chip van uw eID kaart.
Uw adres is niet langer zichtbaar. Deze informatie zit opgeslagen in de chip. Om dit te kunnen lezen, heeft u een eID-kaartlezer of DIGIPASS nodig.
Ik kan dit adres uitlezen met mijn kaartlezer, ook wanneer ik niet met het internet verbonden ben. Geen verbinding met het rijksregister is nodig.

Wanneer u verhuist moeten alle leden van uw familie die mee naar het nieuw adres verhuizen zich aanbieden op het gemeentehuis waar hun eID kaarten zullen worden ge-update met het nieuw adres.

Ter info:
https://retail.vasco.com/du/what_is_dig ... tures.aspx

Afbeelding

Franciscus
Berichten: 31895

#13 , 10 maand 1 week geleden (08 mar 2018 09:39)

Heb ik toch geschreven Op eID en zichtbaar wel in RR en bij uitlezen.

Jospostels
Topic Starter
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#14 , 10 maand 1 week geleden (08 mar 2018 13:28)

Heb ik toch geschreven Op eID en zichtbaar wel in RR en bij uitlezen.
Je leest zelfs je eigen schrijfsels slecht.
Je hebt ook geschreven dat ik niet met de eID van de persoon die een referentieadres toestaat naar de Gemeente moet.

Herbronnen en niet zo gedwongen topics kapen, met andere woorden, de betweter uithangen .....
Ik begrijp dat je wenst te helpen, maar ieder topic waar je "beslag" op legt bloeit dood omdat jij niet antwoord op de vragen, maar je eigen mening wil ventileren ...

Ik ben hier terug weg, helaas maar als ik een bazige persoon wens, trek ik terug in bij mijn ex, daarvoor kom ik niet op een forum

Franciscus
Berichten: 31895

#15 , 10 maand 1 week geleden (09 mar 2018 14:30)

Om de puntjes op de I te plaatsen ...
het met eID naar de gemeente gaan ..dat was een wijziging formulier was vroeger ook maar zonder eID.
Bij alle categorieën van referentieadressen is er steeds controle of dat wel klopt ...dat blijft maar nu kan gezien eID bij de gemeente al controleren... mijn oprechte verontschuldiging daarvoor.
Wat een referentieadres van het OCMW betreft daar geeft het OCMW een referentieadres en volgt de persoon op en dat voor de categorie dakloos en AACB.
Heb het net nagevraagd bij de juridische dienst OCMW van mijn gemeente en deze ondersteunen deze redenering.
Het blijkt trouwens ook uit het feit dat de regeling OCMW pas later aan de regelgeving referentieadressen is toegevoegd.
Mocht u toch een ander resultaat bekomen ...mag u altijd hier of via de webmaster het resultaat laten weten.

Nog een kleine meer info.
AACB wil zeggen afgeschreven bij Collegiaal Besluit en heeft tot gevolg dat uw identiteitskaart na enkele maanden zal geweigerd worden o.a. bij ziekenhuizen en ziekenfondsen en vermoedelijk ook apothekers, en alle diensten waar een nodig zal zijn eID ...u zal dan steeds de volle pot moeten betalen.
Ander nadeel is dat u bij controle door politie ter plaatse zal moeten betalen zoals elke niet ingeschrevene in BE.
Gezien geen adres zullen alle brieven maar zeker de officiële niet meer bezorgd kunnen worden.
Uit ervaring weet ik dat dat na verloop van tijd serieuze problemen zal geven.

U zal dit bij elke jurist kunnen navragen en dan weet u wat u te doen staat.

Als u niet wil geholpen worden door het OCMW is dat uw keuze.

Terug naar “Administratief recht”