domicilie

Gebruiker306
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

domicilie

#1 , 8 maand 1 week geleden (01 apr 2019 21:14)

Ik verblijf vooral in het buitenland en heb reeds van januari 2014 een referentieadres in Belgie. Ik wil dit om fiscale redenen graag behouden maar de gemeente wil het niet langer. Ik trek geen steun en dat is ook niet de bedoeling, ik betaal netjes mijn belastingen.
Ik heb niemand waar ik een domicilie zou kunnen zetten, het zou ook niet kunnen als je in het buitenland verblijft. Wat zijn de mogelijke oplossingen voor dit probleem? Alvast bedankt voor een ernstige reactie.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#3 , 8 maand 1 week geleden (01 apr 2019 21:49)

Beste,

Wat lezen wij o.a. in fisconet?

In de meeste gevallen zal de Belgische gemeente die als fiscale woonplaats van een belastingplichtige moet worden aangemerkt dezelfde zijn als de gemeente waar hij ingeschreven is in de bevolkingsregisters.

De criteria die de inschrijving in de bevolkingsregisters regelen (zie 3/43), sluiten immers nauw aan bij de criteria voor het vaststellen van de fiscale woonplaats (zie 3/3 tot 15.14).

De inschrijving in de bevolkingsregisters van een bepaalde gemeente vormt evenwel niet het absolute bewijs van de fiscale woonplaats.

Het kan immers voorkomen dat een belastingplichtige om redenen van belastingontwijking (b.v. hoge aanvullende belasting op de PB in de werkelijke woonplaats, simulatie van feitelijke scheiding, enz.) slechts voorwendt zijn fiscale woonplaats te hebben in een bepaalde gemeente waar hij zijn burgerlijke woonplaats heeft gevestigd of waarnaar hij ze verplaatst heeft, zonder dat hij aldaar werkelijk woont.

Bij ernstige twijfel omtrent de echtheid van de door een belastingplichtige opgegeven fiscale woonplaats, moet de taxatieambtenaar in elk geval aan de hand van een geheel van feitelijke omstandigheden en gegevens onderzoeken in welke gemeente de werkelijke fiscale woonplaats van de betrokkene is gevestigd. Er moet alleszins vermeden worden aanslagen in de twee gemeenten te vestigen.

De als tijdelijk afwezig beschouwde personen, alsook eventueel de leden van hun gezin, blijven ingeschreven in de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben. Het gemeentebestuur moet zich ervan vergewissen dat zij over een reëel adres in de gemeente beschikken (adres van de hoofverblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren, adres van de onbewoonde woning voor zover er maatregelen getroffen zijn zodat alle administratieve stukken hen doorgezonden worden, referentieadres). De inschrijving bij het gemeentebestuur is verboden.
Eigenlijk behouden zij hun wettelijke woonplaats in België en verblijven zij slechts tijdelijk in het buitenland zolang hun opdracht dit vereist (Brussel, 24.3.1966, Lauwers, Bull. 443, blz. 1414; Brussel, 4.11.1994, Vlaminck A., niet gepubliceerd). Trouwens, hoewel zij feitelijk de gemeente verlaten hebben waar zij vóór hun vertrek hun gewone verblijfplaats hadden, en er niet meer over een haardstede beschikken, worden die personen, alsook eventueel de leden van hun gezin, als tijdelijk afwezig beschouwd en blijven zij ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben. Zij moeten over een reëel adres in de gemeente beschikken (adres van de hoofdverblijfplaats van het gezin waartoe ze behoren, adres van de onbewoonde woning voor zover er maatregelen getroffen zijn zodat alle administratieve stukken hen doorgezonden worden, referentieadres).

De kans zit er dus dik in dat de gemeente u ambtshalve zal afschrijven.

Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.

Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Reclame

Terug naar “Administratief recht”