Pagina 1 van 2

uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 24 jun 2019 23:59
door cramram
Geachte,

Kan dit zo maar dat een vrederechter een pas gedane opmeting naast zich neerlegt en zegt dat die onvoldoende bewezen is.
Dit omdat er op de punt van het perceel een doorgang geëist wordt van een boer. maar de doorgang brug begint pas 3 meter lager dan de grenspaal die pas geplaatst is
gr,

Chris

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 25 jun 2019 06:05
door CityBird
Uiteraard kan een rechter dat, deze doet immers niet noodzakelijk een uitspraak die jij graag hoort. Je zal naar een rechtbank van 1e aanleg moeten stappen. Het is echter best mogelijk dat deze de uitspraak van die vrederechter bevestigt, er is immers een reden waarom die dit "onvoldoende bewezen acht"

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 25 jun 2019 08:01
door Mathieu Rutten
Burgerlijk Wetboek.

Art. 646. Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten.

Art. 647. Ieder eigenaar mag zijn erf afsluiten, behoudens de in artikel 682 gestelde uitzondering.
Art. 682. <W 01-03-1978, art. 1> § 1. De eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, kan, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
§ 2. De vordering tot toewijzing van een uitweg is onverjaarbaar.
§ 3. Bij stilzitten van de eigenaar kan de gebruiker van het erf dat zich bevindt in de toestand beschreven in § 1, onder dezelfde voorwaarden een uitweg vorderen, mits hij de eigenaar in de zaak roept.
Hof van Cassatie, 22.09.2016, AR C 15.0449
III. BESLISSING VAN HET HOF Eerste middel Eerste onderdeel Krachtens artikel 646 Burgerlijk Wetboek kan iedere eigenaar zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling, die tot doel heeft de scheidingslijn tussen de aan elkaar grenzende eigendommen vast te stellen of te erkennen, is een rechtshandeling. Het onderdeel, dat volledig berust op de opvatting dat de aan een landmeter toevertrouwde opdracht om een afpalingsplan op te stellen slechts een technische handeling van materiële aard is, faalt naar recht. (…) Dictum Het Hof, Verwerpt het cassatieberoep.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 25 jun 2019 09:47
door mava105
Een rechter houdt gewoonlijk GEEN rekening met zelf aangebrachte deskundigen. Hij moet die zelf aanstellen. Dus uw eigen landmeter mag meten zoveel hij wil, rechter moet er geen rekening mee houden.
Wil je zeker spelen deskundige dus altijd door de rechtbank laten aanstellen.
En uw advocaat is natuurlijk verbaasd, want zijn sprookjes (dat je niet kan verliezen) zijn doorprikt.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 25 jun 2019 23:55
door cramram
Ja maar wij hebben dit gekocht met de vermelding bij akte dat het vrij was van pacht en doorgang.Dat heeft de verkoopster ook vermaard.
Wij haaiden gezien dat het wel bewerkt was,en dat aan de notaris gemeld.Die zei ons, dat ij met onze eigendomstitel (als het geschreven was) de boeren wel konden dwingen het perceel niet meer te betreden.
Achteraf kwamen de boeren natuurlijk moeilijk doen en raadde de notaris ons een advocaat te nemen,daarmee was hij er van af ,en zitten wij met het probleem.

Het heeft nu twee jaar geduurd en onze advocaat dreigde met dwangsommen van 10000 euro als ze nog op het perceel kwamen.
Ze hebben zelf een expert laten komen om hun gelijk te halen,die duidelijk hun ongelijk aantoonde en zei dat er een andere toegangsweg naar hun perceel vanop de straat was.
Toch geeft de rechter hun gelijk,waarom moeten zij over ons perceel als ze een andere toegang hebben..

Onze advocaat laat niets meer van zich horen nadat hij het vonnis vorige week ons meedeelde, dus wij weten niet of we in beroep gaan,wat de kosten daarvan zijn? Het heeft ons nu al duizenden euro's gekost.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 26 jun 2019 00:21
door scorpioen
waarom moeten zij over ons perceel als ze een andere toegang hebben.
Wat is de motivering van de vrederechter?
Wat heeft een opmeting te maken met recht van doorgang?

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 10 jul 2019 12:33
door demoor
Die opmeting was pas gedaan, maar de vrederechter zegt dat wij niet de moeite namen om een tweede opmeting te doen zodat we dan misschien zagen dat de doorgang op de punt van het peceel,(wat een driehoek is )ZOU kunnen liggen en de boer dan wel doorgang had.Het is in de verkoopakte niet opgenomen en de verkoopster verklaarde vrij van pacht een doorgang te verkopen.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 10:32
door demoor
De deskundige was wel op aanvraag van de tegenpartij (2 boeren) en in aanwezigheid van alle partijen ook de vrederechter zelf.De expert was zelf van mening dat ze gemakkelijk de andere ingang naar hun perceel konden gebruiken,ik begrijp niet waarom de vrederechter hun dan nog over ons perceel laat rijden.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 12:27
door mava105
Iedere partij kan aan de VR vragen een deskundige aan te stellen, maar het is nog steeds de VR zelf die hem aansteld

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 12:56
door demoor
Ja ok maar omdat je in vorige zei"Wil je zeker spelen deskundige dus altijd door de rechtbank laten aanstellen."
Hij i dan toch door de rechter aangesteld?

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 13:10
door demoor
Ik vraag mij wel af waarom die boeren een expert lieten komen,die was volledig tegen hun belangen.En de rechter heeft er niet naar geluisterd.Ook de verwijdering van onze grenspalen en weidepalen werd ter sprake gebracht, de boeren zegden dat wij het zelf gedaan hadden omdat zij respectvolle burgers zijn.Maar dan de palen die er nog stonden klaagden ze aan als dat het bomen waren die op de grens stonden waarvan de expert wel nota nam.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 13:42
door tira00
Kunnen die boeren nog op hun perceel geraken als de doorgang bij u zou wegvallen?

Sorry, net gelezen dat er nog een andere toegangsweg is.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 12 jul 2019 15:04
door demoor
Ja de expert heeft er hu op gewezen. één boer gewoon 200 m verder maar hij zegt dat hij te schuin is en de expert zegt dat hij hem met gratis aarde kan op hogen.
De andere aan de andere kan van de weide maar die beweert dat hij niet verder kan na 50 m omdat er een beek zou zijn, ik heb zelf aan de expert laten zien dat ze er wel door rijden. maar dan beweert hij dat het andere deel van zijn broer is.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 20 jul 2019 12:15
door demoor
De verkoper heeft wel een valse verklaring afgelegd dat zegt ook de notaris nu achteraf.
Je koopt een piepklein perceel van 12 aren en krijgt er een hoop miserie en hoge kosten aan advocaat en gerecht bij zonder dat je er iets kunt aan doen.
En eens je met een advocaat bezig bent zit je in een molen geraak je niet meer afgeraakt tot er uitspraak is.kleine twee jaar!
Wat voor uitspraak dan,volledig in het voordeel van de tegenpartij.Die doen maar verder met hun vernielingen en uitrekken van palen en grenspalen,daar zegt de rechter niets over,dat werd nochtans vermeld.Wat voor nut heeft het nu een vrederechter? hij komt zelfs nog ter plaatse met de expert,ziet de vernielingen.De tegenpartij zegt op dat ogenblik dat wij het zelf deden.In het vonnis horen wij niets meer over de vernielingen of dat de tegenpartij onze palen en grenspalen moet terug plaatsen.Na het vonnis zijn ze meteen weer begonnen met hun vernielingen en hebben ze weer de grenspaal uitgerukt .
Dat is rechtvaardig volgens de vrederechter dan.

Wij kunnen dus ons perceel verkopen met de verklaring vrij van doorgang,wij doen dan ook niets verkeerd.

Re: uitspraak vrederechter verbaasd zelf onze advocaat

Geplaatst: 20 jul 2019 14:53
door Franciscus
En wat doet uw verzekering ( zie vernielingen)?